Finnekumla Nordgården 1

Gård i Rångedala - 4 ha

När man kommer till Finnekumla får man en Bullerbykänsla där gårdarna ligger tätt längs med byvägen. Nordgårdens byggnader ligger högt och tillhörande åker, skog- och betesmark ligger i en sluttning med utsikt över Marsjön. 2,1 ha åker och betesmark, 0,8 ha skog med en virkesvolym på 100 m³sk.

 • Ekonomi
  Pris
  2 300 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Onsdag 7 jun

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Vatten/avlopp
  1 050 kr
  Sophämtning
  2 800 kr
  Väg
  3 000 kr
  Sotning
  1 000 kr

  Uppvärmning via pellets med ett ungefärligt behov av 32.400 kwh

  23 000 kr

  Försäkring

  5 000 kr

  Fastighetsavgift

  9 000 kr
  Totalt
  44 850 kr

  Taxeringsår
  2023
  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
  Pantbrev
  6st inteckningar på totalt 126 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshuset är byggt i 1 ½ plan med källare och glasveranda. Byggnaden är ursprungligen från 1912 och tillbyggd 1971. Boarean 143 m² och fördelat på 5 rum och kök. Taket är delvis renoverat 2010 med betongpannor på ursprungsbyggnaden och plåt på tillbyggnaden. Ytterväggar med vitmålad träpanel och fönsterna består av både två och tre glas. Uppvärmning genom kombipanna och vattenburet system. Grävd brunn med vattenpump i pannrummet. Enskilt avlopp med brister som måste åtgärdas.

  Första våning Entré i tillbyggnaden med hall och trappa till källaren. Badrum med handfat, wc och duschkabin. Grovkök med skåpinredning, arbetsbänk och diskbänk. Från hallen kommer man till köket som ligger i den ursprungliga bygganden. Köket är handikappanpassat med låg arbetshöjd. Köksinredningen i trä med arbetsbänk, spishäll, inbyggd ugn i högskåp, skafferi och kylskåp. Dörren som går direkt till glasverandan är idag stängd vilket inte framgår av planritningen. Efter köket kommer man till ett sovrum/arbetsrum och till tre större rum som ligger i vinkel. I vardera av dessa rum finns en kakelugn som dock inte är i funktion. Ifall man använder entrén i glasverandan kommer men till en hall och vidare in i huset via olika dörrar och en trappa upp till andravåning.

  Andra våning På andra våning finns ett inrett och värmeisolerat sovrum med tillhörande klädkammare. Dessutom finns en trivsam kattvind med fint trägolv. Stor inredningsbar kallvind som idag används som förråd.

  Källare Källare finns under den tillbyggda delen och består av tvättstuga med tvättmaskin och ackumulatortank samt pannrum som ger plats till vattenpump och värmepanna som idag eldas med hjälp av en pelletsanläggning bestående av förråd och en inmatningsskruv.

  Ladugård

  Ladugård byggd i trä och tak belagt med takplattor eller plåt. Byggnaden innehåller många olika utrymmen med olika användningsområden och alla med sin historia. Här finns mjölkrum, djurstall med begränsande takhöjd som idag är ombyggt till två enklare hästboxar och en spilta. Dessutom finns loge, vagnbod, och ett utedass.

  Garage

  Dubbelgarage med murade väggar av cementhålsten, portar i trä och tak belagt med plåt.

  Brygghus och snickarbod

  Bakom bostadshuset ligger ett klassisk brygghus och snickarbod som ger en historisk känsla. Byggnaden är byggd i trä och har ett omlagt plåttak. Det finns ett gråstensmurverk med öppen spis och vedspis. På innerdörrarna kan man se att en enkel inskription av "Olof Kroon 1925".

  Jordkällare

  Bakom bostadshuset ligger en jordkällare. Källarutrymmet är murat med huggna stenar är i ett bra skick Ingången in till källaren behöver dock renoveras.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgift från förrättningslantmätare är preliminär och uppgår till 3,6 ha. Arealen enlig skogsbruksplanen fördelar sig på hagmarksskog 0,8 ha med 96 m³sk lövskog, åker och betesmark 2,1 ha och 0,7 ha övrig mark. Fastigheten består av 1 skift.

  Samtida försäljning

  Säljarna säljer även närliggande skogsfastighet Finnekumla 4:2 del av. För den som är intresserad läggs bud på respektive fastighet.

  Lantmäteriförrättning

  Lantmäteriförrättning pågår där 3 skogsskiften avstyckas från Finnekumla 4:2. Angivna arealuppgifter är inte exakta, eventuella avvikelser mellan angivna arealer och den areal som Lantmätare senare flyttar mellan fastigheterna får köpare och säljare finna sig i utan kompensation. Det är befintliga markeringar i terrängen som gäller och begränsar områdets yta. Lantmätare kommer att fördela andelar i samfälligheter och rättigheter utifrån kommande fsatighetr behov. Tillträde kan ske först efter det att avstyckningen vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret. Lantmäteriförrättningen beräknas vara klar i juni.

  Överlåtelsebesiktning

  Säljaren har inför försäljningen utfört en överlåtelsebesiktning av huvudbyggnaden genom Husinspektörn Sjuhärad. Protokoll finns tillgängligt på visningsdagen och kan även beställas hos mäklaren.

  Fiberförening

  Bostadshuset är idag inte anslutet till fiber men anslutningsmöjlighet finns på tomten till den ledning TKF fiberförening har dragit fram. Kostnad ca 20.000 kronor om man själv gräver över gräsmattan fram till huset. Från årsskiftet 1 jan 2024 kostar internet-tjänsten från TKF (gruppavtal 1000 / 1000 Mbit.s) ca 220 kr/månad och hastighet 200/200 Mbit.s. En årlig medlemsavgift 200 kr tillkommer.

  Taxeringsvärden

  Det finns inga fastställda taxeringsvärden på grund att fastigheten avstyckas genom en lantmäteriförrättning. De taxeringsvärden ni kan se är del av tidigare taxeringsvärden före avstyckning.

  Jakt

  Jakten är upplåten innevarande jaktår t.o.m 2023-06-30. Därefter övergår jakträtten till en ny fastighetsägare.

  Väg

  Gemensamhetsanläggningen, vägföreningen har på senaste mötet beslutat att gå vidare med att lägga ny vägbeläggningen på grusvägen vilket innebär en bättre väg men även något högre vägavgift. Ny preliminär avgift är ca 2500-3000 kr per år i 4 år.

  Fornlämning

  Det finns fornlämningar på fastigheten enligt Skogens pärlor, Fornsök: L1964:324 Boplats, L1964:325 Fyndplats, L1965:9867 Fyndplats samt L1964:323 Stenkammargrav.

  Städning

  Ytterligare städning av byggnader kommer inte utföras.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Status: undefined)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2009-01-01, Registreringsdatum: 2009-04-23, Senast ändrad: 2023-02-01)

  Gemensamhetsanläggning

  BORÅS FINNEKUMLA GA:1

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: TELE

  Samfällighet

  BORÅS FINNEKUMLA S:2

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

 • Försäljnings­information
  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com
Visningsanmälan

Fakta

Pris
2 300 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS FINNEKUMLA 4:2
Adress
Finnekumla Nordgården 1
Ort
Rångedala
Areal
3.6 ha
Boarea
143 m2
Driftskostnad
44 850 kr

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!