Hökhultsvägen 15

Gård i Hemsjö - 50 ha

Hökhult är en välskött häst-och skogsgård med högt och naturskönt läge. Bra läge 36 km från Göteborg och 13 km från Alingsås. Välhållet bostadshus med jordvärme. Stall med 6 boxar, paddock, 7 ha betesmarker och egna ridstigar. 37 ha skog med ca 5000 m³sk.

 • Ekonomi
  Pris
  8 300 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 21 jun
  Pantbrev
  3st inteckningar på totalt 1 390 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus uppfört 1901 i 1 ½ plan med källare under del av huset. Timmerstomme, torpargrund, ytterväggar av trä och tak med lertegel. 5 rum och kök, boyta 168 m² och biyta 6 m² enligt ny areamätning av Eklund & Eklund. Huset har renoverats och tilläggsisolerats under 1990-talet samt 2015 (köket) och är välhållet.

  Uppvärmning genom vattenburet värmesystem med jordvärme (2009), solfångare (2006) och vedpanna (keramik nyligen utbytt). Huset har bra energiklass (klass C) enligt ny energideklaration utförd av Eklund & Eklund, se bilaga. Borrad brunn med vatten av god kvalitet. Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration (utbytt 2009). Fiberanslutet.

  Första våning Köksentré/hall. Kök som helrenoverats 2015 och inretts med ett Marbodalskök, parkettgolv med golvvärme, köksö, spotbelysning i taket, inbyggd hällspis med vackert murad spiskupa, kylskåp, frysskåp, diskmaskin, inbyggd mikrovågsugn och varmluftsugn. Hall med utgång till altan samt trappuppgång. Vardagsrum och TV-rum avdelat av valv. Veranda med egen entré. Sovrum med garderober. Stor altan med kvällssol och härlig utsikt mot gårdens marker. Högt i tak (2,50 m).

  Andra våning Möblerad hall. Toalett med WC och handfat. 3 sovrum. Badrum med våtrumstapet, WC, handfat, badkar och handdukstork. Tvättstuga med våtrumstapet, tvättmaskin, tvättställ och duschhörna.

  Källare Teknikrum med värmepump, hydrofor, kalkfilter, ackumulatortank 750 liter med styrning av solfångare och vedpanna samt varmvattenslinga, separat ackumulatortank 750 liter. Pannrum med vedpanna. Utanför teknikrummet en solfångaranläggning för uppvärmning av huset.

  Driftskostnad Årliga driftskostnader för bostadshuset uppskattas till 28-30.000 kr. I detta ingår kostnader för el (17.000), renhållning (4000), vägavgift (3000) och försäkring (4000).

  Gäststuga

  Uppförd 1995, ombyggd byggmodul, byggyta 27 m². Helrenoverad invändigt 2013. Träväggar, tak med lertegel och grund av stålram på plintar. Invändiga utrymmen; kök med kyl/frys och mikro. Toalett med WC, handfat och dusch. Sovrum.

  Ladugård/stall

  Uppförd i trä/mursten med plåttak (södersidan) och lertegel (norrsidan). Area 364 m² enligt taxeringen. Innefattar ett häststall med 6 boxar (4 st takhöjd 2,50 m och 2 st takhöjd 2,40 m, 2 boxar är sammanslagna till 1 stor box), spolgång (vv-beredare i stallet) och bra ventilation. Gårdsverkstad. Stort ränne med egen körbrygga som används som traktorgarage och foderlager.

  Magasin

  Äldre byggnad uppförd i trä med plåttak och en vacker stengrund. Längst ned en jordkällare från 1600-talet med ett välbevarat, kallmurat tak samt ett par mindre förrådsutrymmen. Mellanplanet utgörs av ett f.d. magasin som idag används som snickeri och förråd. Längst upp förrådsutrymmen.

  Övriga uthus

  Bortanför magasinet finns två mindre uthus som bl.a. använts som hönshus och brygghus bakåt i tiden. Idag fungerar de som förråd.

  Paddock

  Fullstor paddock (22 x 63 m) nedanför bostadshuset. Välgjord underbyggnad, belysning och förrådsbyggnad för hinderbanans material.

  Flera fina ridstigar finns på den egna fastigheten.

 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Total areal 49,8 ha, varav 37,3 ha produktiv skogsmark, 3,4 ha myrimpediment, 7,5 ha åker- och betesmark, 1,1 ha väg/kraftledning och 0,5 ha tomtmark. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är arealen 48,8 ha.

  Åker- och betesmark

  Totalt 7,5 ha som idag uteslutande används som betesmarker för gårdens hästar. Ca 6 ha utgörs av fina hagar på torra marker väl lämpade för hästar. Längst bort från gården finns ca 1,5 ha med lite fuktigare mark som kan användas för bete under torrare perioder. Möjlighet kan även finnas att restaurera mer betesmark av angränsande skogsmarker. Stödrätter för EU-stöd finns ej.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i april 2021 av Skogspartner.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 37,3 ha med ett virkesförråd på 4962 m³sk, varav 2265 m³sk slutavverkningsbar skog (S1, S2) och 2614 m³sk gallringsskog (G1, G2). 17 % av arealen utgörs av nyplanterad skog (K1, K2). 3,5 ha är naturvårdsskog (NS) motsvarande 9,4 % av arealen. Trädslagsfördelning; tall 33 %, gran 44 % och löv 23 %. Bonitet 8,3 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt 196 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 133 m³sk/ha.

  1,1 ha behöver planteras (avd. 13) och stora delar av gallringsskogen är i behov av underväxtröjning och gallring de närmaste åren. Delar av skogsmarken ligger i kuperad terräng. Hökhultsvägen går genom fastigheten och kan användas för lastbil med släp.

  Tomtmark

  Två tomter är under avstyckning strax söder om gården, se bifogad karta. Ansökan om förhandsbesked för byggnation av nya bostadshus på resp. tomt är inskickad till Alingsås kommun.

  En ny ägare till gården har förtur på att köpa loss en eller båda tomterna innan de läggs ut till försäljning.

  Jakt

  Jakträtten disponeras av en ny ägare från tillträdesdagen.

  Skola, samhällsservice m.m.

  Skola F-6 finns i Hemsjö och 7-9 i Alingsås. Affärer och samhällsservice i Ingared och Alingsås. Fina närmiljöer med bl.a. flera sjöar (Sävelången, Stora Färgen och Ömmern) och vacker natur. Bra kommunikationer, endast 2,5 km från E20. Avstånd till Göteborg 36 km och till Alingsås 13 km.

  Taxeringsvärden

  Hela fastigheten är taxerad till 5.367.000 kr (2021 års taxering). Delvärden; bostadshus 1.399.000, tomtmark 680.000, ekonomibyggnader 123.000, åker- och betesmark 360.000, skogsimpediment 12.000 och skogsmark 2.793.000 kr.

  Inteckningar

  Det finns 3 st uttagna inteckningar i fastigheten på totalt 1.390.000 kr.

  Vägbeskrivning

  Från E20: tag av i Ingaredsmotet (nr 92) och kör mot Hemsjö. Efter 500 m tag höger in på Lövhultsvägen och kör 1,4 km. Tag vänster in på Hallebergstorpsvägen och sedan vänster igen in på Hökhultsvägen och kör ca 600 m där gården ligger på höger sida vägen.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Härskogen, Landskapsbildsskydd (Beslutsdatum: 19720628)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Ömmern, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20100526, Registreringsdatum: 20110908)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, nätstation

  Samfällighet

  Alingsås Bredvikshult Häradsallmänning S:1 och Vårgårda Bredvikshults Häradsallmänning S:1.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Hökhult 1:11 och 1:12 att använda, underhålla och förnya avloppsanläggningar och avloppsledning.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Hökhult 1:4 att använda framfartsväg.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Hökhult 1:6 att använda väg i samfälld vägmark och avlopp.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Hökhult 1:9 och 1:10 att använda utfartsväg till befintlig vägsamfällighet.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Hökhult 1:12 att inom anlägga, underhålla och använda utfartsväg.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Hökhult 1:5 att använda utfartsväg och väg i samfälld mark.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Hökhult 1:7 att använda vattentäkt och utfartsväg samt väg i samfälld vägmark.

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderatt TELE

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 21 juni 2021.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruksmark och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
8 300 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Alingsås Hökhult 1:1
Adress
Hökhultsvägen 15, Hemsjö
Ort
Alingsås
Areal
49.8 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!