Häglared Börtegården 1

Skog i Häglared - 204 ha

Tillfälle att förvärva större skogsfastighet med sällsynt välskött och välarronderad produktionsskog. Hög bonitet (9,6 m³sk/ha) och bra skogsbilvägar. Totalt virkesförråd 37.000 m³sk. Jakträtt. Fastigheten ligger mindre än 10 min från Borås centrum.

 • Ekonomi
  Pris
  30 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 24 maj

  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 204,4 ha fördelat på skog 177,3 ha, impediment 22,2 ha, jordbruksmark 1,5 ha och övrig mark 3,4 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 204,4 ha.

  Taxeringsvärden

  Fastigheten är nyligen avstyckad från Häglared 3:4 och separat taxeringsvärd har ännu inte åsatts.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2020 och framräknad 2021 av Skogspartner till 177,3 ha med ett virkesförråd på totalt 37.200 m³sk, varav 16.500 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2), 18.300 m³sk gallringsskog (G1 och G2) och 2.100 m³sk naturvårdsskog (NS och NO). 16,0 ha består av röjningsskog (R1 och R2). Trädslagsfördelning: tall 4%, gran 90% och löv 6%. Boniteten är beräknad till 9,6 m³sk/ha/år. Medelvolym 210 m³sk/ha. Skogen är samlad i ett mycket välarronderat skifte med bra skogsbilvägar. Skogen är sällsynt välskött och har en bra åldersfördelning. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Älgjakten bedrivs för närvarande inom ett område omfattande ca 1.000 ha.

  Mast

  På fastigheten står Häglaredsmasten. Skriftligt nyttjanderättsavtal finns upprättat och årlig avgift erläggs. För mer information, kontakta mäklaren.

  Inteckningar

  Det finns inga inteckningar uttagna i fastigheten.

  Vandringsled

  Sjuhäradsleden går genom fastigheten.

  Försäljning av gårdsdel

  Fastigheten har nyligen avstyckats från Häglared 3:4 som består av bostadshus, ekonomibyggnader, 14 ha jordbruksmark och 5 ha skogsmark. Häglared 3:4 säljs parallellt med denna och ligger direkt öster Häglared 3:6. För den intresserade finns möjlighet att även förvärva den fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Tillträde

  Tillträde enligt överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Häglared Ga:2, väg som förvaltas av Häglareds vägsamfällighet.

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Toarps-Taryd Ga:3, väg som förvaltas av Taryds vägsamfällighet.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsnyttjanderatt TELE

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsnyttjanderatt TELE

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsnyttjanderatt TELE

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsnyttjanderatt TELE

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsnyttjanderatt TELE

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda och underhålla utfartsväg, belastar Häglared 3:4.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
30 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS HÄGLARED 3:6
Adress
Häglared Börtegården 1
Ort
Dalsjöfors
Areal
204.4 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!