Skogsbyran

Skog i Sandhult - 25 ha

Skogsfastighet söder om Sandhult med skog i växande ålder som kommer generera god värdetillväxt. Belägen utmed vägen mellan Sandared och Sandhult, vilket gör den lättillgänglig. Totalt virkesförråd om 2.717 m³sk varav 2.195 m³sk är gallringsskog (G1). På fastigheten finns utöver skogsmarken även ca 1,7 ha åker- och betesmark.

 • Ekonomi
  Pris
  3 100 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 13 jan
  Pantbrev
  8st inteckningar på totalt 1 460 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 21,5 ha med ett virkesförråd på totalt 2.717 m³sk. Hela 60 % av arealen utgörs av skog i huggningsklass G1 med ett virkesförråd om 2.195 m³sk. Boniteten är beräknad till 7,4 m³sk/ha och år. Förväntad tillväxt för den första växtsäsongen är beräknad till 153 m³sk.

  Skogsbruksplanen är upprättad med fältarbete i augusti 2016 och sedan framskriven i dator. Inga åtgärder har skett i skogen efter det att fältarbetet för planen utfördes. Planen är upprättad av Olle Linder. Se detaljerade uppgifter om skogen i skogsbruksplanen.

  Åker och betesmark

  Enligt skogsbruksplanen finns det 1.7 ha åker- och betesmark på fastigheten.

  Jakt

  Jakträtten på fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen.

  Taxeringsvärde

  Fastighetens taxeringsvärde vid taxeringen 2017 är totalt 977.000 kr. Varav skog 940.000 kr, åker 25.000 kr och impediment 12.000 kr.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 25,4 ha mark och i fastighetsregistret är arealen på fastigheten angiven till 23,6 ha.

  Väg

  Enligt den regionala planen som finns kommer man troligen att inom 5 år påbörja en Utredning om ny sträckning av väg 180 mellan Sandhult och Lundaskog. Fastigheten är belägen mellan dessa platser och kan eventuellt komma att beröras av detta.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas av spekulanter själva med hjälp av detta material. Om visning av skogen önskas kan så ske efter överenskommelse med mäklaren.

 • Rättigheter & Belastningar

  Samfällighet

  BORÅS TÅ S:1, 25%.

  Samfällighet

  BORÅS TÅ S:2, 25 %.

  Samfällighet

  BORÅS TÅ S:6, 25 %.

  Samfällighet

  BORÅS TÅ S:5, 12,5 %.

  Samfällighet

  BORÅS TÅ S:4, 1/8 mantal.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
3 100 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
BORÅS TÅ 1:24
Ort
Sandhult
Areal
25.4 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare

Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!