Skogsbyran

Aplared

Skogsfastighet i Aplared - 26 ha

Nu finns möjlighet att förvärva en skogsfastighet i Aplared, 26 ha och 4.700 m³sk. Fastigheten är i ett skifte med stor andel produktiv skog, hög värdetillväxt, god arrondering och bra tillgänglighet. Bonitet 9,5 m³sk/ha/år.

 • Ekonomi
  Pris
  2 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Tisdag 17 sep
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 26,3 ha fördelat på skog 25,2 ha, åker/betesmark 0,2 ha, väg- och kraftledning 0,3 ha och impediment 0,6 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad juli 2019 till 25,2 ha med ett virkesförråd på totalt ca 4.700 m³sk, varav ca 1.700 m³sk är gallringsskog och ca 2.600 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 1%, gran 90%, ek 1%, björk 6% och annat 2%. Boniteten är beräknad till 9,5 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt f.n. 204 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Åker- och betesmark

  Ca 0,2 ha är åker- och betesmark.

  Jakt

  Jakträtten är utarrenderad t.o.m 2020-06-30.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2017) är 562.000 kr fördelat på följande: skogsmark 559.000 kr och impediment 3.000 kr.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Officialservitut: Trädsäkerhet

  Samfällighet

  BORÅS LJUSHULTS-KÄRRA S:1

  Samfällighet

  BORÅS LJUSHULTS-KÄRRA S:2

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Fakta

Pris
2 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
BORÅS LJUSHULTS-KÄRRA 1:5
Adress
Aplared, Aplared
Ort
Aplared
Areal
26.3 ha

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!