Chowebo 1

Gård i Kinnarumma - 12 ha

Välkommen till Chowebo, gård med gräns mot Lillån. 11 ha produktiv skogsmark med virkesförråd på ca 770 m³sk, mestadels gallringsskog. Byggnader är i stort renoveringsbehov.

 • Ekonomi
  Pris
  850 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Fredag 4 dec
  Pantbrev
  3st inteckningar på totalt 117 400 kr
 • Byggnader
  Torphus

  Torphus uppförd i trä med tak av betongpannor. "Storstuga" med kamin (Husqvarna), kök och sovrum. Vind med sommarrum. Djupborrad brunn. El finns framdraget. Huset är i stort renoveringsbehov. Huset är listad som kulturmiljöbyggnad, för vidare info kontakta stadsantikvarie Fredrik Hjelm, 070-455 85 03, alternativt mäklaren.

  Sidobyggnad och förrådsbyggnader

  Sidobyggnad uppförd i trä med takpannor, i sämre skick. Yttermått ca 5 x 4 m. Dubbelgarage uppförd i plåt och gjutet golv. Yttermått ca 6 x 6 m. Flera övriga förrådsbyggnader finns på tomten, överlag i sämre skick.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 12,2 ha fördelat på skog 11,3 ha och annat 0,9 ha. Areal enligt fastighetsregistret 11,4 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad i oktober 2020 till 11,3 ha med ett virkesförråd på ca 770 m³sk, varav ca 500 m³sk är gallringsskog. Trädslagsfördelning: tall 21%, gran 38% och löv 41%. Boniteten är beräknad till 8,2 m³sk/ha/år. Läs vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2020) är1.009.000 kr fördelat på följande: bostadshus 146.000 kr, tomtmark 356.000 kr, ekonomibyggnader 33.000 kr, skogsmark 461.000 kr och jordbruksmark 13.000 kr.

  Jakt

  Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

  Visning

  Fastigheten visas lördag den 21 november 2020. Vänligen kontakta mäklaren för att boka tid för visning. Bokningen kommer ske av mindre grupper åt gången med hänsyn till covid -19.

  Vägar

  Fastigheten har del i Kinnarumma-Hulu GA:1.

  Övrigt

  Fastigheten säljs i det skick den är på kontraktsdagen. Ytterligare städning kommer inte att ske. På fastigheten står en lastbil som ägs av annan person. Torphuset på fastigheten är listad som kulturmiljöbyggnad, för vidare info kontakta stadsantikvarie Fredrik Hjelm, 070-455 85 03, alternativt mäklaren.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Kinnarumma-Hulu Ga:1

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström (30 kv)

  Samfällighet

  BORÅS KINNARUMMA-HULU S:1

  Samfällighet

  BORÅS KINNARUMMA-HULU S:3

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
850 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS KINNARUMMA-HULU 1:24
Adress
Chowebo 1, Kinnarumma
Ort
Kinnarumma
Areal
12.2 ha
Boarea
42 m2

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!