Gård i Kinnarumma - 18 ha

Stenastorp Fåragården ligger vackert omgiven av lövskog och betesmarker nära Kinnarumma, ca 1,5 mil från Borås. Här finns ett timrat bostadshus, maskinhall och ett litet stall. Möjlighet till egen djurhållning, gården har 4 ha betesmarker. 13 ha skogsmark med 2650 m³sk, till stor del lövskog.

Visningar

 • Torsdag 25 okt 15:30 - 17:00

  Föranmälan, kontakta mäklaren för bokning.

Fakta

Pris:
1 550 000 kr
Fastighetsbeteckning
Borås Stenastorp 2:2
Adress
Stenastorp 1 Fåragården
Ort
Kinnarumma
Areal
18.2 ha
57.589821046097185,12.862695130417592 SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
1 550 000 kr
Sista buddag
Måndag 5 nov
Pantbrev
6st om totalt 1 100 000 kr

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört i början av 1900-talet i 1 ½ plan. Huset har enkel standard och används som fritidsboende. Timmerstomme, träfasad, plåttak (2008) och torpargrund. Kopplade 2-glasfönster samt några mindre englasfönster på andra våning. 6 rum och kök. Boyta 90 m² och biyta 40 m² enligt fastighetstaxering. Inga renoveringar är gjorda invändigt på mycket lång tid. Skorstenen omgjord 1984.

Grävd vattenbrunn, samt en vattenkälla som leds in till brunnen och kan kopplas på vid behov. Köksavlopp, utedass. Uppvärmning genom kakelugn.

Första våning Veranda. Huvudentré/hall. Kök med elspis, vedspis och kylskåp. Vardagsrum med kakelugn. 2 sovrum. Mindre vardagsrum.

Andra våning Hall. 2 rum med full takhöjd. 4 mindre rum/sidoförråd med snedtak.

Driftskostnader El 4000 kr/år och försäkring bostadshus 2600 kr/år.

Maskinhall

Uppförd i trä med plåttak och två portar. Trästomme och betonggolv. Area 117 m² enligt fastighetstaxeringen. Byggnaden har använts som förråd och slaktbod. Ett kylrum finns inne i byggnaden.

Stall

Mindre byggnad uppförd i trä med plåttak. Uppförd på delar av den gamla ladugårdsgrunden. Används inte för närvarande men har tidigare använts som häststall när gårdens betesmarker var utarrenderade.

Fastighetsuppgifter

 • Arealer

  Totalt 18,2 ha, varav 13,1 ha skogsmark, 4,1 ha åker- och betesmark och 1,0 ha övrig mark. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är arealen 17,9 ha.

 • Åker- och betesmark

  Totalt 4,1 ha åker- och betesmark uppdelat på flera mindre skiften på båda sidor väg 41. Markerna mellan väg 41 och Häggån är utarrenderade på löpande 1-årsavtal och används som betesmarker för köttdjur. Stödrätter för EU-stöd tillhör arrendatorn. De öppna markerna kring byggnaderna har tidigare använts för hästbete men är för närvarande inte utarrenderade. Stödrätter för EU-stöd saknas.

 • Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad 2017 (uppräknad till 2018) av Foran Forest, se även bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 13,1 ha med ett virkesförråd på 2.651 m³sk , som till stor del utgörs av lövskog. Av detta är 3,4 ha med 836 m³sk nyckelbiotop med naturvårdsavtal, se nedan. Ca 2,5 ha utgörs av barrskog. Bonitet 6,8 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 99 m³sk. Trädslagsfördelning; tall 16 %, gran 17 % och löv 67 %. Genomsnittligt virkesförråd 202 m³sk/ha.

 • Jakt och fiske

  Jakträtten är utarrenderad innevarande jaktår t.o.m. 2019-06-30. Fiskerätt i Häggån.

 • Naturvårdsavtal

  Ett område på 3,4 ha i gårdens västra del (avdelning 2 i skogsbruksplanen) är en nyckelbiotop med naturvårdsavtal. Avtalet gäller i 49 år under tiden 1994 - 2043. Syftet med avtalet är att säkerställa en god livsmiljö för de djur och växter som gynnas av den skuggiga miljön i ravinen. Alla åtgärder som skall genomföras i området måste ske i samråd med Skogsstyrelsen. För mer information se skogsbruksplanens naturvårdsbeskrivning för avdelning 2.

 • Fastighetsbildning

  Lantmäteriförrättning pågår där fastigheten ombildas till en mindre jordbruksfastighet. Förrättningen beräknas vinna laga kraft i början av november.

 • Inteckningar

  Det finns uttaget 6 st inteckningar på totalt 1.100.000 kr. Fastigheten är för närvarande samintecknad med Stenastorp 2:3, men inteckningarna skall inom kort endast belasta Stenastorp 2:2.

 • Taxeringsvärde

  Fastigheten är ombildad i lantmäteriförrättning. Något nytt taxeringsvärde finns därför inte beslutat ännu.

 • Vägbeskrivning

  Från Borås: Kör väg 41 till den södra avfarten in till Kinnarumma. På höger sida om infarten finns en liten väg som är avstängd av en hög metallgrind. Denna grind är endast öppen de dagar som vi har visning av gården samt även från fredag morgon till söndag kväll. OBS! Jakt pågår på fastigheten varje tisdag och lördag under oktober samt även fredag 12 okt. Besiktning av fastigheten skall då inte ske.

Rättigheter och belastningar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Ramslätt, Grundvattenskydd (Beslutsdatum: 20080418, Registreringsdatum: 20100319)
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning
 • Samfällighet

  Borås Stenastorp S:2. Bilvägen genom Stenastorp 2:2 och 2:3. Stenastorp 1:7 har rätt att använda bilvägen genom servitut i denna samfällighet.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt TELE
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt HÄNSYNSOMRÅDE (Naturvårdsavtal nyckelbiotop)
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt OMRÅDE (Tillägg naturvårdsavtal)
 • Rättigheter last

  Rätt för Stenastorp 2:3 att använda och underhålla bilvägen genom fastigheten för skogstransporter.
 • Rättigheter last

  Kraftledning.
 • Rättigheter last

  Kraftledning, nätstation m.m.

Försäljningsinformation

Bud via mail eller bifogad budblankett skall vara mäklaren tillhanda senast den 5 november 2018.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.
 11. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida, skogsbyran.com.

Visningar

 • Torsdag 25 okt 15:30 - 17:00

  Föranmälan, kontakta mäklaren för bokning.

Fakta

Pris:
1 550 000 kr
Fastighetsbeteckning
Borås Stenastorp 2:2
Adress
Stenastorp 1 Fåragården
Ort
Kinnarumma
Areal
18.2 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!