Mada 2:4

Skog i Rångedala - 117 ha

Skogsfastighet med god tillgänglighet genom skogsbilvägar och med närhet till R40. Skogen är samlad i ett skifte och är överlag välskött med bra åldersfördelning. Totalt virkesförråd ca 10.500 m³sk. På fastigheten finns även ca 20 ha jordbruksmark och 15 ha impediment. Jakträtten tillfaller köparen från kommande jaktsäsong. Det finns inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  10 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Söndag 2 apr

  Taxeringsår
  2023
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
 • Byggnader
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 117,8 ha fördelat på skog 81,1 ha, impediment 14,8 ha, jordbruksmark 20,6 ha och övrig mark 1,3 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 114,9 ha.

  Taxeringsvärden

  Fastigheten är samtaxerad med Falskog 3:3 och separata taxeringsvärden saknas därmed på fastigheten. Nytt taxeringsvärde kommer fastställas först under 2024.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2021 och framräknad 2022 av Södra till 81,1 ha med ett virkesförråd på totalt 10.581 m³sk, varav 3.690 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2), 4.867 m³sk gallringsskog (G1 och G2) och 1.726 m³sk naturvårdsskog (S3). 18,3 ha består av röjningsskog (R2) och 7,9 ha oplanterad kalmark (K1). Trädslagsfördelning: tall 21%, gran 73% och löv 6%. Boniteten är beräknad till 8,2 m³sk/ha/år. Medelvolym 130 m³sk/ha. Årlig tillväxt för närvarande 4%. Skogen är samlad i ett sammanhängande skifte med bra skogsbilvägar. Skogen är överlag välskött och har en bra åldersfördelning. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakträtten är upplåten till 2023-06-30, enligt muntlig överenskommelse. Älgjakten bedrivs för närvarande på ett område omfattande över 2.000 ha.

  Jordbruksmark

  Det finns totalt ca 20,6 ha åker- och betesmark på fastigheten. Marken är upplåten innevarande brukningssäsong, enligt muntlig överenskommelse.

  Närliggande skog

  I närheten av utbjuden fastighet ligger Falskog 3:22 som består av totalt ca 45 ha med ett virkesförråd på ca 4.600 m³sk. Fastigheten säljs parallellt med denna och presenteras om "Skog i Rångedala - 45 ha". För den intresserade finns möjlighet att förvärva även den fastigheten.

  Inteckningar

  Det finns inga inteckningar uttagna i fastigheten.

  Vattenskyddsområde

  Fastigheten ligger inom Öresjö vattenskyddsområde, primär, sekundär och tertiär zon. Kontakta mäklaren för information om skyddsföreskrifter eller frågor.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från Borås kör gamla R40 mot Jönköping. Tag av mot Falskog och vidare mot Gunnarstorp. Följ vägen och tag vänster vid vår skylt.

  Tillträde

  Tillträde sker enligt överenskommelse.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Mada Ga:1, väg som förvaltas av Gunnarstorp‐Falskogs vägsamfällighet.

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Häljared Ga:1, väg.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2009-01-01, Registreringsdatum: 2009-04-23, Senast ändrad: 2023-02-01)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning till förmån för Vänersborg Begonian 10.

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg, belastar Gunnarstorp 1:3.

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg, belastar Gunnarstorp 1:15.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele till förmån för TKF fiberförening ek.för.

  Samfällighet

  BORÅS MADA S:3, ändamål väg.

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderätt TELE

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark, jordbruksmark som markanläggningar.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
10 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS MADA 2:4
Adress
Mada 2:4, Rångedala
Areal
117.8 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!