Gräsåsen 1

Skogsfastighet i Ambjörnarp - 52,7 ha

Skogsfastighet med 46,6 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på 2.779 m³sk. Skogen har för närvarande hela 7,5% i tillväxt på befintligt virkesförråd och värdetillväxten under planperioden kommer vara god. På fastigheten finns ett gårdscentra med 3 byggnader. Alla byggnaderna är i sämre skick men det finns elanslutning.

 • Ekonomi
  Pris
  3 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 27 sep
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 2 250 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Tidigare bostadshus som nu är i mycket dåligt skick . Stomme och fasad av trä. Elanslutning finns.

  Ladugård

  Gammal ladugård med fähus och loge. Stomme och fasad av trä. Plåttak.

  Förråd

  Äldre förrådsbyggnad belägen vid gårdscentrum.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Olle Linder i april 2021.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 46,6 ha med ett virkesförråd på 2.571 m³sk. Av det består 1.082 m³sk av gallringsskog (G1) och 473 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1). 31 ha utgörs av skog i huggningsklassen R1 och R2.

  Trädslagsfördelning; tall 32 %, gran 63 % och björk 5 %.

  Boniteten uppgår till 7,4 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 208 m³sk, vilken redan skett under sommaren. Nuvarande virkesförråd uppgår således till 2.779 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd efter sommarens tillväxt är 60 m³sk/ha.

  Skogen är skött och värdetillväxten kommer under planperioden att vara hög. Nuvarande avkastning på virkesförrådet uppgår till hela 7,5 %.

  Jakt

  Jakträtten avseende älg är upplåten enligt avtal som upphör 2022-06-30. Älgjakten bedrivs inom ett större jaktlag och det kan finnas möjlighet för ny köpare att gå med i jaktlaget.

  Jakträtten på övrigt vilt övergår till köparen på tillträdesdagen.

  Taxeringsuppgifter

  De båda fastigheterna är samtaxerade och har följande taxeringsvärde: Totalt 2.612.000 kr fördelat på skog 2.228.000 kr, tomt 90.000 kr, ekonomibyggnad 23.000 kr, bete 59.000 kr, åker 179.000 kr och impediment 33.000 kr. Typkod 120 (Lantbruksenhet, bebyggd).

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheternas areal till 52,7 ha och enligt fastighetsregistret är de båda fastigheternas gemensamma areal 51,074 ha.

  Försäljning av intilliggande fastighet

  Utöver fastigheterna By 1:10 och 2:9 finns det nu även möjlighet att köpa fastigheten By 3:1 . Denna fastighet ligger i direkt anslutning till 1:10 och säljs separat då det inte är samma ägarförhållande. För mer information avseende By 3:1 se separat annons. För frågor kontakta mäklaren.

  Städning

  Säljaren kommer inte att utföra ytterligare städning av mark och byggnader. Köparen övertar fastigheten i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Lös egendom övergår till köparen utan ersättning mellan parterna.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas av spekulanter själva med hjälp av detta material. Om visning önskas kan så ske efter överenskommelse med mäklaren.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Tranemo by Ga:2

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
3 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
TRANEMO BY 1:10 och 2:9
Adress
Gräsåsen 1, Ambjörnarp
Ort
Ambjörnarp
Areal
52.7 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Handler : Shared memory (Memcache)
Cache hits : 0 [N/A]
Cache misses : 0 [N/A]
Cache total : 0
Url added to cache : 0Misses list