Hoahultsvägen 22

Skogsgård i Bollebygd - 68 ha

Skogsgård med torp samt en jaktstuga med fantastiskt läge. Fastigheten är belägen i två skiften med strand mot Hoasjön. Virkesförråd om 4.837 m³sk och skogen är välskött. Jakträtt samt möjlighet att vara med i befintligt jaktlag gör detta till en unik möjlighet för dig som önskar investera i skog med goda möjligheter för jakt och rekreation.

 • Ekonomi
  Pris
  5 300 000 kr (Utgångspris)
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 1 500 000 kr
 • Byggnader
  Torp

  Torpet är uppfört under 1850-talet. Byggnaden har en timmerstomme med träfasad. Tak av tegel. El finns inkopplat. Entréplan rymmer ett äldre kök med en vedspis. Allrum. Finingång med trappa till vinden. Oinredd vind. Byggnaden har en enkel standard utan vatten och avlopp.

  Energideklaration har inte upprättats då byggnaden ej har bebotts på många år och är av mycket enkel standard.

  Driftskostnaden på gården är beroende av ägare och användningssätt. Säljarna har betalt nätavgift för el och försäkring. Viss kostnad för väg har även betalats vissa år.

  Ladugård

  Ladugård med äldre fähus, loge och ränne. Träfasad och plåttak.

  Jordkällare

  Äldre jordkällare som är i gott skick. Överbyggd med en friggebod.

  Jaktstuga

  Jaktstuga som byggts under de senaste 10 åren. Reglad stomme. Stugan är isolerad. Fasad av trä. Gräsbevuxet tak. 2-glasfönster. Invändigt är väggarna beklädda med träpanel. Kraftigt trägolv. Vedkamin från Jötul värmer stugan tillsammans med en soldriven värmefläkt.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Skogspartner i september 2020.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 59,5 ha med ett virkesförråd på 4.837 m³sk. Av det består 1.626 m³sk av gallringsskog (G1) och 1.891 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2). 31,5 ha utgörs av skog i huggningsklassen R2 och 4,7 ha av R1.

  Trädslagsfördelning; tall 24 %, gran 65 %, löv 11 %.

  Boniteten uppgår till 8,9 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 338 m³sk.

  Jakt

  Jakträtten på fastigheten övergår till köparen 2021-07-01. Älgjakten bedrivs för närvarande gemensamt inom ett jaktlag. Möjlighet kan finnas för köparen att ingå i jaktlaget, men sådan överenskommelse står fritt för köparen att göra med befintligt jaktlag om så önskas. Småviltsjakten bedrivs i egen regi.

  Under måndagen den 12/10 till och med onsdag den 14/10 är vi tacksamma om besök på fastigheten ej görs då det bedrivs älgjakt i området.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten har följande taxeringsvärde: Totalt 4.811.000 kr fördelat på Skog 4.121.000 kr, bostad 225.000 kr, tomt 376.000 kr, jordbruk 48.000 kr, ekonomibyggnad 27.000 kr och impediment 14.000 kr. Typkod 120.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 68,5 ha och enligt fastighetsregistret är arealen på fastigheten 68,1985 ha.

  Inägomark

  På fastigheten finns enligt skogsbruksplanen 2,1 ha inägomark. Marken är belägen i två områden. Ett område kring torpet och ett kring jaktstugan. Förfoganderätten till marken övergår till köparen på tillträdesdagen.

  Övriga rättigheter och belastningar

  Utöver registrerade rättigheter och belastningar finns en utredning gjord av Lantmäteriet avseende vägar och vatten. Se separat dokument.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Bollebygd Fjällastorp Ga:2

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20150320)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Härskogen, Landskapsbildsskydd (Beslutsdatum: 19720628)

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda väg för skogstransporter - Väg

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsservitut Kraftledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
5 300 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BOLLEBYGD HOAHULT 1:3
Adress
Hoahultsvägen 22
Ort
Hindås
Areal
68.5 ha
Boarea
40 m2

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!