Broddarp Granabol 2

Gård i Broddarp - 55 ha

Granabol är en komplett gård i ett skifte med tilltalande gårdscentrum och bostadshus som ligger omgivet av ett parkliknade landskap med stora gräsmattor och kräftdamm. 22 ha åker- och betesmark samt 30 ha skog med 5.100 m³sk med hög värdetillväxt. Bonitet 10,2.

 • Ekonomi
  Pris
  7 100 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 21 sep

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Vatten/avlopp
  1 500 kr
  Sophämtning
  2 000 kr
  Sotning
  1 500 kr

  El

  15 600 kr

  Försäkring, boende

  6 500 kr
  Totalt
  27 100 kr

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde byggnad
  566 000 kr
  Taxeringsvärde totalt
  2 489 000 kr
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 1 066 000 kr
 • Byggnader
  Bostadsbyggnad

  Bostadshus från 1907 byggt i 2-plan och källare under del av huset. 6 rum och kök. Huset är byggt i trä och väggar beklädda med träpanel. Taket är belagt med tvåkupigt tegel. Fönstren är kopplade 2-glas fönster. Vatten från grävd brunn. Avloppsanläggning med trekammarbrunn och äldre infiltration som måste förnyas. Uppvärmning via vattenburet system. Vedpanna och ackumulatortank från 1991 i kombination med nyare elpanna och solfångare på taket. Funktionen på solfångarna är osäker. Dessutom finns en luft/luft värmepump på första våning.

  Första våning: Ingång på framsida med hall och trappa till andra våning. Stort vardagsrum med kakelugn (ej i funktion). Kök från 1990 med vit skåps-inredning, spis med häll, diskbänk, vedspis, kyl, frys, skafferi. Toalett med handfat, wc, dusch och tvättmaskin. Uteplats med tak i västerläge med utsikt över dammen.

  Andra våning: Hall/kontor med balkong. Tre sovrum med klädkammare. Badrum med stort badkar, handfat och wc.

  Källare: pannrum och vedförråd. Dessutom finns matkällare med separat ingång.

  Lillstuga/gäststuga

  Gårdens äldsta hus från 1898 byggd i trä och tak belagt med tvåkupigt lertegel. Uppvärmning via elradiatorer. Planlösning: Farstu. Vardagsrum/sovrum. Kök med spis, kyl/frys och diskbänk. Toalett enbart med wc. Utomhus-dusch på baksidan av huset. Kyl/frys behöver bytas.

  Ladugård

  Stor ladugård som är byggd i vinkel. Väggar och stomme i trä med tak belagt med äldre galvad stålplåt och underliggande spåntak. Ladugården innehåller traditionella utrymmen såsom djurstal med äldre inredning, körbar loge, ränne, vedbod, spannmålssilo mm. Lyfthiss finns installerad i den ena längan, ej besiktigad. Idag används de flesta utrymmen till förråd, maskinhall och vedhantering. Gjuten gödselplatta.

  Vagnslid och brygghus

  Byggnad i trä med tak av eternit och underliggande spåntak. Byggnaden innehåller: brygghus med murstock, delvis inrett vindsförråd, maskinförvaring, isolerad verkstadsdel, garage, virkesförråd, utedass mm. På baksidan finns ett mindre växthus.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 55,3 ha fördelat på produktiv skogsmark 30,4 ha, inägomark 22 ha, impediment myr 1,1 ha, linjer/vägavdrag 0,3 ha. övrig landareal 1,5 ha. Vattenarealen är 1,5 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen för de båda fastigheterna till totalt 55,82 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2020-06-03 till 30,4 ha produktiv skogsmark. Fastighetens virkesförråd är totalt ca 5.180 m³sk inklusive årets beräknade tillväxt. Av denna volym är enligt skogsbruksplanen 4.021 m³sk gallringsskog, G1. Trädslagsfördelning: tall 1%, gran 78%, och löv 21%. Boniteten är beräknad till 10,2 m³sk/ha o år. Goda drivningsförhållanden och egen skogsbilväg med vändslinga. Förväntad tillväxt första säsongen 324 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Åker och betesmark

  Åker och betesmark uppgår enligt skogsbruksplanen till 22 ha och är till största delen åker. En del av denna mark är idag klippta gräsmattor. Jordarten är varierande består både av fastmarksjordar och mulljordar. Åker och betesmarken är idag utarrenderad genom 5-årigt skriftligt kontrakt t.o.m 2022-12-31. Stödrätterna ägs av säljarna och skall återlämnas av arrendatorn till jordägaren vid arrendets avträde.

  Jakt

  Jakten är upplåten genom muntligt avtal innevarande jaktår t.o.m 2021-06-30. Jakttorn och utrustning för åtel ägs av jakträttsinnehavaren.

  Lidaåns torrläggningsföretag

  Fastigheten är delägare i Lidaåns torrläggningsföretag. Andelen är 2,60%.

  Vägrättighet

  Fastigheten Slättekullen 2:1 har rätt att använda väg över fastigheten för att nå sitt utskifte.

  Dammar

  Det finns tre anlagda dammar. Dammen som ligger intill gårdscentrum har brygga och elanslutning finns för belysning och pumpar. Flodkräfta och Carp är inplanterade.

  Taxeringsvärde

  Taxeringsvärdet är från 2017.

 • Försäljnings­information
  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris
7 100 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
HERRLJUNGA GRANABOL 1:5, 1:2
Adress
Broddarp Granabol 2
Ort
Ljung
Areal
55.8 ha
Boarea
135 m2
Driftskostnad
27 100 kr

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!