Ambjörntorp 51

Gård i Väröbacka - 35 ha

En gård med bra bostadshus och goda utvecklingsmöjligheter. Idag är det mjölkproduktion med nytt mjölkstall som är är lätt att bygga om till annan verksamhet om man inte fortsätter med mjölkkor. Hästar eller andra betande djur kan vara möjliga alternativ som fungera bra i stallar och på markerna. Gårdens areal är 35 ha fördelat på 19 ha åker, 12 skog och 4 ha övrig mark. Gården säljs samtidigt som en närliggande gård med ytterligare åker och skog.

 • Ekonomi
  Pris
  6 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 1 jun

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Vatten/avlopp
  7 000 kr
  Sophämtning
  2 000 kr
  Sotning
  800 kr

  Försäkring för bostadshus

  3 200 kr
  Totalt
  13 000 kr

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde byggnad
  1 155 000 kr
  Taxeringsvärde totalt
  4 491 000 kr
  Pantbrev
  5st inteckningar på totalt 3 531 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadsbyggnaden är uppförd i 2 plan och källare. 5 rum och kök. Husets läge medger god utsikt över gårdsplan och vägen som leder fram till gården. Ytterväggarna är beklädda med tegelfasad eller nyare plåtfasad mot syd och väst. Taket är belagt tegelpannor. Källaren är inredd med murad och putsade vitmålade väggar. Fiberanslutning.

  Vatten från borrad brunn. Avlopp med nyare reningsanläggning, Biovac, 2015. Uppvärmning via vattenburet system med vedpanna, ackumulatortank och varmvattenberedare. Vedpannan har ett läckage som bör åtgärdas.

  Första våning. Entré med hall. Toalett med wc och handfat. Kök med arbetsbänk, diskbänk, spis, kylskåp. Vardagsrum. Stort vardagsrum/matsal. Hall med trappa upp till 2:a våning.

  Andra våning. Trappan leder upp till en hall. Från denna når man tre sovrum som har vindsgarderober. Badrum med wc, handfat och badkar. Nya golv.

  Källare. Ingång utifrån alternativt trappa från första våning. Källaren är inrymd med tvättstuga, hobbyrum, pannrum, omklädningsrum med duschkabin, extra kyl- frysskåp mm.

  Bilgarage

  Carport med plats för 2 bilar. Byggd på betongplatta med väggar och tak belagt med plåt. Två större förråd är sammanbyggda med carporten.

  Magasin med jordkällare

  En historisk byggnad i trä med taktegel som är byggd över jordkällaren.

  Växthus

  Växthus med planteringsutrymmen och förråd.

  Ladugård

  Byggnaden är uppförd 1946 med trästomme. Djurstallet har murade väggar och tak belagt med eternit. Ursprungliga byggnad innehåller logdel, djurstall och ränne. Därefter har byggnaden byggts om och till i flera omgångar. Utfodring via blandare och automatisk rälshängd fodervagn. Elsystem med extra åskskydd och hög spänningsskydd. De olika avdelningarna i denna byggnad har plats för 38 uppbundna mjölkkor som mjölkas i mjölkgropen, 8 x 5 spaltboxar för ungdjur, 22 uppbundna ungdjur och 20 småkalvar. Totalt finns det plats för 62 mjölkkor.

  Lösdriftstall

  Byggnad i trästomme och väggar av betongelement. Ljusinsläpp och ventilation genom vindväv. Tak belagt med plåt. Idag används byggnaden som ligghall för mjölkkor på ströbädd. Utfodringen för dessa djur sker på separat foderbord med skrapad gödselgång. Utfodringen sker med samma rälshängda fodervagn som går i de övriga stallarna.

  Mjölkstall

  Värmeisolerad byggnad uppförd under 2017 med betongelement. Byggnaden innehåller mjölkrum, personalrum med pentry, maskinrum, uppsamlingsfålla och mjölkgrop. Mjölkningssystemet är DeLaval midiline swing-over med 2x8 platser. För att mjölka korna så får de gå utomhus på drivningsgångar som är belagda med betong. Ifall man inte har mjölkproduktion går byggnaden att anpassas för t ex: livsmedelslokal, gårdsbutik eller häststall mm.

  Gödselbrunnar

  Det finns två gödselbrunnar byggda i betong som har en volym av 1.300 m³ och 80 m³.

  Maskinhallar

  Gården har flera maskinhallar för gårdens maskiner.

 • Fastighetsuppgifter

  Samtida försäljning

  Fastigheten marknadsförs och säljs samtidigt med närliggande fastighet Varberg Värö 1:1. Fastigheterna ägs och har brukats som en enhet. Fastigheterna kan köpas var för sig av olika köpare men även tillsammans av en köpare. Spekulant som önskar köpa båda fastigheterna skall därför lägga bud på respektive fastighet.

  Areal

  Enligt fastighetsregistret uppgår den totala arealen till totalt 35,3 ha. Enligt skogsbruksplan är den produktiva arealen 19,7 ha åker och betesmark samt 13,6 ha skogsmark.

  Skogsmark

  Skogsbruksplan upprättad 2020 gemensamt med fastigheten Värö 1:1. Skogsmarken på Ambjörntorp 5:1 består av 12,4 ha och har ett virkesförråd på 2.430 m³sk. Se vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Åker och betesmark

  Enligt skogsbruksplanen är det 19,7 ha åker och betesmark. Av denna areal är det 1 ha betesmark. Marken är väl arronderad och ligger samlad runt brukningscentrum. Åker marken är till större delen systemtäckdikad och jordarten är lera.

  Djur och maskiner

  Djurbesättning, lager och inventarier skall säljas i samband med gårdens försäljning. För den fastighetsköpare som är intresserad av dessa delar finns möjlighet att göra ett urval.

  Driftsbolag

  Idag drivs gårdens mjölkproduktion av ett AB. Hela jordbruksdriften omfattar totalt ca 100 ha ägd och arrenderad mark.

  Trädgårdsanläggning

  Idag finns en anlagd och inhägnad trädgård med många speciella växter. Säljarna kommer att flytta med sig merparten av de växter som finns på denna yta och förbehåller sig rätten att hämta växter under 1 års tid efter tillträdet.

  Driftskostnad för bostadshus

  Kostnad för egen ved tillkommer på uppvärmningskostnaden.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Varberg Sunnvära Ga:1

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation - Se beskrivning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105)

  Samfällighet

  VARBERG AMBJÖRNTORP S:8

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105)

  Samfällighet

  VARBERG AMBJÖRNTORP S:7

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20110823)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris
6 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
VARBERG AMBJÖRNTORP 5:1
Adress
Ambjörntorp 51
Ort
Väröbacka
Areal
35.3 ha
Boarea
105 m2
Driftskostnad
13 000 kr

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!