Ullasjö Amundtorp 1

Mjölkgård i Svenljunga - 53 ha

Välarronderad och rationell gård i drift med mjölkproduktion, högt belägen med fantastisk utsikt öster om Svenljunga. Lösdriftsstall byggt 2012 med plats för 90 kor och ungdjur. Byggnaden är mycket påkostad med väggar av isolerade betongelement och styrd självdragsventilation. På fastigheten finns även två maskinhallar. Gårdens areal är ca 53 ha vara 31 ha åker och 9 ha naturbetesmark. Hela gårdens drift inklusive sidoarrende är 92 ha åker och 31 ha naturbetesmark

 • Ekonomi
  Pris
  9 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 9 nov

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Vatten/avlopp
  1 000 kr
  Sophämtning
  2 100 kr

  Försäkring av bostad

  5 000 kr
  Totalt
  8 100 kr

  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Byggnader
  Lösdriftsstall

  Robotladugård för mjölkproduktion byggd 2012. Byggnaden är mycket påkostad med väggar av isolerade betongelement, Abetong. Ventilationen är styrd självdragsventilation genom nock. Byggnadens mått är 35 x 54 m. All inredning inklusive mjölkanläggningen är av märket DeLaval. Utgödsling med skrapor i öppna gångar. Byggnaden ger plats för 90 mjölkkor, 96 liggbås för ungdjur och djupströbädd för 15-20 småkalvar. Grusad plan för lagring av ensilagebalar. Gödselbrunn med en volym på 2000 m³. Borrad vattenbrunn.

  Äldre ladugård

  Högbyggd ladugård med loge och murat djurstall och tak av eternit. Byggnadsmått 13 x 40 m. Uppförd 1952 och ombyggd till 32 kortbås 2002. Rälshängd kraftfodervagn och rundbalsupprullare. Logdel med foderberedning och förråd. Djurstallet används till sinkor och vid behov för inmjölkning av nykalvade kvigor. Gödselbrunn med volymen 1500 m³. Äldre gödselplatta med stödmurar som inte används. Vattenbrunn gemensam med bostadshuset.

  Maskinhall

  Byggnad som ligger 350 m från ladugården. Byggd 2006 med trästomme, väggar och tak beklädda med plåt. Grusat golv. Mått 15 x 32 m.

  Maskinhall

  Byggnad uppförd med trästomme. Väggar och tak av aluminiumplåt. Gjutet golv. Mått 20x12 m.

  Bostadshus

  Huset är byggt år 1934 i 1½-plan med stomme av plank. Fasaden av träpanel beklädd med målad eternit och tak belagt med plåt. Kopplade 2-glasfönster. Huset har behållit sitt ursprung och inredning såsom spegeldörrar. Badrum finns på första våning med plastmatta på väggar och golv. Vattenburen värme från en jordvärmeanläggning med ny värmepump, 2015. Vatten från borrad och grävd vattenbrunn. Avloppsanläggningen måste förnyas. Planlösning: 1:a våning har fyra rum och hall. 2:a våning har tre rum och hall. På tomten finns bilgarage, vedbod och jordkällare.

 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Preliminära uppgifter enligt lantmäteri, Bostadstomt 3 300 m², Lantbruksdel 53 ha. Total areal ca 53 ha

  Åker och betesmark

  Den ägda arealen är ca 31 ha åker och 9 ha betesmark. Merparten av åkermarken ligger väl samlad på en ås med naturlig ytvattenavrinning och är lättbrukad. Marken är vattenhållande och ger bra skörd även torra år. Den lägst liggande marken har större inslag av mulljord. De ägda stödrätterna ingår och överförs till köparen.

  Skogsmark

  Ett mindre område med skogsmark ingår i fastigheten. Skogsbruksplan är inte upprättad.

  Djur och maskiner

  Djurbesättning, lager och maskiner skall säljas i samband med gårdens försäljning. För den fastighetsköpare som är intresserad av dessa delar finns möjlighet att göra ett urval.

  Sidoarrenden

  Utöver den ägda marken arrenderas ca 60 ha åker och 22 ha naturbetesmark som ligger nära brukningscentrum.

  Taxeringsvärden

  Det finns inte något fastställt taxeringsvärden på fastigheten eftersom lantmäteriförättning pågår.

  Jakt

  Jakträtten är ej upplåten. Nuvarande ägare önskar delad jakträtt och kommer att behålla halva jakträtten. Den andra halvan av jakträtten tillfaller ny ägare som därmed har möjlighet att jaga på hela arealen.

  Lantmäteriförättning

  Lantmäteriförrättning pågår, beslut och registrering är ännu inte tagit, därmed är arealuppgifterna preliminära. Större delen av skogsmarken avstyckas och bildar egen fastighet i två skiften som behålls av nuvarande ägare. Bostadshus och tomt avstyckas och bildar fastigheten Amundtorp 3:15. Ett mindre markområde överförs via fastighetsreglering till Amundtorp 3:13. Kvarvarande fastighet Amundtorp 3:11 bildar en jordbruksfastighet. Alla nya gränsmarkeringar finns utsatta i marken. Lantmätare kommer även upprätta vägservitut till förmån för 3:13 som belastar 3:11.

  Gemensamhetsanläggning väg

  Fastigheten har del iden asfalterade väg som går genom fastigheten. Andelen är idag 12%.

  Nya servitut i samband med Lantmäteriförättning

  I samband med avstyckning av bostaden kommer servitut upprättas angående jordvärmeanläggning till förmån för Amundtorp 3:15. Detta servitut belastar Amundtorp 3:11. Servitut kommer även upprättas som reglerar vattenbrunnen som kommer att ligga på 3:15 och används även av 3:11.

  Delad försäljning

  För den som bara vill köpa jordbruksfastigheten Amundtorp 3:11 finns möjlighet till det. Nuvarande ägare kommer då behålla bostadsfastigheten Amundtorp 3:15.

  Inteckningar

  Inteckningarna kommer att fördelas på de olika fastigheterna enligt följande: Amundtorp 3:11, lantbruket. 7.500.000 kr Amundtorp 3:15, bostaden. 1.010.000 kr

  Visning

  Kontakta mäklaren för visning

 • Rättigheter & Belastningar

  Samfällighet

  SVENLJUNGA ÅKRA S:1

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda den samfällda vägen a, vari stamfastigheten har del för utfart - Väg

  Samfällighet

  SVENLJUNGA AMUNDTORP S:1

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Fiber

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Elektronisk kommunikation

  Rättigheter last

  Officialnyttjanderätt: Kraftledning

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsservitut Kraftledning

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsservitut Elledning

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsnyttjanderatt TELE

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail. Kontrollera med mäklaren om ert bud inkommit.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris
9 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
SVENLJUNGA AMUNDTORP 3:11 och 3:15
Adress
Ullasjö Amundtorp 1
Ort
Svenljunga
Areal
53.7 ha
Boarea
134 m2
Driftskostnad
8 100 kr

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!