Brostorp Skinnåsen 1

Skogsfastighet i Mjöbäck - 34,9 ha

Välskött och lättillgänglig skogsfastighet med en charmig stuga för fritidsändamål finns nu till salu. Skogen omfattar 32,1 ha produktiv mark med ett virkesförråd om 5.378 m³sk. Bördig mark med en bonitet på 8,8. Hög tillväxt på 4,2% av virkesförrådet, god arrondering med bra vägnät och stugan placerad i mitten av marken gör fastigheten mycket intressant. Jakträtt som övergår till köparen.

 • Ekonomi
  Pris
  4 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 14 jun
 • Byggnader
  Stuga

  Mycket trevlig och välhållen stuga på 45 kvm som byggdes 1977. Uppförd på torpargrund med stomme och fasad av trä. Taket är belagt med betongpannor. Genomgående 2-glasfönster. Det finns varken indragen el eller vatten i byggnaden.

  Kok med matplats, vedspis (ej besiktigad), köksinredning med diskbänk. Sovrum med garderob och fönster. Hall med mindre tvättrum och plats för ytterkläder. Allrum med öppen spis (ej besiktigad). Hela stugan har fina trägolv, panel i taket och tapetserade väggar.

  Förrådsbyggnd

  Byggnad på plintar med stomme och fasad av trä. Betongpannor på taket. Byggnaden rymmer ett utedass samt ett förråd.

  Vedbod

  Äldre badstuga på ca 10 kvm som nu används som vedbod.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Leif Persson på A.L:s Skogsdata Produkter AB.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 32,1 ha med ett virkesförråd på 5.378 m³sk. Av det består 1.514 m³sk av gallringsskog (G1) och 3.343 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2). 7,2 ha utgörs av skog i huggningsklassen R1 och R2 samt 4,4 ha av K1 och K2.

  Trädslagsfördelning; tall 9 %, gran 81 %, löv 6%, ek 3 % och asp 1%.

  Boniteten uppgår till 8,8 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 225 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 168 m³sk/ha.

  Skogen är välskött och värdetillväxten kommer under planperioden att vara hög. Nuvarande avkastning på virkesförrådet uppgår till 4,2%.

  Jakt

  Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheternas areal är för kommande jaktår registrerad i KMM,s älgsköteselområde.

  Taxeringsvärde

  De båda fastigheterna är samtaxerade och har följande taxeringsvärde: Totalt 3.143.000 kr fördelat på skog 2.889.000 kr, tomt 107.000 kr, småhusbyggnad 117.000 kr, bete 15.000 kr och impediment 15.000 kr. Typkod 120 (Lantbruksenhet, bebyggd).

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheternas areal till 34,9 ha och enligt fastighetsregistret är de båda fastigheternas gemensamma areal 34,689 ha.

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner då fastigheten är belägen i s.k. glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Undantag är privatpersoner som varit folkbokförda sedan minst 1 år i glesbygdsområdet i södra Svenljunga kommun (Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och Håcksvik). Köparen står för ansökningsavgiften om 4.600 kr.

  Visning

  Skogsmarken förutsätts kunna besiktigas av spekulanter själva med hjälp av detta material. Om visning av skogen önskas kan så ske efter överenskommelse med mäklaren. Byggnaderna kan besiktigas utvändigt på egen hand och invändig visning sker på annonserad dag efter tidsbokning.

 • Närområde & Kommunikationer
  Område

  Välkommen till Mjöbäck! Mjöbäck är beläget längs med väg 154, söder om Holsljunga och Överlida, orten är en del av Trivselbygden. På orten bor ca 550 personer och det finns bl.a. ICA-affär, café, tankstation, pizzeria, skola F-2 och goda bussförbindelser. Skola 3-6 finns i Överlida, ca 5 km norrut. Samhället är uppbyggt kring skola, affär och kyrkan med en blandning av bostadshus och hyreshus med lägenheter. Mjöbäck har många industrier, orten är ett husmecka med dess alla hustillverkare, vilket gör att det finns goda arbetsmöjligheter på orten om du väljer att flytta hit eller till någon närliggande ort. Från Mjöbäck når du större städer som Falkenberg, Varberg, Borås och Göteborg inom en timmes restid. Det väl utbyggda fibernätet skapar också möjligheter för hemarbete för den som har behov av det. Föreningslivet är stort och olika evenemang hålls, så som julbasar och andra aktiviteter i bygdegården. Under sommaren anordnas också våffelkvällar av hembygdsföreningen. Tillsammans med Överlida Byalag ges tidningen MÖT (Mjöbäck Överlida Tillsammans) ut fyra gånger om året. Ett gemensamt herrfotbollslag finns i Mjöbäck, tillsammans med Överlida och Holsljunga - Högvads BK.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Svenljunga Mjöbäcks-Brostorp Ga:1. Båda fastighetsbeteckningarna har del i denna gemensamhetsanläggning.

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut avseende kraftledning som belastar Mjöbäcks-Brostorp 1:4.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
4 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:2 och 1:4
Adress
Brostorp Skinnåsen 1
Ort
Mjöbäck
Areal
34.7 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!