Gullestorpsvägen

Öppen mark i Äspered - 11,4 ha

Vacker betesmark med ekar och enebacke samt åkermark i mycket bra läge för odling. Totalt 11,4 landareal och ej arealredovisad vattenområde i Gullestorpssjön. Enligt taxering är 5 ha åker, 4 ha bete och resten övrig mark. Inga byggnader ingår.

 • Ekonomi
  Pris
  950 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 12 jun

  Taxeringsår
  2023
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  288 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Lantbruksfastighet

  Lantbruksfastighet utan byggnader.

  Inteckningar

  Fastigheten är intecknad med en inteckning, D-2019-00420641-5, på 534 000 kr.

  Belastningar och rättigheter

  Rättighet genom avtalsservitut gällande kraftledning.

  Areal

  Areal enligt Fastighetstaxering är 11,35 ha samt oredovisat vattenområde i Gullestorpssjön.

  Marker

  Enligt taxering är åkermarken 5 ha och betesmarken uppgår till 4 ha, övrig mark är 2ha.

  Arrende

  Markerna är muntligt utarrenderade under 2023 års odlingssäsong. Därefter är markerna fria för köparen att bruka.

  Jakt

  Jakten har varit muntligt utlånad under innevarande jaktår. Fri för köparen från 1 juli 2023.

  Väg

  Fastigheten har del i Lövaskogsvägen vägförening, årlig avgift 800 kr.

  Elljusspår

  Äspereds Idrottförening har nyttjanderätt genom skriftligt avtal, till den mark som elljusspåret ligger på.

 • Försäljnings­information

  Bud senast den 12 juni 2023 lämnas skriftligt eller per mail till mäklaren. Glöm inte att be mäklaren bekräfta att ditt bud kommit fram.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som jordbruk- och skogsmark.

  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  5. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

  10. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
950 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS ÄSPERED 8:3
Adress
Gullestorpsvägen
Ort
Äspered
Areal
11.4 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!