Skoghem, Bollebygd - 3,5 ha

Skoghem ligger enskilt och omgärdat av vackra hagmarker. Bra läge ca 4 km från Bollebygd och 43 km från Göteborg. Byggnaderna är i dåligt skick. Gårdens skogsmark har ett virkesförråd på ca 700 m³sk.

Visningar

  Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris:
725 000 kr
Fastighetsbeteckning
BOLLEBYGD GETABROHULT 2:12
Adress
Eneslund 1 Skoghem
Ort
Bollebygd
Areal
3.5 ha

Ekonomi

Pris:
725 000 kr
Sista buddag
Tisdag 25 jun
Pantbrev
0

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1 ½ plan utan källare. Bostadshuset har enkel standard och har stått obebott i 10 år. Torpargrund, träfasad och plåttak. 3 rum och kök. Boyta 65 m² enligt fastighetstaxering. El finns indraget men är frånkopplad. Vatten från grävd brunn, status okänd. Avloppsstatus okänd. Uppvärmning genom köksspis och insats i öppen spis. Huset är i dåligt skick med eftersatt underhåll under en längre tid, rivning och nybyggnation är ett alternativ.

Invändiga utrymmen; Hall med trappuppgång. Kök med vedspis. Vardagsrum med öppen spis. Sovrum. Förråd. Badrum med WC (trasig), handfat och dusch. Andra våning med kallvind samt ett litet rum på ena gaveln.

Driftskostnader ej kända då huset inte använts på länge.

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i trä med plåttak. Byggnaden är inte underhållen och i mycket dåligt skick.

Övriga uthus

I anslutning till bostadshuset finns även ett par mindre uthus, dels en förrådsbyggnad i trä med plåttak samt ett litet vedskjul.

Fastighetsuppgifter

 • Arealer

  Totalt 3,48 ha enligt uppgift från lantmäteriet. Fördelning; skogsmark ca 2,6 ha, betesmark ca 0,7 ha och tomtmark ca 0,2 ha. Delarealerna är uppmätta mot flygfoto.

 • Skogsmark

  Skogsmarken omfattar ca 2,6 ha med äldre granskog. Virkesförrådet är uppskattat till ca 700 m³sk (inkl. lövträden i betesmarken) av Olle Linder Skogstjänster. Trädslagsfördelning, 85 % gran och 15 % löv. All granskog är möjlig att slutavverka.

 • Betesmark

  Utgörs av ca 0,7 ha betesmarker i anslutning till gårdsmiljön. Markerna har tidigare betats med får men har inte varit i bruk på senare år. Mindre områden har vuxit igen med lövskog.

 • Jakt

  Jakträtten är fri för en ny ägare från tillträdesdagen.

 • Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

 • Taxeringsvärden

  Totalt 948.000 kr fördelat på bostadshus 487.000, tomtmark 347.000 och skogsmark 114.000 kr. Taxeringsår 2017.

 • Vägbeskrivning

  Kör väg 40 till Grönkullenmotet och kör mot Hyssna. Direkt efter avfarten (ca 100 m) tag vänster vid skylt mot Seglora. Kör 1,1 km och tag vänster in på framfartsvägen till huset.

 • Övrigt

  Fastigheten ligger inom ett större utredningsområde för den nya järnvägen (Götalandsbanan).

Rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning mm - Se beskrivning
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

Försäljningsinformation

Buden skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 25 juni 2019.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Fastigheten säljs i befintligt skick. Säljaren påtar sig ingen ytterligare städning av byggnader och mark.
 4. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar både byggnader och mark.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Visningar

  Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris:
725 000 kr
Fastighetsbeteckning
BOLLEBYGD GETABROHULT 2:12
Adress
Eneslund 1 Skoghem
Ort
Bollebygd
Areal
3.5 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!