Öresjöbacke 79

Skog i Töllsjö - 15 ha

Två fastighetsbeteckningar bildar en välarronderad brukningsenhet. Enligt skogsinventering från augusti 2020 är det totala virkesförrådet 4050 m³sk och produktiva skogsmarken 15 ha, S2-skog. Jakten är fri för köparen. Äldre torp med stilla enskilt läge och mindre uthus finns på fastigheten.

 • Ekonomi
  Pris
  2 000 000 kr (Högstbjudande)
  Sista buddag
  Måndag 2 nov

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde byggnad
  168 000 kr
  Taxeringsvärde totalt
  1 599 000 kr
  Pantbrev
  3st inteckningar på totalt 3 000 kr
 • Byggnader
  Bostadsbyggnad

  Bostadshus med Boarea 52 kvm enligt taxeringen. Enplanshus taxerat byggår 1929, men troligen uppfört tidigare. Träkonstruktion med plåttak. Grävd brunn med indraget vatten. Inget avlopp. El indraget. Låg takhöjd.

  Huset innehåller Farstu/vardagsingång. Kök med vedspis och fönster i två väderstreck. Ett större rum. Entré mitt på huset med liten glasveranda.

  Uthus

  Uthus på tomten som används till vedförråd samt övrigt förråd. Utedass.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Areal enligt taxering 15,97 ha och aral enligt skogsbruksinventering 15,8 ha.

  Skog

  Uppgifterna är hämtade från skogsinventering upprättad i augusti 2020 av Olle Linder Skogstjänster, se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt inventeringen till 15,0 ha med ett virkesförråd på 4.050 m³sk. och ett medeltal på 270 m³sk per hektar. Boniteten är 7,9 m³sk per hektar. I huvudsak utgörs skogen av gran (65%), tall (30 %) och björk (3%) samt asp(2 %). All skog i ett skifte med huggningsklass S2.

  Jakt

  Jakten är fri för köparen från tillträdet.

  Typkod

  Typkod 120, Bebyggd Lanbruksfastighet .

  Övrig mark

  Kring bostadshuset och den lilla ekonomibyggnaden ligger ett öppet markområde.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden ska ha kommit mäklaren tillhanda senast den 2 november kl 23:00 på bifogad budblankett genom post eller mejl. (Glöm inte att be om besked från mäklaren att ditt bud kommit fram).

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsinventering som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  8. Godkänt kontrakt av överförmyndare/överförmyndarnämnd krävs för att fastighesöverlåtelse ska kunna ske.

  9. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  10. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  11. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  12. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  13. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
2 000 000 kr (Högstbjudande)
Fast.betn.
BOLLEBYGD FAGERHULT 2:8 och 2:12
Adress
Öresjöbacke 79, Töllsjö
Ort
Töllsjö
Areal
15.9 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!