Hällingsjövägen 1664

Skogsgård i Ubbhult - 115 ha

Välkommen till Ubbhult ! Tillfälle att förvärva en skogsgård med totalt 115 ha, med gräns både vid Lilla Öresjön och Salsjön. Skog i varierande ålder och 94 % barrskog. Total virkesvolym 16.300 m³sk. Avstånd till Kungsbacka ca 18 km och till Hällingsjö ca 11 km.

 • Ekonomi
  Pris
  14 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 29 jun

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Uppvärmning
  17 250 kr
  Vatten/avlopp
  1 303 kr
  Sophämtning
  1 800 kr
  Väg
  1 000 kr
  Sotning
  1 800 kr

  Försäkring

  4 262 kr
  Totalt
  27 415 kr
  Pantbrev
  4st inteckningar på totalt 490 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus uppfört i 1½ - plan med källare. Träfasad och tak av plåt. Uppvärmning med vattenburet system, Kopplade 2-glasfönster. Grävd brunn. 3-kammaravlopp där infiltrationsanläggning är omgjord år 2016-17.

  Första våning Hall, kök med spis, fläkt, kylskåp och bänkdiskmaskin. Vardagsrum. Sovrum. Badrum med dusch, wc och handfat. Groventré. Altan i nordväst-läge.

  Andra våning Hall. Sovrum. Äldre kök. Badrum med badkar, handfat, wc. Sidoförråd.

  Källare Källare med förrådsutrymmen. Tvättmaskin, pump och hydrofor.

  Ekonomibyggnader Flera av ekonomibyggnaderna kan med fördel användas som förråd- och förvaringsutrymmen för olika typer av ändamål och verksamheter.

  Pannrum/förråd

  Pannrum/förråd uppförd i trä/stenfot med plåttak. med pelletspanna Bioline (kulvert in till bostadshuset). Ackumulatortank. Förrådsdel/maskinrum med gjutet golv.

  Ladugård

  Ladugård uppfört i trä med tak av plåt respektive eternit. Yttermått ca 24 x 8 m. Innehåller sedvanliga utrymmen såsom fähus/lada, äldre djurstall. El och vatten finns framdraget.

  Garage/verkstad

  Garage/verkstad uppförd i trä med plåttak. Yttermått ca 13 x 6 m. Verkstadsdelen är isolerad och med gjutet golv. El finns.

  Förråd

  Förrådsbyggnad (gammal stallplats), gjutet golv. Yttermått ca 6 x 4 m. El finns.

  Hyvleriet

  Hyvleriet, uppfört i trä med plåttak. Gjutet golv. El finns. 16 x 6 m.

  Långsågsbyggnad

  Långsågsbyggnad med motorrum. Uppfört i trä med plåttak. Gjutet golv. El finns. Yttermått ca 18 x 8 m.

  Virkesförråd

  Två stycken byggnader, Virkesförråd, uppförda i trä med plåttak. Yttermått ca 16 x7 m samt 11 x 7 m.

  Sågspånsförråd

  "Sågspånsförråd" uppfört i trä med eternittak. Yttermått ca 6 x 5 m.

  Äldre ladugård

  Äldre ladugård i dåligt skick. Uppfört i trä med tak av eternit. Säljaren ombesörjer att ladugården rivs senast 2020-10-31 och endast betongplattan blir kvar. Kostnader i samband med detta står säljaren för.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 115,4 ha fördelat på produktiv skogsmark 94,8 ha, åker/betesmark 4,3 ha, impediment 14,3 ha, väg och kraftledning 1,1 ha och annat 0,9 ha. Areal enligt fastighetsregistret 109,1 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad i november 2019 till 94,8 ha med ett virkesförråd på ca 16.300 m³sk, varav ca 4.150 m³sk är gallringsskog och ca 11.100 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 32%, gran 62%, och löv 6%. Boniteten är beräknad till 7,0 m³sk/ha/år. Läs vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan. För inspektion av skogsmarken så finns två bommar med nyckel resp kodlås. Kontakta mäklaren för möjlighet till öppning.

  Åker- och betesmark

  På fastigheten finns 4,3 ha åker- och betesmark. Marken är utarrenderad innevarande brukningssäsong.

  Jakt

  Jakten är utarrenderad t.o.m 2021-06-30.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2020) är 7.302.000 kr fördelat på följande: bostadshus 690.000, tomtmark 692.000 kr, ekonomibyggnader 222.000 kr, skogsmark 5.210.000, åkermark 367.000 kr och impediment 121.000 kr.

  Frågelista

  Frågelista finns i fullständig version på nätet och kommer att finnas tillgänglig på visningen.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Visning

  Fastigheten visas lördag den 13 juni 2020, kl 11.00-13.00. Föranmälan till mäklaren. För inspektion av skogsmarken så finns två bommar med nyckel resp kodlås. Kontakta mäklaren för möjlighet till öppning.

  Vägbeskrivning

  Från Hällingsjö kör ca 11 km mot Kungsbacka. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

  Från Kungsbacka kör ca 18 km mot Ubbhult. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Kungsbacka Ubbhult Ga:2

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Samfällighet

  KUNGSBACKA UBBHULT S:1

  Gemensamhetsanläggning

  Kungsbacka Ubbhult Ga:3

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Samfällighet

  KUNGSBACKA FIXHULT S:1

  Gemensamhetsanläggning

  Kungsbacka Ubbhult Ga:4

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Förmån, väg. Belastar Ubbhult 1:6.

  Samfällighet

  KUNGSBACKA UBBHULT S:4

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, nätstation

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Avloppsanläggning. Förmån för Ubbhult 4:13 och Ubbhult 4:16.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg. Förmån för Ubbhult 1:13.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg i samfälld vägmark. Förmån för Ubbhult 1:13.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Avlopp. Förmån för Ubbhult 1:6.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg. Förmån för Ubbhult 1:6

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Gemensamhetsanläggning

  Kungsbacka Ubbhult Ga:1

  Samfällighet

  KUNGSBACKA TÖLÖ S:5

  Samfällighet

  KUNGSBACKA TÖLÖ S:6

  Samfällighet

  KUNGSBACKA TÖLÖ S:3

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 29 juni 2020.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
14 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
KUNGSBACKA UBBHULT 1:2 OCH TÖLÖ 8:1
Adress
Hällingsjövägen 1664, Ubbhult
Ort
Hällingsjö
Areal
115.4 ha
Boarea
68 m2
Driftskostnad
27 415 kr

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!