Bohult 1

Gård i Ambjörnarp - 86,6 ha

Välkommen till Bohult 1! Skogsgård med 73,2 ha produktiv skogsmark i ett skifte med ett charmigt gårdscentrum. Vackert bostadshus med veranda och gamla fönster. Bostaden har använts som fritidsboende men kan även nyttjas som permanentbostad. Byggnaderna är belägna i slutet av vägen och omges av naturskön lövskog samt öppen mark vilket ger platsen en känsla av lugn och ro.

 • Ekonomi
  Pris
  7 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 27 sep

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Vatten/avlopp
  1 152 kr
  Sophämtning
  1 272 kr
  Sotning
  1 026 kr

  Elkostnad

  5 945 kr

  Försäkring

  4 631 kr
  Totalt
  14 026 kr
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 250 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus som troligen är uppfört under slutet av 1800-talet med stomme av timmer uppfört på torpargrund. Fasad av rödmålat trä. Fönster med lösa innerglas. Taket är belagt med plåt. Tillbyggnad som rymmer badrum, pannrum samt farstu. Vatten fås via en grävd brunn (säljaren dricker inte detta vatten). Det finns en nyborrad vattenbrunn på ca 90 meter som inte har kopplats in för användning. Köparen står för inkoppling av den borrade brunnen. Äldre avloppsanläggning med trekammarbrunn. Fiber finns anslutet till byggnaden men har aldrig använts. Uppvärmning via vattenburet system som värms via en vedpanna med 2 ackumulatortankar á 750 liter. På övervåningen är det elelement.

  Entréplan rymmer ett kök med matplats. Ljus köksinredning. Spis, kyl, frys samt en vedspis. Skafferi med lucka i golvet till den underliggande matkällaren. Sovrum/kontor med trägolv och en öppen spis (ej besiktigad). Tv-rum med en vacker kakelugn. Sovrum med heltäckningsmatta och garderob. Huvudentré med trapp till övervåningen och dubbeldörr ut till verandan. Mindre toalett med wc och tvättställ vid hallen. I den tillbyggnad som är gjord finns ett badrum med våtrumsmatta på väggar och golv. Wc, tvättställ och dusch. Pannrum med vedpanna (Atmos) samt tankar. Förrådsutrymme. Hall med plats för ytterkläder.

  Övervåningen rymmer ett sovrum. Toalett med wc och tvättställ. Resterande del är oinredd med synligt timmer och takstolar.

  Ladugård

  Ladugården är uppförd med stomme av trä. Fasaden är av trä och plåt. Tak belagt med plåt. Byggnaden rymmer en äldre stalldel, isolerat snickeri, loge samt förvaringsutrymmen.

  Carport

  Byggnad i form av carport för maskiner. Stomme och fasad av trä. Plåttak.

  Vedbod

  Byggnad som rymmer vedbod samt förvaringsutrymmen. Plåttak. fasad och stomme av trä.

  Grillkåta

  6-kantig grillkåta med fasad av trä och papp på taket.

  Bastu

  På baksidan av bostadshuset finns en bastubyggnad uppförd på plintar. Stomme och fasad av trä. Plåttak. Vedeldat bastuaggregat.

  Björkåsen

  Björkåsen består av en äldre torpstuga som är vackert belägen med lövskog och öppen mark runtom. Fasad av trä. Tak av betongpannor. Stugan är i stort behov av reparation för att kunna användas.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Olle Linder 2021-04-20.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 73,2 ha med ett virkesförråd på 7.916 m³sk. Av det består 2.251 m³sk av gallringsskog (G1) och 2.847 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2). 27,2 ha utgörs av skog i huggningsklassen R1 och R2. Det finns ett naturvårdsavtal som enligt avtalet uppgår till 7 ha.

  Trädslagsfördelning; tall 29 %, gran 51 %, björk 14 %, ek 5 % och asp 1%.

  Boniteten uppgår till 6,7 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 365 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 108 m³sk/ha.

  Skogen är välskött och värdetillväxten kommer under planperioden att vara hög. Nuvarande avkastning på virkesförrådet uppgår till 4,6%.

  Avdelning 18 och 19 i skogsbruksplanen ingår i ett naturvårdsavtal som tecknades med skogsstyrelsen år 2001 om 50 år (se separat avtal).

  Under sommaren 2021 har skogen växt med enligt planen 365 m³sk. Nuvarande virkesförråd uppgår därmed till 8.280 m³sk.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten har följande taxeringsvärde: Totalt 5.567.000 kr fördelat på skog 5.028.000 kr, tomt 116.000 kr, småhusbyggnad 321.000 kr, bete 42.000 kr, ekonomibyggnad 15.000 kr och impediment 45.000 kr. Typkod 120 (Lantbruksenhet, bebyggd).

  Jakträtt

  Jakträtten avseende älg är upplåten enligt avtal som upphör 2022-06-30. Älgjakten bedrivs inom ett större jaktlag och det kan finnas möjlighet för ny köpare att gå med i jaktlaget.

  Jakträtten på övrigt vilt övergår till köparen på tillträdesdagen.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 86,6 ha mark och 0,1 ha vatten och enligt fastighetsregistret är fastighetens totala areal 82,979 ha mark.

  Visning

  Visning av byggnaderna kommer ske på annonserade visningsdagar. Skogsmarken förutsätts kunna besiktigas av spekulanter själva med hjälp av detta material.

  Fiber

  Fastigheten är ansluten till optisk fiber via Landsbygdsnät i Tranemo. De andelar som säljaren har i föreningen kommer att överlåtas till köparen utan kostnad. Köparen förbinder sig i sin tur att överta säljarens förpliktelser gentemot föreningen.

  Försäljning av intilliggande fastighet

  Utöver fastigheten By 3:1 finns det nu även möjlighet att köpa fastigheterna By 1:10 och 2:9. Dessa två fastigheter ligger i direkt anslutning till 3:1 och säljs separat då det inte är samma ägarförhållande. För mer information avseende By 1:10 och 2:9 se separat annons. För frågor kontakta mäklaren.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Tranemo by Ga:2

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, nätstation

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderatt OMRÅDE

  Rättigheter last

  Avtal om markupplåtelse avseende fiber finns som belastar fastigheten.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Visningar

 • Onsdag 22 sepVänligen boka tid för visning. Bokning via hemsida eller telefon.
Visningsanmälan

Fakta

Pris
7 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
TRANEMO BY 3:1
Adress
Bohult 1, Ambjörnarp
Ort
Ambjörnarp
Areal
86.6 ha
Boarea
80 m2
Driftskostnad
14 026 kr

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Handler : Shared memory (Memcache)
Cache hits : 0 [N/A]
Cache misses : 0 [N/A]
Cache total : 0
Url added to cache : 0Misses list