Gesebol Nedergården 5

Gård i Gesebol, Bollebygd - 6 ha

Gård med högt och vackert läge omgiven av sjöar och vattendrag. Pendelavstånd till Göteborg, Landvetter, Bollebygd o Borås. Välplanerat bostadshus byggår 2008, med 200 kvm boyta, energiklass B. Möjlighet till djurhållning i mindre skala. Lagård med solpaner, m fl ekonomibyggnader i god ordning. Större damm. Samtidigt med denna mindre gårdsdel är även cirka 37 ha mark med skog till salu. Båda fastigheterna säljs samtidigt till en eller två olika köpare.

 • Ekonomi
  Pris
  7 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Tisdag 25 jun

  Taxeringsår
  2024
  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Lantmäteriförrättning pågår fortfarande och areal är ännu inte är fastställd. Preliminär areal uppgår till ca 6 ha mark och 0,7 ha vatten.

  Taxering

  Lantmäteriförrättning pågår och nytt taxeringsvärde ännu inte fastställt.

  Inteckningar

  Inga inteckningar finns.

  Stor damm

  Grävd damm från cirka år 2000. Dammen fylls kontinuerligt på genom källor i dammen och visst tillflöde av regnvatten från mindre bäck. Här finns eget fiske och liten ö. Dammen har under åren inte torkat ut. Endast mindre vattensänkning under somrarna 2018 och 2019. Brygga/spång över dammen i östra kanten. Vattenyta cirka 0,7 ha enligt skogsbruksplan.

  Öppen mark

  På fastigheten finns 1,8 ha öppen mark. för tex betesdjur.

  Skog

  Lövskog i huvudsak ca 3 ha omger bostaden och ekonomibyggnader.

  Vatten

  Cirka 0,7 ha vatten, damm med möjlighet att fiska. "brygga". Dammens vattten kommer från en eller flera källor och har aldrig varit uttorkad.

  Övrig mark

  Utgörs av gårdsplan m fl ytor ca 1,5 ha. Skulle kunna nyttjas för att t ex bygga ridbana.

  Lantmäteriförrättning

  Lantmäteriförrättning pågår. Gränsmarkeringar är utsatta i markerna där gårdsdelen består av gårdens byggnader och cirka 6 ha mark. Skogsmarken säljs för sig som nybildad fastighet. För den som önskar kan Gårdsdel och skogsdel köpas tillsammans.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: TELE

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: TELE

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: TELE

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: VÄG - SE BESKRIVNING

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl senast den 25 juni 2024 . Glöm inte att be mäklaren bekräfta att ditt bud kommit fram! Samtidigt som denna gårdsdel om cirka 6 ha är till salu säljs även ca 40 ha mark som är under avstyckning från Gårdsdelen. Bud kan läggas på båda fastigheterna, alternativt bara en av dem.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar och mark.

  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  5. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  6. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  7. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  8. Köparen förbinder sig att överta de rättigheter och skyldigheter som följer med fastighetens andel i gemensamhetsanläggning.

  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

  10. Kontakta mäklaren för kalkyl och ev ytterligare information.

Visningar

 • Tisdag 18 jun
 • Måndag 24 jun
Boka visning

Fakta

Pris
7 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BOLLEBYGD GESEBOL 1:13
Adress
Gesebol Nedergården 5
Ort
Olsfors
Areal
6.2 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!