Skogsbyran

Granhallatorp 108

Gård i Sexdrega - 27 ha

Välkommen till Granhallatorp. Högt och vackert belägen gård med milsvid utsikt. Äldre bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. 27 ha mark, varav 18,5 ha skogsmark med ett virkesförråd på 2.354 m³sk samt 7,2 ha åker- och betesmark. Välkommen på visning av gården.

 • Ekonomi
  Pris
  3 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Tisdag 15 okt
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 420 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadsbyggnad som är uppförd i 1 och 1/2-plan med en stomme av trä på torpargrund. Byggnadens interiör är av äldre modell och i behov av renovering. Byggnaden har fasad av trä. Tegelpannor på taket. Vattenburet värmesystem med en bergvärmepump från Nibe. Gammalt avlopp.

  Huset rymmer ett kök med spis, diskmaskin och vedspis. Badrum med wc,tvättställ, dusch och tvättmaskin. Kammare innanför köket med frysbox. Två rum för matsal och tv-rum. I det ena finns en vacker kakelugn och i det andra rummet finns en murad eldstad. Övervåningen är delvis inredd med 2 sovrum och resterande del är vindsstandard. Eldstäderna är inte använda under senare och därmed inte godkända.

  Då det är ett dödsbo som säljer så finns det inga uppgifter avseende driftskostnader. Dödsbodelägarna har heller inte kunnat besvara de frågor som normalt finns i en frågelista eftersom att kunskapen om byggnaderna inte är så djupgående. Energideklaration har inte upprättats med tanke på husets skick och behov av renovering.

  Bostadshuset övertas i befintligt skick och någon ytterligare städning kommer inte att ske.

  Ladugård

  Ladugården är byggd under början av 1980-talet. Väggar av cementblock. Taket är belagt med plåt. Byggnaden rymmer stalldel utan inredning, mjölkrum samt vatten/förrådsrum. I anslutning till den nyare ladugården finns en äldre foderlada med stomme av trä. Betonggolv, träfasad och plåttak.

  Övriga ekonomibyggnader

  Utöver bostadshus och ladugård finns det tre äldre ekonomibyggnader som alla är i sämre skick. Det finns även en garagebyggnad med 3 portar. Alla ekonomibyggnaderna lämnas i befintligt skick och någon ytterligare städning kommer inte att ske.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 18,5 ha med ett virkesförråd på totalt 2.354 m³sk. Därav är ca 880 m³sk slutavverkningsbar skog (S1 och S2) och 1.185 m³sk är gallringsskog (G1). 7,4 ha utgörs av ungskog i huggningsklasserna (R1 och R2). Det finns även 2,2 ha plantering (K2). Trädslagsfördelning: tall 16 %, gran 72 %, björk 7 %, asp 4 %, klibbal 1% samt löv och ek < 1 %. Boniteten är beräknad till 8,7 m³sk/ha/ år. Förväntad tillväxt för den första växtsäsongen är beräknad till 111 m³sk.

  I skogsbruksplanen föreslås att man under planperioden föryngringsavverkar 885 m³sk och gallrar ca 280 m³sk.

  Skogsbruksplanen är upprättad med fältarbete i augusti 2019 av Olle Linder.

  Se detaljerade uppgifter om skogen i skogsbruksplanen.

  Åker och betesmark

  Enligt den upprättade skogsbruksplanen finns det 6,1 ha åker och betesmark. Hela marken har använts för bete under senare år. Förfoganderätten över marken övergår till köparen på tillträdesdagen. Det ingår inga stödrätter.

  Jakt

  Jakträtten på fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen. Köparen har möjlighet att vara med i det intilliggande jaktlaget. Marken är registrerad i både Sexdrega Älgskötselområde samt Sexdrega Kronhjortsskötselområde.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten har följande taxeringsvärde vid taxeringen 2017: Totalt 2.165.000 kr fördelat på Skog 1.526.000 kr, bostad 403.000 kr, tomt 140.000 kr, åker 48.000 kr, bete 12.000 kr, ekonomibyggnad 30.000 kr och impediment 6.000 kr. Typkod 120.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 27,9 ha och enligt fastighetsregistret är arealen på fastigheten 26,283 ha.

  Väg

  Vägen fram till fastigheten sköts av en vägsamfällighet med 6 st delägare. Föreningen får bidrag för vägen, vilka under de senaste åren har täckt kostnaderna.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Vattentäkt

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg i samfälld vägmark

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
3 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
SVENLJUNGA GRANHALLATORP 1:3
Adress
Granhallatorp 108
Ort
Sexdrega
Areal
26.3 ha
Boarea
72 m2

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare

Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!