Skog i Dannike - 11,5 ha

Skogsskifte i Dannike med i huvudsak gallringsskog med synnerligen god tillväxt. Bonitetet 10,2 m³sk/ha/år. Markområdet säljs genom fastighetsreglering till annan skogsfastighet i området. Virkesförråd 1.838 m³sk, fördelat på 74% gran och 26% löv. Jakten utarrenderad. Inga byggnader.

Fakta

Pris:
1 100 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
Borås Knapphestra 1:2, del av
Adress
Borås Knapphestra 1:2, del av
Ort
Dannike
Vattenareal
6000 m2
Areal
12.2 ha

Ekonomi

Pris:
1 100 000 kr Högstbjudande
Sista buddag
Fredag 5 apr
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Areal

  Enligt Skogsbruksplanen uppgår den totala arealen till 12,2 ha varav produktiv skogsmark 11,5 ha, övrigt 0,1 ha samt vatten 0,6 ha. Taxerad areal saknas.

 • Skog

  Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 1.838 m³sk, fördelat på 74% gran och 26% löv. Boniteten är 10,2 m³sk/ha/år och tillväxten är 9,9 m³sk/ha/år. Merparten av marken, 10,8 ha utgör huggningsklass G1 där förstagallring enligt skogsbruksplanen planerats under 2019. Röjning av området på 0,7 ha R2-skog har utförts under början av året.

  Skogsskiftet ligger i sluttning ner mot Rammsjön och väg 1770.

 • Jakt

  Jakten är utarrenderad enligt längre avtal.

 • Inteckningar

  Markområdet säljs utan inteckningar.

 • Taxering

  I nuläget är markområdet samtaxerat med ett flertal övriga fastigheter till taxeringskod 120, dvs bebyggd lantbruksfastighet.

Försäljningsinformation

Försäljning av skogsområde, skifte två av fastigheten Borås Knapphestra 1:2. Försäljningen ska ske genom avtal om fastighetsreglering till skogsfastighet i området.

Fastigheten säljs med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl (hör gärna av dig och kontrollera att ditt mejl kommit fram).

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul).

 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka skogsområde. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som skogsmark.

 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för skogsområdet. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

 5. Kostnader för fastighetsregleringen delas lika mellan köparen och säljare.

 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

 7. I samband med upprättande av avtal om fastighetsreglering skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

 8. Skogsområdet tillträds enligt överenskommelse efter det att fastighetsreglering beslutats och vunnit laga kraft.

 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen vid lagakraftvunnet beslut om regleringen.

 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

 11. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris:
1 100 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
Borås Knapphestra 1:2, del av
Adress
Borås Knapphestra 1:2, del av
Ort
Dannike
Vattenareal
6000 m2
Areal
12.2 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!