Boda Fridhem 1

Gård i Bredared/Tämta - 17 ha

Tillfälle för dig som vill förvärva mångsidig skogsfastighet med blandskog, bra skogsbilväg, stenmurar, kulturlämningar, damm och bäckar. Fritidshus/jaktstuga med enkel standard. 600 m till Säven. Virkesförråd ca 2.350 m³sk.

 • Ekonomi
  Sista anbudsdag
  Måndag 1 nov

  Taxeringsår
  2021
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  491 000 kr
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 900 000 kr
 • Byggnader
  Fritidshus/jaktstuga

  Fritidshus/jaktstuga med träfasad och aluminiumplåt på tak. Källare under del av byggnaden. Byggnadsyta ca 55 m². Grävd vattenbrunn. El och avlopp saknas. Storstuga med kamin (ej använd på många år, provtryckning krävs därför innan användning). Kök med diskbänk och gasolspis (funktion osäker). Tvättställ. Sovrum. Badrum med tvättställ, dusch och mulltoa. Mindre uteplats. Enkel standard. Fritidshuset har stått tomt och oanvänt under många år.

  Förråd

  Förråd uppfört i trä/plåt med plåttak. Gjutet golv. Utvändigt mått 3 x 5 meter. Fristående utedass.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 17,0 ha fördelat på skog 16,3 ha, impediment 0,4 ha, tomt och övrig mark 0,3 ha. Enligt Lantmäteriet uppgår arealen till totalt 17,51 ha.

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för 2020 uppgår till totalt 491.000 kr varav skog 491.000 kr.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad av Olle Linder Skogstjänster år 2018 och framräknad år 2021 till 16,3 ha med ett virkesförråd på totalt 2.365 m³sk, varav 770 m³sk är slutavverkningsmogen skog (S2), 1.455 m³sk gallringsskog (G1 och G2) och 83 m³sk hagmarksskog (E3). Trädslagsfördelning: tall 36%, gran 44%, ädellöv 1% och övrigt löv 19%. Boniteten är beräknad till 6,7 m³sk/ha/år. Medelvolym 145 m³sk/ha. Bra skogsbilväg med vändplan. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

  Städning

  Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen. Säljaren åtar sig alltså ingen ytterligare städning av vare sig byggnader eller yttre miljö.

  Vägbeskrivning

  Från Bredared följ skyltar mot Vänga. Fortsätt mot Boda. Tag av där vår skylt visar (strax före skylten "Här slutar allmän väg").

  Tillträde

  Tillträde kan ske snarast eller enligt överenskommelse.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda och underhålla befintlig väg i sträcknigen a till b, enligt karta, aktbilaga ka4, till förmån för Tämta 12:1, belastar Tämta-Hestra 1:5.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda och underhålla befintlig väg i sträckningen a-b, enligt karta, aktbilaga ka4, till förmån för Tämta-Hestra 1:5, belastar Tämta 12:1

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga anbud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, som skogsmark och markanläggningar.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Fast.betn.
BORÅS TÄMTA 12:1
Adress
Boda Fridhem 1
Ort
Bredared
Areal
17.0 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Kommande försäljningar under hösten – se vår annons! Ring 033-444495 alt. info@skogsbyran.com för mer info. Läs Mer

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!