Skog i Seglora - 24 ha

Skogsfastighet med bra arrondering i ett skifte som gränsar till sjön Hungern. Totalt 24 ha, varav 20 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 3.600 m³sk varav 1.200 m³sk gallringsskog, G1 och 2.200 m³sk slutavverknigsskog. Skogsbilväg med vändslinga. Jakträtt med möjlighet till varierande jakt. Det finns även möjlighet att köpa närliggande fastighet som har byggnader.

Fakta

Pris:
2 000 000 kr
Fastighetsbeteckning
BORÅS LINKESHULT 1:6
Areal
26.3 ha

Ekonomi

Pris:
2 000 000 kr
Sista buddag
Onsdag 22 maj
Taxeringsår
2017
Pantbrev
1st om totalt 1 200 kr

Närområdet

Vägbeskrivning

Från Borås, kör mot Göteborg , tag avfart 82 Nabbamotet, kör 500 m mot Viared, tag höger mot Seglora kör 13,5 km, tag höger mot Bollebygd kör 2,6 km, tag höger. Följ sedan översiktskarta.

Fastighetsuppgifter

 • Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 24,2 ha fördelat på produktiv skogsmark 19,9 ha, impediment myr 4,0 ha, inäga/åker 0,1 ha, linjeavdrag /väg 0,1 ha, annat 0,1 ha. Vatten 24,2 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 26,26 ha.

 • Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2019 till 19,9 ha produktiv skogsmark Fastighetens virkesförråd är på totalt ca 3.600 m³sk, varav 1.200 m³sk gallringsskog, G1 och 2.200 m³sk slutavverknigsskog, S2. Trädslagsfördelning: tall 33%, gran 66%, björk 1%. Boniteten är beräknad till 6,7 m³sk/ha o år. Förväntad tillväxt första säsongen 129 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

 • Jakt

  Jakten är utarrenderad genom muntligt avtal innevarande jaktår t.o.m 2019-06-30

 • Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för 2017. Fastigheten är samtaxerad med Seglora-Backa 1:10. Detta innebär att det inte finns några separata delvärden.

 • Samtida försäljning

  Säljarna säljer även närliggande fastigheten Seglora-Backa 1:10. För den som är intresserad läggs bud på respektive fastighet.

 • Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

Rättigheter och belastningar

 • Samfällighet

  BORÅS SEGLORA-BACKA S:1. Kvarnplats vid Skrimsjöns utlopp.

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris:
2 000 000 kr
Fastighetsbeteckning
BORÅS LINKESHULT 1:6
Areal
26.3 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!