Skogsbyran

Västra Kvarnaryd

Skog och öppen mark i Västra Kvarnaryd - 21 ha

Välarronderad tillväxtfastighet i två närliggande skiften mellan Burseryd och Smålandsstenar. Enligt skogsinventering från november 2019 är totalt virkesförråd 1.736 m³sk. med en bonitet på 7,1 m³sk /ha och år. Jakten är fri för köpare. Inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  1 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 3 feb
 • Fastighetsuppgifter

  Skog

  Skogsinventering upprättad av Olle Linder Skogstjänster i november 2019. Enligt skogsinventeringen uppgår totalt virkesförråd till 1.736 m³sk. med ett medeltal på 105 m³sk per hektar. Boniteten uppgår till 7,1 m³sk /ha och år. Skogen fördelar sig på 3% tall, 45% gran, 34% Björk och 10% Asp, 2% Ek, kl Al 5 % övrigt ädellöv 1%.

  Öppen mark

  Inäga och åker 4,7 ha, markerna är fria att bruka för köparen.

  Jakt

  Jakten är fri för köparen från 1 juli 2020.

  Areal

  Arealen är enligt taxeringen 21,6 ha, fördelat på 15 ha skog, 1 ha skogsimpediment, 3 ha åker och 2 ha betesmark. Arealen enligt skogsinventeringen uppgår till 21.9 ha landareal och 0,1 ha vatten. Där landarealen är fördelad på 16,5 ha produktiv skogsmark, 0,7 ha,myr/kärr/mosse samt 4,7 ha inäga/åker.

  Inteckningar

  På fastigheten finns ett (1) datapantbrev. Inteckning om, 155.000 SEK, inskriven 2003-11-12, Akt nr 03/29148.

  Taxeringsvärden

  Fastighetens taxeringsvärden för 2017 är 1.576.000 kr. Där skogsmarken är taxerad till 1.479.000 kr, skogsimpediment till 3.000 kr, åkermarken till 77.000 kr och betesmarken till 17.000 kr.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Gislaved Kvarnaryd Ga:2 (avser väg)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Samfällighet

  GISLAVED KVARNARYD S:1(avser väg)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Jordkabel mm - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda vägen för utfart, för Gislaved Kvarnaryd 1:2

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Jordkabel mm

  Österåns vattenavledningsföretag, fastighetsinnehavet medför medlemsskap i föreningen. I föreningen samarbetar fastighetsägare runt Österån om eventuella åtgärder.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsinventering som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  8. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  9. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  10. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  11. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  12. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
1 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
Kvarnaryd 1:3
Adress
Västra Kvarnaryd
Ort
Smålandsstenar
Areal
21.6 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist

Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!