Lövaskog

Äspereds mosse - 58 ha

Fastighet för dig som vill äga ett sammanhängande markområde lämpligt för jakt, hobbyskogsbruk, avkoppling och rekreation. Marken består av 45,8 ha impediment och 12.2 ha produktiv skogsmark med totalt virkesförråd på 1.955.m³sk. Jakten tillgänglig från 2023-07-01.

 • Ekonomi
  Pris
  1 300 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 12 dec

  Taxeringsår
  2022
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 58,1 ha varav 12,2 ha produktiv skogsmark, 45,8 ha impediment och 0,1 ha övrig areal. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 55,3 ha.

  Taxeringsvärde

  Taxeringsvärdet för 2020 uppgår till totalt 205.000 kr varav impediment 205.000 kronor.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan av Olle Linder Skogstjänster till 12,2 ha med ett virkesförråd på totalt 1.955 m³sk, varav 1.243 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1), 338 m³sk gallringsskog (G1, G2) och 374 m³sk är naturvårdsskog (NO). Trädslagsfördelning: tall 67%, gran 23% och björk 10%. Boniteten är beräknad till 3,9 m³sk/ha/år. Medelvolym 160 m³sk/ha. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Impedimet

  Fastigheten domineras av impediment som uppgår till totalt 45,8 ha, enligt skogsbruksplanen.

  Jakt

  Jakträtten är upplåten till 2023-06-30, enligt muntlig överenskommelse. Jakten bedrivs f.n. av Lövaskogs jaktlag, omfattande ca 1.000 ha.

  Jakttorn

  Det finns ett antal jakttorn uppställda på fastigheten. Dessa är jaktlagets egendom och ingår därmed inte i försäljningen.

  Vattenskyddsområde

  Fastigheten ligger inom Öresjö vattenskyddsområde, tertiär zon. Kontakta mäklaren för skyddsföreskrifter eller frågor.

  Inteckningar

  Det finns inga inteckningar uttagna i fastigheterna.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Tillträde

  Tillträde sker efter överenskommelse.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20090101, Registreringsdatum: 20090423)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning till förmån för Vänerborg Begonian 10.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning till förmån för Trollhättan Lextorp 7:1.

  Samfällighet

  BORÅS LÖVASKOG S:2, ändamål mosse

  Samfällighet

  BORÅS LÖVASKOG S:3, ändamål källa

  Samfällighet

  BORÅS LÖVASKOG S:4, ändamål område

  Samfällighet

  BORÅS LÖVASKOG S:5, ändamål grustäkt

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som markanläggningar.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
1 300 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS LÖVASKOG 8:1 OCH RÅNGEDALA-BREDARED 4:5
Adress
Lövaskog
Areal
58.1 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!