Rogsås Gård 1

Gård i Kinnarumma - 7 ha

Välkommen till Rogsås. Högt belägen gård som söker ägare för gemensam nystart. Marken består av 2,5 ha skogsmark, 4 ha åker och betesmark. Äldre byggnader såsom bostadshus, ladugård, smedja och hönshus. Goda möjligheter för den som vill bygga nytt på landet och samtidigt ha närhet till Staden.

 • Ekonomi
  Pris
  1 200 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 2 nov

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Sophämtning
  2 500 kr

  Försäkring

  5 000 kr
  Totalt
  7 500 kr

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde byggnad
  248 000 kr
  Taxeringsvärde totalt
  1 177 000 kr
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 4 500 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Längst upp på en sluttning ligger denna bostad omgivet av trädgård med fruktträd. Huset byggt i ett plan och oinreddvind. Ytterväggar med gul plåtfasad och tak belagt med takpannor med undertak av spån. Tvåglasfönster. Ej indraget vatten i huset. Vatten hämtas från en pumpstation med ledning från en grävd brun. Toalett saknas. Uppvärmning via oljefyllda elradiatorer. Huset har ett stort underhållsbehov och har inte använts de senaste åren, därmed kommer inte Energideklaration att upprättas. Boarea 53 m²

  Första våning Entré. Kök med skåp, arbetsbänkar, vedspis (ej i funktion). Sovrum. Vardagsrum.

  Andra våning Trappan leder upp till en oinredd vind.

  Torpet

  Bostadshus Byggnad i 1 1/2 plan med fasad i trä, tak belagt med takpannor. Äldre englasfönster. Huset har ett stort underhållsbehov och har inte använts de senaste åren, därmed kommer inte Energideklaration att upprättas. På tomten finns även en vedbod. Boarea 40 m²

  Första våning Köksingång, kök med arbetsbänk, skåps-inredning, vedspis och bakugn i ett stort murverk, (funktion okänd). Stort ljust rum med fönster i tre väderstreck och öppen spis, (låg takhöjd). Utgång till uteplats. Andra våning Ett inrett sovrum med murad kamin och oinredd vind.

  Ladugård

  Byggd i trä med plåttak. Djurstall med äldre inredning, logdel och förråd. Rännet med körbrygga från markplan.

  Smedja

  Träbyggnad i trä som använts som traktorgarage och smedja/verkstad.

  Hönshus

  Byggnad i trä med plåttak och jordgolv.

  Jordkällare

  I sluttningen nedanför torpet ligger en överbyggd jordkällare.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 7.42 ha.

  Åker och betesmark

  Åker och betesmarken har en areal av 4 ha. Marken ligger i en sluttning och ger naturlig avrinning. Under senare tid har marken betats av hästar, dock inte denna sommar. Marken lämpar sig väl odling och som betesmark.

  Produktiv skogsmark

  Arealen är enligt skogsinventering från 2012 ca 2,5 ha och virkesvolymen inklusive årlig tillväxt är ca 350 m³sk.

  Jakt

  Jakten är upplåten till Rogsås Jaktklubb till 30/6 2056. Den rastkoja som står uppställd vid infarten tillhör Jaktklubben. Företrädare för Jaktklubben har lovat att ta bort kojan så fort som möjligt ifall ny ägare av fastigheten önskar detta. Det finns ingen rätt för Jaktklubben att ha kojan uppställd på marken.

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för 2020 uppgår till totalt 1.416.000 kr fördelat på tomt 624.000 kr, bostad 281.000 kr, skog 364.000 kr, jordbruk 102.000 kr och ekonomibyggnader 45.000 kr.

  Nybyggnation

  Om någon vill bygga nytt eller ytterligare bostadshus på marken så tag kontakt med Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

  Städning och röjning

  Ytterligare städning och röjning av byggnader och mark kommer inte att genomföras.

  Vägbeskrivning

  Kör väg 41 från Borås. Passera förbi första avfarten till Kinnarumma. Efter ytterligare 2 km, tag höger och kör uppför backen och håll höger.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Topperyd Ga:1, väg från rv 41 till infartsvägen.

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsnyttjanderatt JAKT

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris
1 200 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS ROGSÅS 1:1
Adress
Rogsås Gård 1
Ort
Kinnarumma
Areal
7.4 ha
Boarea
93 m2
Driftskostnad
7 500 kr

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!