Henå 31

Skog i Henå, Töllsjö - 62 ha

Skog med 7500 m³sk, huvudsakligen gran, bonitet 7,9 m³sk per år och ha. Jakträtten övergår till köparen vid tillträdet. Skiftande och spännande natur. Högt och fridfullt beläget finns ett äldre byggnadsbestånd med omfattande renoveringsbehov, elanslutet. Henå 1:30 är nyligen avstyckad från Henå 1:2.

 • Ekonomi
  Pris
  5 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 25 jan

  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2018 och framräknad i december 2020 av Lars Andersson, Skogsguiden Sverige AB.

  Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 57,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd på 7.568 m³sk. Skog att avverka under kommande planperioden beräknas till 3.972m³sk. Medelvolymen per hektar är 131 m³sk och medelboniteten uppgår till 7,9 m³sk per hektar och år. Av virkesförrådet utgör 17 % tall, 73 % gran och övrigt löv.

  Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

  Jakt

  Jakträtten övergår till köparen vid tillträde.

  Fastighetsbildning och Arealuppgifter

  En förutsättning för denna försäljning är att lantmäteriets beslut om fastighetsbildning, 2020-12-10 vinner laga kraft och blivande Bollebygd Henå 1:30 bildas. Den i objektsbeskrivningen angivna arealen 62,5 ha är hämtad från skogsbruksplanen, areal enligt lantmäteriet, grafiskt beräknad uppgår till 62,34 ha. Skulle fastighetsbildning inte komma till stånd enligt ansökan kommer det ingångna avtal återgå i sin helhet och erlagd handpenning återbetalas till köparen. Tillträde kan ske först efter det att lantmäteriets beslut vunnit laga kraft.

  Forn- och kulturlämningar

  Vid kontroll via fornsök fanns på sökdagen inget registrerat på fastigheten.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är nybildad och har ännu inte åsatts något taxeringsvärde.

  Rättigheter och belastningar mm

  Nedan angivna rättigheter och belastningar avser nybildade Henå 1:30 Andel i samfälligheten Bollebygd Henå S:1 uppgår till 77/480 mantal. Andel i gemensamhetsanläggningen Morjhult GA:2(väg) för 0.8 andelar, med de rättigheter och skyldigheter detta innebär för fastighetsägaren. Servitut Kraftledning till förmån för Vattenfall AB, 1443IM-05/20166.1 Servitut Kraftledning till förmån för Vattenfall AB, 1443IM-05/20168..1 Ledningsrätt starkström 1583-277.1 till förmån för Statens Vattenfallsverk Region Västsverige. Ledningsrätt Tele 1443/2018-27.1 till förmån för Skanova AB Servitut 1443IM-07/12107.1 ändamål kraftledning, nätstation till förmån för Vattenfall AB. Kontakta mäklaren vid frågor.

  Inteckningar

  Inteckningar kommer att följa stamfastigheten Bollebygd Henå 1:2 och ingen inteckning kommer att finnas på nybildade fastigheten Bollebygd Henå 1:30.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail. (Be mäklaren att bekräfta att budet kommit fram)

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.
  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
5 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BOLLEBYGD HENÅ 1:30
Adress
Henå 31
Ort
Töllsjö
Areal
62.3 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!