Härbjörnarp 110

Skogsgård i Finnekumla - 116 ha

Välkomna till Härbjörnarp! En komplett gård där marken är väl samlad i ett skifte och belägen mellan de två sjöarna Sämsjön och Yttre Åsunden i de vackra och kulturrika bygderna kring "Gårdarna runt sjön". Skogsmarken har lång gräns utmed Yttre Åsunden och registrerat eget fiskevatten. Bostaden ligger på en höjd med utsikt över vacker ekskog, betesmarker och den egna dammen. Gården består av 14 ha betesmark och 99 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 13.700 m³sk. Ett tillfälle att få leva och bo på en gård som erbjuder många möjligheter till egen verksamhet och till ett liv med naturen ständigt närvarande. Jakten är fri from nästa jaktår.

 • Ekonomi
  Pris
  16 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 4 dec

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Sophämtning
  2 500 kr

  Uppvärmning inklusive all elkostnad för bostaden och ladugård

  26 200 kr

  Försäkring

  7 200 kr
  Totalt
  35 900 kr
  Pantbrev
  3st inteckningar på totalt 2 500 000 kr
 • Byggnader
  Bostadsbyggnad

  Bostadsbyggnad uppförd på 1920-talet i 2 plan med torpargrund. Boyta enligt taxeringen 120 kvm, biyta 44 kvm fördelat på 5-6 rok. Väggbeklädnad av stående träpanel och takbeklädnad av tegel. Kopplade tvåglasfönster med spröjs. Genomgående spegeldörrar. Borrad brunn. Nytt avlopp anlagt 2019 - trekammarbrunn med infiltration. Fiber via Sattelithuset i Limmared. Uppvärmning genom el, kakelugnar och luftvärmepump. Taket på verandan har fuktskador och renovering pågår under försäljningsprocessen. En solcellsanläggning är beställd att installeras på garage/verkstadstaket under kommande halvår.

  Första våning Överbyggd veranda med sittmöjligheter leder in till hallen med en vacker äldre trätrappa upp till andra våningen. Till vänster från hallen når man ett större sovrum med ljusinsläpp från två håll och dörr till ytterligare en hall. Till höger från entrén kommer man in i köket som har en vacker kakelugn och plats för en matmöbel. Köksluckorna är i furu. Spis med häll , fläkt, diskmaskin och kyl/frys. Genom två nyare vita spegeldörrar kommer man till matsalen även här med en vit härlig kakelugn. Vidare från matsalen finns en korridor med garderober och ett mindre sovrum. Badrum kombinerat med tvättstuga med plastmatta innehållande WC, handfat, dusch, bastu, tvättmaskin, hydrofor och varmvattenberedare. Groventré med möjlighet till klädförvaring.

  Andra våning När man kommer upp från trappan når man en möblerbar hall med utgång till balkongen med vacker utsikt över omgivningen. Ett rymligt och ljust sovrum med vackra trägolv och öppen spis. Kattvind. Mindre sovrum med trägolv och kattvind. Rum/utrymme som tidigare varit ett kök men idag används till klädförvaring och gym. I rummet finns resterna kvar från den äldre köksinredningen samt en vacker järnspis. Toalett med WC och handfat. Klädkammare.

  Ladugård

  Stor välhållen ladugård i trä med takbeklädnad av plåt. Byggnaden innehåller många bra förvaringsutrymmen både för djur, material och för fordon. På mitten av byggnaden finns en körbrygga upp till logen. Storlek enligt taxeringen 401 m².

  Garage/Verkstad

  Äldre byggnad uppförd i trä med delvis uppmurade grund. Tak med tegelprofilerad plåt. Byggnaden innehåller bla en verkstad/snickeridel och garagedel med gjutet golv.

  Gårdshus

  Äldre gårdsbyggnad i trä med tegel tak.

 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Arealerna uppgår enligt nuvarande skogsbruksplan till 117,1 ha fördelat på 99 ha skog, 15,4 ha inägomark, 0,9 ha väg och kraftledning och 1,8 övrig areal. Skogsbruksplanen kommer att uppdateras när lantmäteriförrättningen är klar och uppskattas då att bli 116 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 112,5 ha.

  Taxeringsuppgifter

  Totalt 8.704.000 kr fördelat på skogsmark 7.035.000 kr, skogsimpediment 52.000, jordbruksvärde 312.000, ekonomibyggnader 81.000, bostadsbyggnad 924.000 kr och tomtmark 300.000. Taxeringsår 2023

  Inägomark

  Totalt 15,4 ha inägomark enligt redovisning på skogsbruksplanen och är till stor del belägen runt och i närheten om gårdcentrat. Inägomarken är utarrenderad innevarande växtsäsong enligt ett muntligt avtal.

  Skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 98,5 ha med en virkesvolym på 13.708 m³sk, därav 4.444 m³sk slutavverkningsskog (S1, S2) och 6.915 m³sk gallringsskog (G1, G2). 23,7 ha utgör röjningsskog. Trädslagsfördelning; gran 54 %, tall 3 %, ädellöv 2% och övrigt löv 41 %. Medelvolym 139 m³sk/ha. Löpande tillväxt ca 688 m³sk/år. Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad 2023-07-07 av Johan Rowell på Ludvig & Co via Södra AB. Se mer i bifogad plan.

  Skogen på på Härbjörnarp har ett attraktivt läge, belägen i vackra kulturrika bygder mellan sjöarna Yttre Åsunden och Sämsjön. Fastigheten har lång gräns i Yttre Åsunden och en fantastiskt bra arrondering. Skogen är i behov av röjning men har en bra fördelning över huggningsklasserna. Skogen är inne i en stark tillväxtfas.

  Avdelning 23, 27 och 64 är under avstyckning och ingår ej i försäljningen. Uppdatering av kartmaterial och skogsbruksplan kommer att ske under försäljningsprocessen. Påverkan på skogsarealen och virkesförrådet kommer endast att ändras marginellt utifrån nuvarande material.

  Fiskevatten

  Fastigheten har 7,2 ha fiskevatten enligt en utredning gjort gällande uppdelning av samfällt fiske 2002. Vattnet är beläget i Yttre Åsunden utmed stranden utanför Broudde, se bifogad fastighetskarta. Fastigheten har också del i samfällt fiske i Sämsjön (25,5%)

  Jakt

  Småviltsjakten är fri och tillfaller den nya ägaren. Älgjakten är utarrenderad innevarande jaktår.

  Fornlämningar

  På fastigheten finns några fornlämningar, bland annat fornåkrar och husgrunder och en Hällkista. För mer information kring specifikt område och typ av fornlämning kontakta mäklaren eller gå in på: https://app.raa.se/open/fornsok/.

  Lantmäteriförrättning

  Fastigheten genomgår en lantmäteriförrättning vilken är inne i sitt slutskede. I förrättningen delas fastigheten i en gårdsdel (14 ha) och en skogsdel. Denna försäljning avser både skogsfastigheten och gårdsdelen tillsammans. De tre torpstugor belägna på fastigheten styckas av i samma förrättning men behålls av säljaren.

  Tillträde kan ske först efter det att avstyckningen vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret.

  En aktuell karta från lantmäteriet kommer att bifogas så fort förrättningskartan är klar.

  Friskrivning

  I enlighet med försäljningsvillkoren friskriver sig säljaren från allt ansvar beträffande fastighetens fysiska skick, inklusive dolda fel. Köparna får därför inte gör några påföljder gällande gentemot säljaren på grund av fel eller bristfälligheter i fastigheten.

  Omgivningar, skola, barnomsorg och service

  Gården ligger vackert i mycket natursköna och sjönära bygder, här är det lätt att både vara aktiv och få tid för avkoppling med flertalet stigar/vägar för både promenader, ridning och cykling. 4,5 km från gården finns Åsundsholms golf & country club med bla en 18 håls bana som ligger mycket naturskönt med vackra vyer och natur. Vid golfklubben ligger också den omtyckta restaurangen Åsundsholm med bla lunchservering och julbord.

  Tillträde

  Skogsfastigheten kan tillträdas när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Gårdsdelen kan tillträdas när säljarna hittat nytt boende, dock senast 2024-08-31.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20140523)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Officialnyttjanderätt: Kraftledning

  Samfällighet

  ULRICEHAMN FINNEKUMLA FS:2

  Samfällighet

  ULRICEHAMN FINNEKUMLA S:3

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Kommentar

  Redovisade rättigheter och belastningar avser nuvarande inskrivna uppgifter. Då fastigheten är under avstyckning kan detta komma att förnyas med uppdaterade uppgifter under försäljningsprocessen.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail: cecilia@skogsbyran.com

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
16 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN HÄRBJÖRNARP 1:13
Adress
Härbjörnarp 110, Vegby
Ort
Vegby
Areal
116.0 ha
Boarea
120 m2
Driftskostnad
35 900 kr

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!