Lindås

Vackert belägen gård i Målsryd med sjöläge - 104 ha

Välkommen till vackra Lindås gård! Med anor tillbaka till 1700-talet ligger denna gård fantastiskt vackert vid Lindåsasjön strax utanför Målsryd. Ostört läge men ändå så nära Målsryd samhälle och endast 12 km till Borås. Gårdscentra med naturskönt läge och marker som omgärdar stor del av sjön. Arealen omfattar 104 ha, varav 89 ha produktiv skogsmark med total skogsvolym om 18.800 m³sk. Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

 • Ekonomi
  Pris
  14 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Fredag 11 jun

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Uppvärmning
  21 050 kr
  Vatten/avlopp
  881 kr
  Samfällighet
  1 136 kr
  Väg
  375 kr

  Försäkring

  9 531 kr
  Totalt
  32 973 kr
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 300 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Stort vackert bostadshus i 2 plan med torpargrund och kallvind. Ytterfasad av trä och tak med betongpannor. Kopplade 2-glasfönster. Jordvärme 2011, samt pelletsvärme. Avlopp 2-kammare med infiltration. Djupborrad brunn (60 m), med nedsänkbar pump. Larm Verisure. Fiber kommer att dras fram till tomtgräns till hösten 2021. Bostadshuset Inrymmer kök och badrum på varje våning och kan disponeras om till hus med 2 bostäder.

  1:a våning Kök med spis och kylskåp. Groventré. Vardagsrum/TV-rum. Stora salen (vardagsrum) med stor öppen spis (provtryckning krävs). Stort härligt lantkök med spis, fläkt, kyl/frysskåp, järnspis med bakugn. Från köket finns utgång/entré till baksidan. Vardagsrum med valv emellan och öppen spis (provtryckning krävs). Badrum med dusch, wc och handfat. Hall/entré.

  2:a våning Kök med spis och kyl/frysskåp. Allrum/hall med inbyggd balkong. Vardagsrum/sal med öppen spis (provtryckning krävs). Vardagsrum/TV-rum. Sovrum med sjöutsikt. TV-rum. Sovrum. Badrum med badkar, wc och handfat. Sovrum.

  Källare Källare under mindre del av huset, för övrigt torpargrund.

  Vind Kallvind med inrett sovrum med handfat.

  Ladugård

  Ladugård uppförd i trä med plåttak. Innehåller utrymmen såsom äldre djurstall, garage, loge och ränne. El finns. Yttermått ca 24 x 11 m.

  Pannrum/uthus

  Pannrum/uthus uppfört med vacker stenfot och träfasad. Tak med betongpannor. Innehåller pannrum med pellets/vedpanna, 2 st ackumulatortankar á 500 liter. Jordvärme IVT och vv-beredare 500 liter (år 2011). Utrymme med hydrofor (matkällare). Gammal potatiskällare/murad jordkällare. Förrådsutrymme. Loge/festlokal. Förråd/verkstad. Inrett gästrum med värme och vatten (handfat). Yttermått ca 16 x 8 m.

  Uthus/svinhus

  Uthus/svinhus uppfört i trä med plåttak. Inrymmer hönshus, vedbod, loge, lada, maskinhall med gjutet golv och utedass. El finns. Yttermått ca 19 x 6 m.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 103,9 ha fördelat på produktiv skogsmark 88,7 ha, åker/betesmark 1,4 ha, impediment 9,6 ha, väg och kraftledning 0,7 ha och annat 3,5 ha. Areal enligt fastighetsregistret 107,2 ha.

  Produktiv skogsmark

  Skogsbruksplanen är upprättad i mars 2020. Planen har ajourhållts med de åtgärder Vida utfört under 2020 och är framräknad till april 2021. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan framräknad i april 2021 till 88,7 ha med ett virkesförråd på ca 18.815, varav ca 7.500 m³sk är gallringsskog och ca 10.200 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 8%, gran 78%, björk 11%, ek 2% och övrigt löv 1%. Boniteten är beräknad till 8,3 m³sk/ha/år. Läs vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan.

  Åker- och betesmark

  På fastigheten finns ca 1,4 ha åker- och betesmark. Marken är inte utarrenderad.

  Jakt och fiske

  Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fiskerätt i Lindåsasjön.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2020) är 10.006.000 kr fördelat på följande: bostadshus 1.477.000 kr, tomtmark 440.000 kr, ekonomibyggnader 78.000 kr, skogsmark 7.836.000 kr, åkermark 134.000 kr, betesmark 8.000 kr och impediment 33.000 kr.

  Övrigt

  Besiktning av bostadshuset är utförd i maj 2021 och finns tillgänglig på visningen, alternativt kontakta mäklaren för info. På avdelning 22 i skogsbruksplanen finns äldre sjöstuga i sämre skick. Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Visning

  Fastigheten visas tisdag 25 maj och fredag 28/5 2021. Vänligen kontakta mäklaren för att boka tid för visning. Bokningen kommer ske av mindre grupper åt gången med hänsyn till covid -19.

  Frågelista

  Frågelista finns i fullständig version på nätet, alternativt kontakta mäklaren.

  Vägbeskrivning

  I Målsryd tag av mot Stackhult/Glafsered, kör därefter ca 4 km. Kör över järnvägen direkt vänster mot "Lindås". Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Stackhult Ga:1 (Stackhults Samfällighetsförening)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Officialservitut: Utrymme, röjningsrätt

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Ekås Ga:1

  Rättigheter last

  Officialservitut: Trädsäkerhet

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Samfällighet

  BORÅS SKÄNSTAD FS:4

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Glafsered Ga:1 (Glafsered vägsamfällighetsförening)

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Glafsered Ga:2

  Kommentar

  Servitut markområde (utfartsväg) förmån för Borås Tubbared 1:2, last Borås Gastås 1:3. I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
14 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS LINDÅS 1:1, TUBBARED 1:2 OCH TROLLHÄTTAN 1:1
Adress
Lindås, Målsryd
Ort
Målsryd
Areal
103.9 ha
Boarea
242 m2
Driftskostnad
32 973 kr

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!