Krokagården Arnebo 1

Gård i Länghem - 42 ha

Krokagården med sina två dammar ligger vackert i slutet av grusvägen som går genom det välskötta landskapet. När man kommer fram kan man få känslan av att här har tiden stått still. 5,5 ha åker och betesmark, 24 ha skog med 6.100 m³sk. Bonitet 8,5. Utarrenderad torvtäkt.

 • Ekonomi
  Pris
  4 200 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Torsdag 20 maj

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Vatten/avlopp
  900 kr
  Sophämtning
  1 650 kr
  Sotning
  1 200 kr

  Fastighetsavgift

  3 860 kr

  Kostnad för el

  12 000 kr

  Försäkring

  4 100 kr
  Totalt
  23 710 kr

  Taxeringsår
  2021
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde byggnad
  429 000 kr
  Taxeringsvärde totalt
  2 962 000 kr
 • Byggnader
  Stuga

  Stuga byggt i 1-plan med tre rum och kök. Huset är byggt i trä och väggar beklädda med träpanel. Taket är belagt med en-kupigt tegel och björknäver längst ner vid takutsprånget. Fönstren är kopplade 2-glas fönster. Uppvärmning via vattenburet system med kökspanna som är kompletterat med elelement. Funktionen och statusen på kökspannan är ej underundersökt. När det gäller murverket så måste det provtryckas innan det tas i bruk. Vatten från grävd brunn med ledning som kommer från ladugården. Avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration. Planlösning: Entré från baksidan. Sovrum. Badrum med handfat, wc och dusch. Kök med diskbänk, elspis och vedspis. Två sovrum med öppen spis och fina omlagda trägolv. Med rätt ägare som vill renovera husets interiör finns goda förutsättningar att det kan bli ett trivsamt boende. Eftersom ingen bott i huset under senare tid har ingen Energideklaration upprättats.

  Ladugård

  Ladugård är byggd med stomme av trä och tak belagt med plåt som ligger på underliggande spåntak. Ladugården innehåller traditionella utrymmen såsom, djurstall med äldre inredning, hästspiltor, äldre mjölkrum med pump och hydrofor. Omklädningsrum med tvättmaskin, dusch och bastu. En välgjord körbrygga i sten leder upp till rännet. I anslutning till djurstallet finns en gjuten gödselplatta.

  Vagnslid

  Byggnad med väggar av trä och betong samt tak belagt med plåt. Byggnaden innehåller: bilgarage, maskinförvaring och enklare verkstad samt ett klassiskt utedass

  Överbyggd jordkällare

  Välhållen jordkällare med tak av sten och överbyggnad som är plåtbelagt.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 42,0 ha fördelat på produktiv skogsmark 23,9 ha, inägomark 5,5 ha, linjer/vägavdrag 0,7 ha. övrig landareal 11,9 ha. Vattenarealen är 0,1 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen för de båda fastigheterna till totalt 43,36 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2021-03-05 till 23,9 ha produktiv skogsmark. Fastighetens virkesförråd är totalt ca 6.118 m³sk. Av denna volym är enligt skogsbruksplanen 1.260 m³sk gallringsskog, G1 och 4.033 m³sk avverkningsmogen skog, S2. Trädslagsfördelning: tall 17%, gran 80%, och löv 3%. Boniteten är beräknad till 8,5 m³sk/ha o år. Goda drivningsförhållanden och skogsbilväg genom fastigheten. Förväntad tillväxt första säsongen 182 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Åker och betesmark

  Åker och betesmark uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,5 ha. Jordarten är varierande består både av fastmarksjordar och mulljordar.
  Marken sköts och brukas innevarande år av en granne. Till marken följer det inte med några stödrätter för gårdsstöd.

  Jakt

  Jakten övergår till ägare på tillträdesdagen.

  Städning och röjning

  Ytterligare städning och röjning av byggnader och mark kommer inte göras.

  Dammar

  Det finns två anlagda dammar intill gårdscentrum.

  Torvtäkt

  Ett område om ca 13,4 ha är utarrenderat för torvtäkt på Boda Mosse enligt bifogat arrendekontrakt. Ersättningen beräknas enligt en modell baserad på torvens volym som säljs under året. För år 2019 var arrendeintäkten 16.100 kr + moms. och för år 2020 var arrendeintäkten 10.770 kr + moms.

  Andelsägd skogsmark

  Ett område omfattande ca 0,7 ha skogsmark är andelsägt, andelarna är inte utredda. Området har tidigare tillhört ett "Knektatorp". Enligt separat skoginventering är det totala virkesförrådet 120 m³sk.

  Kulturmiljöer

  Det finns fyra forn- och kulturlämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet, fossil åker, hällristning och vägsten.

  Lock till trekammarbrunn

  Brunnslocket har fått en notering på grund av att det är tungt. Man behöver inte byta det men man måste vara två personer när brunnen skall tömmas.

  Fiberanslutning

  Fiber är ej installerat i huset men går att ansluta strax intill där postlådorna är.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Tranemo Grälåsa Ga:1

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Boda Mosse, Bearbetningskoncession torv (Beslutsdatum: 20090626, Registreringsdatum: 20100112)

  Rättigheter last

  Officialservitut: Trädsäkerhet vid banvall.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsnyttjanderatt MARKOMRÅDE

 • Försäljnings­information
  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris
4 200 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
TRANEMO GRÄLÅSA 1:3 och 1:4
Adress
Krokagården Arnebo 1
Ort
Länghem
Areal
42.0 ha
Boarea
90 m2
Driftskostnad
23 710 kr

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!