Stor skogstomt med förhandsbesked, 45 minuter öster om Göteborg

Upptröst 1:18 är 4.100 m² stor och ligger utmed en vacker skogsväg och med endast 200 m till Stensjön. Marken är idag delvis bevuxen med uppvuxen skog vilket ger möjlighet att själv avverka virket och få en viss inkomst i samband med skapandet av din nya boendemiljö. Här finns också några vackra öppna ängspartier som kan ge ytterligare en möjlighet att skapa sin egna tomt tillsammans med naturen. Positivt förhandsbesked från kommunen finns. Tomten är belägen i Upptröst - 6,5 km från Olsfors, 13 km från Bollebygd, 31 km från Borås och 51 km från Göteborg.

Ägaren har markerat gränserna träpinnar med röd färg inför försäljningen. Fastighetskarta samt flygbild finns i bifogade dokument.

Fastigheten säljs fri från inteckningar. Fastighetsskatt: 3.040 kr / år. Fastigheten säljs via skriftligt anbud/intresseanmälan, sista dag för bud är 2022-09-30. Se bifogad budblankett.

 • Ekonomi
  Pris
  290 000 kr (Utgångspris)

  Taxeringsår
  2022
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  304 000 kr
 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att för utfart använda och underhålla väg i sträckningen a-c. - Väg i samfälld vägmark

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail: cecilia@skogsbyran.com Sista dag för intresseanmälan/bud är: 2022-09-30.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  10. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
290 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS UPPTRÖST 1:18
Areal
4120 m2

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!