Skogsskiften i Äspered - 11 ha

Två skogsskiften i Äspered säljs med fastighetsreglering, gemensamt eller var för sig i första hand till ägare av närbelägen skogsfastighet i Borås kommun. Enligt ny skogsbruksplan är arealen totalt 11,6 ha, fördelat på två skiften om 2,4 ha och 9,2 ha med ett totalt virkesförråd på 800 m³sk. Inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  700 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Onsdag 2 dec

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Areal enligt skogsbruksplanen Skifte 2 (Hinnaren) Totalt 9,2 ha. Skifte 3 (Dalshestre) Totalt 2,4 ha.

  Skifte 2 "Hinnaren"

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i november 2020 av Mikael Nord, Skogspartner , se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt inventeringen till 6,3 ha och impediment med 2,9 ha med ett virkesförråd på 320 m³sk. Fördelat på 3,9 ha röjningsskog, 2 ha S3-skog och 0,4 ha S1-skog samt 2,9 ha Myr.

  Skifte 3 "Dalshestre"

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i november 2020 av Mikael Nord, Skogspartner , se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt inventeringen till 2,0 ha och impediment med 0,4 ha med ett virkesförråd på 480 m³sk. Fördelat på 2,0 ha ungskog G1, huvudsakligen gran och 0,4 ha myr.

  Jakt

  Jakt är fri för köpare från tillträdet på både skifte 2 och 3.

  Inteckningar

  Både skifte 2 och 3 säljs utan inteckningar.

  Typkod

  Typkod 110 obebyggd mark.

  Taxeringsvärde

  Fastigheterna säljs genom fastighetsreglering, åsatt taxeringsvärde på respektive markområde saknas.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Äspered Ga:4

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Äspered Ga:1

  Planer och bestämmelser

  Äspered Storegården 3:37 M Fl, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19760802)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20090101, Registreringsdatum: 20090423)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:8

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Utrymme

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:7

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:6

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:5

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:9

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsservitut Kraftledning

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsnyttjanderatt TELE

 • Försäljnings­information

  Del av fastighet säljs genom skriftliga bud. Ange i budet vilket skifte du lämnar bud på eller om ditt bud gäller båda fastigheterna. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett med post eller mejl. Senast mäklaren tillhanda den 2 december 2020 kl 23:00. Be mäklaren att höra av sig per telefon eller mail, att ditt bud kommit fram.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnad för fastighetsreglering av skifte till köparens fastighet delar köpare och säljare lika på. Alternativt om egen fastighet bildas så betalar köparen därutöver kostnader för lagfart och stämpelskatt.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt eller avtal om fastighetsreglering så ska köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs till överlåtande fastighets ägare inom två veckor från att lantmäteriets beslut om fastighetsreglering vunnit laga kraft alternativt att köpebrev upprättats.

  8. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  9. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i avtal om fastighetsreglering alternativt köpekontrakt är uppfyllda.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
700 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS ÄSPERED 2:5 (skifte 2 och 3)
Ort
Äspered

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!