Dövedal 1:2, del av

Skog i Tämta - 36 ha

Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget mellan Tämta och Borgstena. Totalt virkesförråd 5.646 m³sk. Bonitet 8,5 m³sk/ha/år. Inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  3 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Tisdag 7 dec

  Taxeringsår
  2021
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
 • Byggnader
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 36,8 ha fördelat på skog 33,0 ha, impediment 3,0 ha och jordbruksmark 0,8 ha. Enligt Lantmäteriet uppgår arealen till totalt 36,5 ha.

  Inteckningar

  Det finns inga inteckningar uttagna i fastigheten.

  Taxeringsvärden

  På grund av att fastigheten är nybildad finns ännu inget åsatt taxeringsvärde. Taxeringsvärdet kommer att fastställas under 2022.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad av Skogspartner hösten 2021 till 33,0 ha med ett virkesförråd på totalt 5.646 m³sk, varav 2.909 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2), 2.000 m³sk gallringsskog (G1 och G2) och 537 m³sk är naturvårdsskog (NS och NO). 7,8 ha utgörs av röjningsskog (R1 och R2). Trädslagsfördelning: tall 42%, gran 50%, lärk 1% och löv 7%. Boniteten är beräknad till 8,5 m³sk/ha/år. Medelvolym 171 m³sk/ha. Löpande tillväxt f.n. 4,0%. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Goda jaktmarker. Säljaren förbehåller sig rätten till all jakt t.o.m. 2027-06-30. Ingen ersättning utgår. Köparen förbinder sig att underteckna jaktavtal på tillträdesdagen.

  Jordbruksmark

  Totalt 0,8 ha åkermark. Marken är utarrenderad t.o.m. 2023-12-31, enligt skriftligt avtal. EU-stödrätter är arrendatorns egendom och ingår inte i överlåtelsen.

  Vägsamfälligheter

  Fastigheten har del i Dövedals vägsammanslutning. Ingen utdebitering har skett under senare år.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Tillträde

  Tillträde sker efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Rätt att anlägga, se till, underhålla och reparera teleledning i kanalisation. - Tele till förmån för Tämta Fiberförening.

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Kraftledning mm till förmån för Härryda Stockabäck 1:14.

  Samfällighet

  Dövedal S:3, vägar.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som markanläggningar.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
3 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS DÖVEDAL 1:2, del av
Adress
Dövedal 1:2, del av
Ort
Borgstena
Areal
36.8 ha
Boarea
140 m2

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!