Buagärde 1:6

Skog i Olsfors - 8,5 ha

Välkommen till Buagärde. Nu finns möjlighet att förvärva skogsfastighet på 8,5 ha strax utanför Olsfors, virkesförråd på ca 2.300 m³sk. Välskött skogsfastighet med hög värdetillväxt, vacker natur, god arrondering och bra tillgänglighet. Jakträtten övergår till köparen.

 • Ekonomi
  Pris
  1 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 20 apr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 8,5 ha fördelat på skog 8,3 ha och väg 0,2 ha. Arealuppgift enligt fastighetsregistret är 8,4 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad augusti 2018 och reviderad/uppräknad till augusti 2019, till 8,5 ha med ett virkesförråd på totalt ca 2.300 m³sk, varav ca 1.350 m³sk är gallringsskog och ca 950 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 6%, gran 93% och löv 1%. Boniteten är beräknad till 8,7 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt f.n. 76 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår i Viskafors Älgskötselområde.

  Taxeringsvärde

  Det finns inga fastställda taxeringsvärden då fastigheten är nybildad efter avslutad lantmäteriförrättning.

  Inteckningar

  Det finns inga inteckningar uttagna på fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  I Olsfors kör mot "5 Upptröst". Kör ca 2 km och tag höger mot "Stensåsen", därefter ca 600 m. Se även våra skyltar och bifogat kartmaterial.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Bollebygd Erikstorp Ga:4 (Olsfors - Ö Hunghult samfällighetsförening)

  Gemensamhetsanläggning

  Bollebygd Buagärde Ga:1

  Gemensamhetsanläggning

  Bollebygd Råssa Ga:2 (Vannasjöns Samfällighet)

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Fakta

Pris
1 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BOLLEBYGD BUAGÄRDE 1:6
Adress
Buagärde 1:6, Olsfors
Areal
8.5 ha

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!