Skogsbyran

Kärra Bosgården 1

Gård i Horred - 126 ha

Välarronderad och rationell gård i full drift med ekologisk mjölkproduktion, belägen mellan Horred och Veddige. Lösdriftsstall med mjölkgrop för 80-100 kor. Gårdens areal är 126 ha fördelat på 86 ha åker och 30 ha skog med möjlighet att köpa ytterligare skogsmark. Idag arrenderas även 90 ha åker. Fastigheten är vackert belägen med en allé som leder fram till huvudbyggnaden och flygelbyggnaden. Mjölkproduktionen är bärkraftig och har god ekonomi men det behövs yngre krafter som tar över. För den som vill bedriva annan produktion på gården finns goda möjligheter och förutsättningar för att anpassa byggnaderna för detta.

 • Ekonomi
  Pris
  18 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 23 sep
  Pantbrev
  9st inteckningar på totalt 5 900 000 kr
 • Byggnader
  Nyare stallet

  Ligghall byggd 2012 med foderbord och skrapade gångar. Byggnaden är indelad i två avdelningar med totalt 40 st fullstora liggbås som används till kor, sinkor och dräktiga kvigor. En avdelning finns med 20 st 1,20 liggbås samt en avdelning med 23 st 1,10 liggbås.

  Maskinhall

  En tillbyggnad på ladugårdens södra del. Byggd i stålstomme och beklädd med plåt. ca 500 m²

  Ladugård

  Byggnaden är uppförd 1929 med ränne och är om- och tillbyggd i omgångar. Taket är omlagt 2005. Mjölkrum med två tankar 4000 liter + 600 liter. Mjölkgrop SAC 2x7 platser. Utfodring via blandare och rälshängd fodervagn samt extragiva i mjölkgropen. Stalldelen ger plats för 76 liggbås foderbord och gångar. På baksidan finns två tillbyggda ungdjursavdelningar. 2 boxar med plats för ca 30 mindre kvigor. 11 större bås. Djupströbädd för 25-30 kalvar. Dessutom finns plats för ca 15 kalvar i mindre boxar samt 4 kalvnings-sjukboxar.

  Maskinhall

  Maskinhall som ligger bakom ladugården. Byggnaden är byggd med stomme och fasad av trä samt plåttak.

  Maskinhall och verkstad

  Byggnaden med två avdelningar. Gårdsverkstad med murade väggar och betongolv. Maskhall med betonggolv och träväggar samt plåttak.

  Huvudbyggnad

  Den hamlade allén leder fram till huvudbyggnaden som är uppförd 1939 i 2 plan och källare. 8 rum och kök. Husets läge medger god utsikt över gården och Viskans dalgång. Ytterväggarna är beklädda med träfasad och taket belagt med nya takpannor, 2018. Källaren är inredd med murad och putsad vitmålade väggar. Avlopp med trekammarbrunn. Uppvärmning via vattenburet system med vedpanna och ackumulatortankar kompletterat med öppen spis på andra våning.

  Första våning. Entré med hall. Toalett med wc, handfat och dusch. Sovrum. Kök med arbetsbänk, diskbänk, spis med häll och ugn, kyl- och frysskåp, utgång till uteplats i västerläge. Stort vardagsrum/matsal med ekparkett och möjlighet att dela med skjutdörrar. Hall med ekparkett och ingång från allén. Stort kontor.

  Andra våning. Trappan leder upp till det centralt placerad och vackra rummet med öppen spis och ett påkostat tak. Från detta rum når man vidare till de tre sovrummen varav ett har balkong. Badrum med wc, handfat och badkar.

  Vindsrum. Det finns ett inrett rum på vinden som i övrigt används för förvaring.

  Källare. Ingång utifrån alternativt trappa från första våning. Källaren är inrymd med tvättstuga, hall, två stora förråd samt pannrum.

  Cartport med plats för två bilar är sammanbyggd med huvudbyggnaden.

  Flygelbyggnad

  Bostadshus Ett äldrehus bostadshus i 2-plan som är byggt med med stomme och fasad av trä. Mansardtak belagt med takpannor och vackra spröjsade fönster. Idag är huset indelat i två lägenheter som periodvis har varit uthyrda. Uppvärmning via direktverkande el, braskamin och kakelugnar.

  Lägenhet 1
  Första våning Entrén från sydväst, vardagsrum med braskamin. Toalett med wc och handfat. Sovrum. Kök i äldre stil med spiskåpa, arbetsbänk, diskbänk, spis och kyl med frysfack. Badrum med dusch, äldre tvättgryta, handfat och tvättmaskin. Köksingång.

  Andra våning Trappa från första våning leder upp till en hall och vidare in i ett sovrum med kakelugn. I gaveln ligger ett stort salsrum med kakelugn. Före eldning bör kakelugnarna besiktigas.

  Lägenhet 2 Första våning Kök med matplats, spis med häll och ugn, diskbänk och arbetsbänk, kombinerat kyl och frysskåp. Rum. Toalett med wc, dusch och handfat.

  Andra våning Allrum och sovloft. Bo- och biarea 236 m²

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 126 ha fördelat på åker o betesmark 86,9 ha, produktiv skogsmark 29,9 ha, linjer/ledning/vatten 0,6 ha, övrig areal 8,6 ha. Eftersom det pågår en avstyckning finns ingen fastställd areal i fastighetsregistret.

  Åker och betesmark

  Enligt skogsbruksplanen är det 86,9 ha åker och betesmark. Av denna areal är det 1 ha betesmark. Jordarten är lättlera - styv lera. Arronderingen är mycket bra och marken är väl samlad.

  Sidoarrenden

  Utöver den ägda marken arrenderas 65 ha som ligger nära brukningscentrum och 25 ha som ligger i lite längre bort.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2019 till 29,9 ha produktiv skogsmark Fastighetens virkesförråd är på totalt ca 7.397 m³sk, varav 4.401 m³sk gallringsskog, G1 och 1.033 gallringsskog, G2. Trädslagsfördelning: tall 3%, gran 51%, löv 26%, ädellöv 20%. Boniteten är beräknad till 7,5 m³sk/ha o år. Medelvolym 247 m³sk/ha. Förväntad årlig tillväxt 223 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är framskriven t.o.m 2019-06-25. Ursprungligen är den upprättad 2015-06-25.

  Biotopskydd

  Avdelning 30 enligt skogsbruksplanen är ett Biotopskyddat område på 6,4 ha. I skogsbruksplanen är denna avdelning markerad som övrig landareal och ingår inte i den produktiva landarealen.

  Taxeringsvärden

  Det finns inte något fastställt taxeringsvärden på hela fastigheten eftersom avstyckning pågår.

  Spannmålstork

  Säljarna är delägare, (1/4) i en spannmålstork som ligger i Horred. Möjlighet finns att överta denna andel.

  Viskaåns sjösänkningsföretag

  Fastigheten är delägare i Viskaåns sjösänkningsföretag

  Möjlighet till att köpa ytterligare skogsmark

  För den som önskar finns möjlighet att köpa ytterligare en skogsfastighet. Det är mark som idag är under avstyckning. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2019 till 29,9 ha produktiv skogsmark Fastighetens virkesförråd är på totalt ca 5.842 m³sk, varav 5.188 m³sk gallringsskog, G1. Trädslagsfördelning: tall 16%, gran 69%, löv 14%, ädellöv 1%. Boniteten är beräknad till 8,3 m³sk/ha o år. Medelvolym 169 m³sk/ha. Förväntad årlig tillväxt 295 m³sk. Kontakta mäklare för att få ta del av skogsbruksplanen.

  Jakt

  Jakträtten är ej upplåten utan övergår till ny ägare på tillträdesdagen.

  Fibernätverk

  Båda bostäderna är anslutna till fibernät.

  Djur och maskiner

  Djurbesättning, lager och inventarier skall säljas i samband med gårdens försäljning. För den fastighetsköpare som är intresserad av dessa delar finns möjlighet att göra ett urval.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Markbädd,infiltrationsansläggning - Se beskrivning

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Väg

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Biotopskydd Sk 219-2018, Biotopskydd (Beslutsdatum: 20181219, Registreringsdatum: 20190205)

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt KRAFTLEDNING MM

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt TELE

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt KRAFTLEDNING MM

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris
18 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
MARK HORREDS-BOSGÅRDEN 1:3, del av.
Adress
Kärra Bosgården 1
Ort
Horred
Areal
126.0 ha
Boarea
260 m2

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!