Skogsbyran

Skog i närheten av Herrljunga - 13 ha

Lättillgänglig skogsfastighet med tillhörande betesmark väster om Herrljunga. Perfekt för Dig som vill köpa din första skogsfastighet och prova på skogsägandet i mindre skala eller för Dig som vill utöka ditt befintliga innehav. Virkesförråd 1.200 m³sk, Jakten är fri från 2020-07-01.

 • Ekonomi
  Pris
  875 000 kr (Pris)
  Sista buddag
  Fredag 21 feb
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Total areal 13,5 ha, varav 12,1 ha produktiv skogsmark, 0,6 ha myr/kärr/mosse, 0,7 ha inägomark och 0,1 ha väg och kraftledning. Arealerna är enligt skogsbruksplanen. Areal enligt fastighetsregistret är 12,2 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna gällande skogsmarken är hämtade från skogsbruksplan upprättad i januari 2020 av Skogspartner. För mer info se i bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till enligt planen 12,1 ha med ett totalt virkesförråd på 1.271 m³sk, varav 675 m³sk är slutavverkningsbar skog ( S2) och 577m³sk är gallringsskog (G1). 4,6 ha av skogsmarken utgör röjningsskog (R1 ochR2). Trädslagsfördelningen är: gran 56%, tall 19 %, löv 24% och lärk 1%. Skogen har en bra åldersfördelning och en hög bonitet på 8.7 m³sk/ha och år. Beräknad tillväxt den närmsta 10 års perioden är 62 m³sk/år. Skogsmarken är samlad i ett skifte med bra väg och tydliga gränsmarkeringar, mycket bestående av stenmurar.

  Betesmark

  På fastigheten finns det idag 0,7 ha betesmark i ett separat skifte. Marken är ej utarrenderad.

  Jakt

  Jakten är utarrenderad innevarande jakt år (tom 2020-06-30). Fastigheten ingår i Tarsleds jaktlag och i Herrljunga älgskötselområde.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde 1.108.000 kr fördelat på: skogsmark 1.108.000 kr. Taxeringsår 2017

  Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Häradsallmänning

  Fastigheten har del i Alingsås Bredvikshults Häradsallmänning S:1 och Vårgårda Bredvikshults Häradsallmänning S:1, på uppgift från säljaren inbringar detta en inkomst på ca 500:-/år.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning se efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Herrljunga Tarsled Ga:1

  Samfällighet

  HERRLJUNGA HORSBY S:1

  Samfällighet

  HERRLJUNGA TARSLED S:1

  Samfällighet

  VÅRGÅRDA BREDVIKSHULTS HÄRADSALLMÄNNING S:1

  Samfällighet

  HERRLJUNGA REMMENE S:1

  Samfällighet

  ALINGSÅS BREDVIKSHULTS HÄRADSALLMÄNNING S:1

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
875 000 kr (Pris)
Fast.beteckning
HERRLJUNGA ÅLTORP 1:4
Areal
13.5 ha

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!