Skog i Sandhult - 27 ha

Skogsfastighet strax väster om Sandhult. Produktiv skogsmark om 25,8 ha. Fastigheten har en speciell fördelning mellan huggningsklasserna då hela 21,3 ha består av R1 och R2 skog. Bonitet på 9,2 m3sk/ha och år. Fastigheten har ökande tillväxt och den produktiva marken kommer ge fina virkesförråd.

 • Ekonomi
  Pris
  1 800 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 26 okt
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 1 275 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 25,8 ha med ett virkesförråd på totalt 744 m³sk. Boniteten är beräknad till 9,2 m³sk/ha och år. Förväntad tillväxt för den första växtsäsongen är beräknad till 95 m³sk.

  Skogsbruksplanen är upprättad med fältarbete i september 2020 av Skogspartner. Se detaljerade uppgifter om skogen i skogsbruksplanen.

  Jakt

  Jakträtten på fastigheten övergår till köparen den 1/7-2021.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 27,4 ha och enligt fastighetsregistret är arealen på fastigheten 26,52 ha.

  Taxeringsvärde

  Fastighetens taxeringsvärde uppgår enligt taxeringen 2020 till 2.719.000. Varav: 2.716.000 kr fördelas på skog och 3.000 kr på impediment.

  Väg

  Enligt den regionala planen som finns kommer man troligen att inom 5 år påbörja en Utredning om ny sträckning av väg 180 mellan Sandhult och Lundaskog. Fastigheten är belägen mellan dessa platser och kan eventuellt komma att beröras av detta.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas av spekulanter själva med hjälp av detta material. Om visning av skogen önskas kan så ske efter överenskommelse med mäklaren.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Sandhults-Näs Ga:1

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Väg

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Sandhult Ga:1

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Upplag

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
1 800 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS SANDHULTS-NABBEN 1:5
Ort
Sandhult
Areal
26.5 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!