Hajoms by Hagen

Hästgård i Hajom - 5,5 ha

Hästgård i Hajom, 5,5 ha, med 4 hästboxar och spolplats. Vackert belägen gård med ostört läge och betesmarkerna i direkt anslutning till gårdscentra.

 • Ekonomi
  Pris
  2 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Onsdag 28 okt

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Uppvärmning
  9 000 kr
  Sophämtning
  1 000 kr

  Försäkring

  5 588 kr
  Totalt
  15 588 kr
  Pantbrev
  5st inteckningar på totalt 1 113 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus uppfört i 1 1/2 - plan med torpargrund och vidbyggt pannrum. Ytterfasad trä och tak av tegelpannor. Treglasfönster. Uppvärmning vattenburet system med vedpanna (ej i funktion), el patron nyttjas idag. Djupborrad brunn. Trekammaravlopp (ej godkänt). Mekanisk ventilation. Huset är om- och tillbyggt år 1990-91. Boyta enligt taxeringen är 152 m2 och om- och tillbyggnadsyta är 11 m2. Bostadshuset är besiktigat i september 2020. Besiktningsprotokoll finns på visningen, alternativt kontakta mäklaren.

  Första våning Hall. Badrum som kräver renovering. Kök med spis, fläkt, kyl/frysskåp och diskmaskin. Tvättstuga med tvättmaskin och handfat, från tvättstugan finns även utgång. Vardagsrum. Sovrum.

  Andra våning Stor hall/allrum. 2 st sovrum. Badrum med badkar, wc och handfat. Sidoförråd.

  Pannrum Vidbyggt pannrum och förrådsrum.

  Stallbyggnad/ladugård

  Stallbyggnad uppförd i stenfot och väggbeklädnad av plåt. Tak av plåt. Inrymmer 4 st hästboxar med bra takhöjd. Vidbyggd carport. Ränne/höloft. El och vatten finns framdraget. I stalldelen finns även spolplats för häst.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Areal enligt fastighetsregistret är total areal 5,6 ha.

  Åker- och betesmark

  På fastigheten finns ca 3 ha åker- och betesmark enligt Lantmäteriets uppgifter.

  Skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 3 ha enligt Lantmäteriets uppgifter.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2020) är 2.083.000 kr fördelat på följande: bostadshus 1.196.000 kr, tomtmark 300.000 kr, ekonomibyggnader 176.000 kr, skogsmark 269.000 kr och jordbruksmark 142.000 kr.

  Vägar

  Det finns ingen registrerad vägförening (gemensamhetsanläggning). Löpande vägunderhåll förvaltas genom delägarförvaltning, dvs de fastigheter som berörs bestämmer tillsammans vilka åtgärder som ska göras och hur vägen skall skötas.

  Övrigt

  Besiktning av bostadshuset är utförd i september 2020 och finns tillgänglig på visningen, alternativt kontakta mäklaren för info. Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Visning

  Fastigheten visas torsdag den 15 oktober 2020 och lördag den 24 oktober 2020. Vänligen kontakta mäklaren för att boka tid för visning. Bokningen kommer ske av mindre grupper åt gången med hänsyn till covid -19.

  Vägbeskrivning

  Från väg 156 tag mot Hajom, kör ca 2 km tag vänster, därefter ca 1 km. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade arealuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
2 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
MARK HAJOM 3:5
Adress
Hajoms by Hagen, Hajom
Ort
Hajom
Areal
5.6 ha
Boarea
152 m2
Driftskostnad
15 588 kr

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!