Tärby-Farstorp 3:1

Skog & jakt i Tärby - 84 ha

Välkommen till Tärby-Farstorp ca 7 km öster om Fristad. Tillfälle att förvärva en välskött skogsfastighet med god arrondering på totalt 84 ha med virkesvolym på 13.426 m³sk. En jaktstuga i bra skick med möjlighet till övernattning och förrådsbyggnad finns. Fastigheten har ett bra vägnät av skogsbilvägar och traktorvägar. Jakträtten tillfaller köparen 2023-07-01. Viltrika marker med älg, kronhjort, rådjur, vildsvin och övrigt småvilt. Vid jaktstugan ligger även en damm vilket ger ett mycket trevligt inslag för jakt och rekreation.

 • Ekonomi
  Pris
  11 700 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 5 jun
 • Byggnader
  Stuga/jaktstuga

  Isolerad stuga/jaktstuga uppförd år 2002 i trä med tak av betongpannor, yttermått ca 6 x 4 m. I stugan finns kamin, diskbänk med enkelt köksavlopp samt sovloft. Separat ute-wc, "Dass-Isak". Förrådsdel. Solfångare finns som styr ventilation i stugan. Inredningen i stugan lämnas kvar till köparen vid överlåtelsen.

  Förråd/redskapsbod

  Förråd/redskapsbod uppförd år 2002 i trä med tak av betongpannor. Yttermått ca 7 x 5 m. Belysningsarmaturer finns i tak och går att koppla på till ett mobilt elverk.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 84,1 ha fördelat på produktiv skogsmark 72,0 ha, impediment 11,5 ha, väg 0,4 ha och annat 0,2 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 72,0 ha. Virkesförrådet enligt skogsbruksplan upprättad i april 2023, uppgår till totalt 13.426 m³sk, varav ca 2.950 m³sk är gallringsskog, ca 4.040 m³sk S1-skog och ca 4.860 m³sk S2-skog. Föreslagen avverkning under planperioden är ca 4.700 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 36%, gran 59% och löv 5%. Boniteten är beräknad till 8,4 m³sk/ha/år. Läs vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan. Välskött skogsfastighet som domineras av gran och tall. Markerna karaktäriseras av god tillgänglighet med skogsbilvägar och traktorvägar. Fastigheten har en jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på gallringsskog och äldre slutavverkningsskog.

  Jakt

  Jakträtten tillfaller köparen 2023-07-01. Köparen kan om så önskas ansluta till jaktklubben som disponerar över ca 2.200 ha. Mycket lämpad för jakt då fastigheten ligger ostört och jaktstuga med möjlighet till övernattning. Fastighetens marker är viltrika med bl a älg, kronhjort, rådjur, vildsvin och övrigt småvilt. Vid jaktstugan ligger även en damm vilket ger ett mycket trevligt inslag för jakt och rekreation.

  Inteckningar

  Det finns inga inteckningar uttagna på fastigheten.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde 2023 är 7.967.000 kr fördelat på följande: skogsmark 7.925.000 kr och impediment 42.000 kr.

  Vägförening

  Fastigheten har del i Tärby GA:1 (Farstorp-Esstorp vägförening).

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Visning

  Skogsmarken förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske av skogsmarken efter överenskommelse. Visning av jaktstuga är på onsdag 17/5 kl 17.00. Anmälan görs på vår hemsida.

  Vägbeskrivning

  Kör till Tärby kyrka, därefter ca 2 km. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2009-01-01, Registreringsdatum: 2009-04-23, Senast ändrad: 2023-04-20)

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: RÄTT ATT ANVÄNDA VÄGEN TILL 6 METERS BREDD FÖR SKOGSTRANSPORTER - VÄG

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: RÄTT ATT ANVÄNDA VÄGEN TILL 6 METERS BREDD FÖR SKOGSTRANSPORTER - VÄG

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten som omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Visningsanmälan

Fakta

Pris
11 700 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS TÄRBY-FARSTORP 3:1
Adress
Tärby-Farstorp 3:1, Tärby
Ort
Tärby
Areal
84.1 ha

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!