Skogsbyran

Håkansgården 1

Skog & jakt i Svenljunga. Mycket virkesrik fastighet - 92 ha

Välkommen till Håkansgården! Tillfälle att förvärva en mycket virkesrik skogsgård i Svenljunga, 92 ha och 24.850 m³sk, med byggnader. Fastigheten är lättillgänglig i ett sammanhängande skifte, bonitet 9,5. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

 • Ekonomi
  Pris
  14 800 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 28 okt
 • Byggnader
  Bostadshus

  Vackert bostadshus uppfört i 1½ - plan med källare. Träfasad och tak med betongpannor. Uppvärmning med Bosch jordvärme. Kopplade 2-glasfönster. Djupborrad brunn. Äldre avlopp.

  Första våning Hall/entré. Stort vardagsrum med valv emellan. Badrum i bra skick med wc, handfat och dusch. Kök med spis, fläkt, kylskåp. Kontor/sovrum med utgång till inglasat uterum.

  Andra våning Hall/allrum med utgång till balkong i söderläge. Äldre kök med järnspis. 2 st sovrum. Badrum med duschkabin, wc och handfat. Sidoförråd.

  Källare Pannrum med Bosch jordvärme, samt äldre ved/olje-panna Egor V-25. Tvättstuga och ett större utrymme för förvaring/verkstad mm. Övriga källarutrymmen.

  Ladugård

  Ladugård uppförd i stenfot med trä med plåttak. Innehåller utrymmen såsom äldre djurstall med gjutet golv, vagnbod, mjölkrum och ränne. El finns indraget. Yttermått ca 30 x 9 m.

  Maskinhall

  Maskinhall uppfört med väggar och tak i plåt. Gjutet golv. El finns. Yttermått ca 10 x 6 m.

  Garage

  Dubbelgarage uppförd med murad stenfot och plåttak med ovanbyggd vind/snickarverkstad. Yttermått ca 7 x 6 m.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 92,1 ha fördelat på skog 76,3 ha, åker/betesmark 12,1 ha, väg och kraftledning 0,6 ha och annat 3,1 ha. Areal enligt fastighetsregistret 91,5 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 till 76,3 ha med ett virkesförråd på ca 24.850 m³sk, varav ca 3.150 m³sk är gallringsskog och ca 20.900 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 19%, gran 75%, björk 3%, ek 2% och asp 1%. Boniteten är beräknad till 9,5 m³sk/ha/år. Läs vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan.

  Åker- och betesmark

  På fastigheten finns 12,1 ha åker- och betesmark. Marken är utarrenderad t.o.m 2021-12-31.

  jakt

  Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

  Vägar

  Fastigheten har del i "Sjöslättenvägen", som är en registrerad vägsamfällighet hos kommunen.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2017) är 6.992.000 kr fördelat på följande: bostadshus 700.000, tomtmark 150.000 kr, ekonomibyggnader 81.000 kr, skogsmark 5.739.000, åkermark 189.000 kr, betesmark 106.000 och impediment 27.000 kr.

  Driftskostnader

  Det finns inga driftskostnader att redovisa.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Visning

  Fastigheten visas torsdag den 10 oktober 2019, kl 16.30 - 18.00. Föranmälan till mäklaren.

  Vägbeskrivning

  I Svenljunga (vid StarTrading) tag mot Revesjö. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Brunn.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Elektronisk kommunikation

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
14 800 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
SVENLJUNGA MJÖLSTOCKA 5:2
Adress
Håkansgården 1, Revesjö
Ort
Svenljunga
Areal
92.1 ha
Boarea
160 m2

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!