Kättarp 1

Större mjölkgård i Kalv

Nu är en av Sjuhäradsbygdens större mjölkgårdar till salu. Med sitt välbyggda lösdriftsstall och karusellmjölkning är Kättarp navet i en större och rationell brukningsenhet med mer än 300 mjölkkor. Växtodlingen består av foderproduktion och bete på totalt 500 ha ägd och arrenderad mark. För den som vill finns tillstånd för att utveckla verksamheten ytterligare. Men även för den som vill optimera och minska djurantalet så finns goda möjligheter att lyckas.

 • Ekonomi
  Pris
  21 000 000 kr (Utgångspris)
  Pantbrev
  8st inteckningar på totalt 25 198 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus i 1 och 1/2 plan på källare. Boyta ca 150 m², biyta 115 m². Stomme och fasad av trä. Taket är belagt med plåt. Avlopp via trekammarbrunn. Vattenburen värme som värms via vedpanna. 3-glasfönster på entréplan och 2-glas på övervåningen. Ny fasad och tilläggsisolering runt år 1990.

  Entréplan rymmer följande, Hall med klinker och golvvärme. Badrum med dusch, wc, tvättställ och tvättmaskin. Kök med matplats och köksinredning av ek. Huvudentré med trapp till övervåningen. Tv-rum med parkettgolv. Allrum med plats för soffgrupp samt matsalsmöbler. Vackert parkettgolv och utgång till trädgården.

  Övervåningen rymmer en hall, 3 sovrum samt ett badrum.

  Råkällare med pannrum och förråd.

  Nya Ladugården

  Ladugård med ligghall på 34x66 meter, därtill utrymmen för mjölkkarusell, behandlingsavdelning, maskinrum mm på 15x33 meter. Byggd 2012 med plats för 273 mjölkkor, liggbås, ströbädd för högdräktiga och nykalvade samt kalvavdelning. Körbart foderbord, flytgödsel under spalt (inga skrapor). Mjölkningskarusell med 24 platser och bemanningsgång under karusell för att öka tillgängligheten. Mjölktankar 15 + 11 m³. Gårdskontor x 2.

  Äldre Ladugård

  Äldre lösdriftsladugård med liggbås för sinkor och rekrytering med plats för 144 djur. Denna byggnad är byggd i omgångar. Den ursprungliga ladugården är tillbyggd på långsidan med två lösdriftsavdelningar. Den större avdelningen har ventilation via styrda spjäll i nockventilation, gödselgångar med spalt och skrapor. Utfodring med med bandfoderfördelare. Den mindre avdelningen har öppna skrapgångar och utfodring med rälshängd vagn. Byggnaden rymmer även verkstad och foderförvaring.

  Ungdjursstall, lösdrift

  Lösdriftshall med ströbädd och skrapad gång för ungdjur.

 • Fastighetsuppgifter

  Åker och betesmark

  Enligt skogsbruksplanen är det 86 ha åker och betesmark som ingår i fastigheten. Totalt brukas 507 ha inklusive sidoarrenden och på mark med skötselavtal. Jordarterna varierar men är till större delen lätta jordar och relativt stenfria i Ätrans dalgång. De stödrätter som ägs av säljaren ingår i försäljningen

  Ny betesmark intill gårdscentrum

  Säljaren äger en skogsfastighet som ligger i strax norr om den nya ladugården. På denna fastighet pågår en nyodling av ca 10 ha betesmark. Köparen av mjölkgården erbjuds att teckna ett långsiktigt arrendekontrakt på denna mark.

  Produktionsuppgifter

  Tag kontakt med mäklaren i de fall ni behöver mer underlag på exempelvis djurbesättning och växtodlingsplan för att kunna kalkylera. Gården köper rådgivning av Rådgivarna Sjuhärad och är ansluten till TopCow och Uniform Agri.

  Gödselhantering

  Det finns tre gödselbrunnar med en total volym på 7.000 m³. Dessutom ingår en brunn på ett sidoarrende. Gödseln från ströbäddarna mellanlagras i plansilofack.

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Södra i April 2021.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 30,7 ha med ett virkesförråd på 2.144 m³sk. Av det består 16,5 ha av skog i huggningsklassen R2 och 10 ha av S3.

  Trädslagsfördelning; tall 24 %, gran 14 %, löv 45 % och ädellöv 17 %.

  Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 72 m³sk.

  Se detaljerad information i skogsbruksplanen.

  Stödrätter

  Alla av säljaren ägda stödrätter ingår i försäljnigen.

  Djur och maskiner

  Djurbesättning, lager och inventarier skall säljas i samband med gårdens försäljning. För den fastighetsköpare som är intresserad av dessa delar finns möjlighet att göra ett urval.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheternas landareal till 123,4 ha samt en vattenareal om 9,7 ha. Vid sammanslagning av det tre fastighetsbeteckningarnas arealer enligt fastighetsregistret ger det följande registrerade arealer: landareal 135,3 ha och vattenareal 10 ha.

  Taxeringsvärde

  Fastigheterna har inga korrekta taxeringsvärden på grund av avstyckningar och fastighetsregleringar som skett och blivit registrerade under slutet av mars 2021.

  Jakträtt

  Jakträtten på fastigheterna övergår till köparen på tillträdesdagen. Säljaren är intresserad av av behålla jakträtten genom nyttjanderättsavtal.

  Fiber

  Fastigheten är ansluten till optisk fiber via Södra Kinds Fiberförening. De andelar som säljaren har i föreningen kommer att överlåtas till köparen utan kostnad. Köparen förbinder sig i sin tur att överta det gruppavtal som säljaren har avseende tjänster från NetatOnce.

  Forn- och kulturlämningar

  Vid kontroll via fornsök fanns på sökdagen följande registrerade forn och kulturlämningar på fastigheterna. -Kalvsjöholm 1:1 har 1 registrerade fornlämning. L1966:8233 Fångstgrop. -Vibäcksred 2:5 har 2 st registrerade fornlämningar. L1965:2828 Stenkrets/stenrad samt L1966:8624 Stenkrets/stenrad. -Vibäcksred 1:3 har inga registrerade forn och kulturlämningar.

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner då fastigheten är belägen i s.k. glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Undantag är privatpersoner som varit folkbokförda sedan minst 1 år i glesbygdsområdet i södra Svenljunga kommun (Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och Håcksvik).

  Plansilos

  Tre fack är byggda samtidigt som den nya ladugården, måtten är 10 x 52 m. inklusive väggar. Dessutom finns fem fack sedan tidigare: 30 x 8, 30 x 9 samt tre mindre fack.

  Tillstånd och planerad utökning

  Det är förberett för den som vill utöka verksamheten ytterligare. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har tagit beslut till att ge tillstånd till en utökad verksamhet till 803 djurenheter nötkreatur. Den planerade utökningen innehåller tak över plansilofack, förlängt mjölkkostall och utökning med 134 koplatser samt nytt ungdjurstall och gödselbrunn.

  Visning

  Tag kontakt med mäklaren för att boka visning.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning.

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Väg

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten Vibäcksred 1:3 har andel Vibäcksred GA:1.

  Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten Vibäcksred 2:5 har andel Vibäcksred GA:1.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
21 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Svenljunga Kalvsjöholm 1:1 samt Vibäcksred 1:3 och 2:5
Adress
Kättarp 1
Ort
Kalv
Areal
135.0 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!