Skogsfastighet i Mjöbäck - 8,8 ha

Virkesrik skogsfastighet med 8,2 ha produktiv skogsmark utbjudes till försäljning. Fastigheten är belägen mellan Överlida och Mjöbäck. Bra tillgänglighet då marken ligger i anslutning till väg. På fastigheten finns en äldre ladugård och en jordkällare.

Fakta

Pris:
1 100 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
Svenljunga Lida 1:6
Adress
Svenljunga Lida 1:6
Ort
Mjöbäck
Areal
8.8 ha

SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
1 100 000 kr Högstbjudande
Sista buddag
Tisdag 17 apr
Pantbrev
2st om totalt 3 700 kr

Byggnader

Ladugård

På fastigheten finns en äldre ladugård samt en liten jordkällare. Ladugården är uppförd med stomme och fasad av trä. Under senare tid har byggnaden endast använts som förråd. Båda byggnaderna övertas av köparen så som de befinner sig på kontraktsdagen och någon städning i och utanför byggnaderna kommer inte att ske.

Fastighetsuppgifter

 • Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt den av Olle Linder nyupprättade skogsbruksplanen till 8,2 ha med ett virkesförråd på totalt 2.012 m³sk. Trädslagsfördelning enligt följande: tall 4 %, gran 89 %, björk 4 %, asp 1 % och lind 1 % och löv 1 %. Boniteten är beräknad till 7,7 m³sk/ha/ år. Av virkesförrådet består 1.635 m³sk av slutavverkningsbar skog (S2) och 368 m³sk av gallringsskog i huggningsklass (G1). Det finns också 0,6 ha R2-skog på fastigheten.

  Se detaljerade uppgifter om skogen i skogsbruksplanen.

 • Jakt

  Jakträtten på fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen.

 • Taxeringsvärde

  Fastighetens taxeringsvärde är vid taxeringen 2017 åsatt till 699.000 kr. Av detta belöper 516.000 kr på skog och 13.000 kr på betesmark, 25.000 kr på ekonomibyggnad och 145.000 kr på tomtmark. Typ-kod:120.

 • Info om inteckningar.

  Pantbreven med aktnummer 32/302 och 38/316 är förkomna och ansökan om dödande av inteckning enligt 20 § lagen(2011:900) om dödande av förkommen handling har skickats till lantmäteriets fastighetsinskrivning. Inteckningarna kommer inte vara dödad vid tillträdet av fastigheten och köparen övertar ansvaret för att slutföra dödningen.

 • Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner då fastigheten är belägen i s.k. glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Undantag är privatpersoner som varit folkbokförda sedan minst 1 år i glesbygdsområdet i södra Svenljunga kommun (Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och Håcksvik).

 • Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas av spekulanter själva med hjälp av detta material. Om visning av skogen önskas kan så ske efter överenskommelse med mäklaren.

Rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris:
1 100 000 kr Högstbjudande
Fastighetsbeteckning
Svenljunga Lida 1:6
Adress
Svenljunga Lida 1:6
Ort
Mjöbäck
Areal
8.8 ha

Ansvarig Mäklare


SE STÖRRE KARTA

Alla bilder


Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!