Stackhult Kullabo 1

Gård i Målsryd - 10 ha

Välkommen till Kullabo, gård med lugnt och avskilt läge och egen framfartsväg, 15 min från Borås centrum. Gården omges av ängsmark med stenmurar och 9 ha skogsmark med övervägande ungskog. Avstånd till Borås, 12 km.

 • Ekonomi
  Pris
  2 300 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 8 jun

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Uppvärmning
  30 800 kr
  Vatten/avlopp
  866 kr
  Sophämtning
  2 474 kr

  Försäkring (bostad och garage)

  4 575 kr
  Totalt
  38 715 kr

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Pantbrev
  7st inteckningar på totalt 136 500 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Timrat bostadshus uppfört på 1890-talet i 1½ plan utan källare. Boyta 120 m² och biyta 24 m² (enligt fastighetstaxeringen). Väggbeklädnad av sidiplattor och takbeklädnad av betongpannor. Torpargrund. Kopplade tvåglasfönster. Borrad brunn (54 meter). Avlopp med trekammarbrunn. Godkänd infiltration saknas. Uppvärmning genom elpanna.

  Första våning Köksingång med mindre hall. Badrum med duschkabin, WC och tvättställ. Våtrumsmatta på väggar och golv. Kök med elspis, vedspis (ej eldad i på flera år, provtryckning krävs därför före användning), spisfläkt, kylskåp och diskmaskin (lucklås trasigt). Separat matplats med valv till vardagsrum som har parkettgolv. Sovrum/kontor med parkettgolv. Entré med veranda och parkettgolv (takläckage åtgärdat runt 2010). Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, två frysboxar och tvättho. Grovingång. Pannrum med elpanna, Nibe från 2016 kopplad till vattenburet värmesystem. Vattenpump, avsyrningsfilter och hydropress. Takhöjd varierar mellan ca 2,0 - 2,2 meter på hela våningsplanet.

  Andra våning Hall. Två sovrum. Syrum/sidogarderob. Mindre sovrum/sidogarderob. Takhöjd ca 2,0 meter på hela våningsplanet.

  Ladugård

  Ladugård uppförd i trä med tak av aluminiumplåt. Utvändigt mått ca 6 x 15 meter. Garage/verkstad med gjutet golv, 6 x 5 meter. Vedbod, loge och förrådsutrymmen. Överbyggd gödselstad.

  Snickar/tapetserarverkstad/carport

  Snickar/tapetserarverkstad uppförd i trä med plåttak. Utvändigt mått ca 5,5 x 17 meter. Bandsåg. Ventilationsfläkt. F.d. pannrum (panna, skorsten och vattenledningar är ej i funktion). Diskbänk. Vidbyggd carport i trä med plåttak, 9 x 3 meter.

  Carport

  Carport uppförd i trä med plåttak, 7 x 3 meter.

  Garage

  Garage uppfört i trä med plåttak. Gjutet golv. El indraget. Utvändigt mått ca 6,5 x 3,0 meter.

  Förråd

  Förråd uppfört i trä med aluminiumtak, 7 x 3 meter. Direktverkande el.

  Jordkällare

  Jordkällare med välvt tak.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 10,5 ha fördelat på skog 9,1 ha, jordbruksmark 0,7 ha, tomt och övrig mark 0,7 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 9,78 ha

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för 2020 uppgår till totalt 1.764.000 kr fördelat på tomt 400.000 kr, bostad 748.000 kr, skog 533.000 kr, jordbruk 39.000 kr och ekonomibyggnader 44.000 kr.

  Åker- och betesmark

  0,7 ha åker- och betesmark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna. Markerna är tillgängliga för köparen från tillträdesdagen. Stödrätter ingår ej. Stängsel är arrendatorns egendom och ingår därför inte i försäljningen.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan av Olle Linder Skogstjänster till 9,1 ha med ett virkesförråd på totalt 797 m³sk, varav 558 m³sk är gallringsskog (G2). 7,3 ha utgörs av röjningsskog (R2). Trädslagsfördelning: gran 67% och löv 33%. Boniteten är beräknad till 5,0 m³sk/ha/år. Medelvolym 88 m³sk/ha. Löpande tillväxt f.n. 5,6%. Skogen ligger väl samlad i ett skifte med korta drivningsavstånd. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt och fiske

  Jakten är upplåten till 2020-06-30, enligt muntlig överenskommelse. Älgjakten bedrivs f.n. inom Toarps södra viltvårdsområde, av östra laget, omfattande ca 1.600 ha. Fiskerätt i Stora och Lilla Dalsjön.

  Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten har del i Stackhult Ga:1, väg som förvaltas av Stackhultsvägens samfällighetsförening. Årlig utdebitering f.n. ca 200-300 kr.

  Skola och barnomsorg

  Förskola och skola år Fk-6 ligger i Målsryd 4,5 km från gården och år 7-9 i Dalsjöfors, 7 km från gården.

  Tillträde

  Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från Borås kör mot Gällstad. Tag av mot Stackhult och håll höger i nästa vägskäl. Sväng därefter vänster vid vår skylt.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Stackhult Ga:1, väg som förvaltas av Stackhultsvägens samfällighetsförening.

  Samfällighet

  BORÅS SKÄNSTAD FS:4, fiske i Stora och Lilla Dalsjön.

  Rättigheter last

  Servitut utfartsväg till förmån för fastigheten Toarps-Kulla 2:4.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
2 300 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS TOARPS-KULLA 2:3
Adress
Stackhult Kullabo 1
Ort
Målsryd
Areal
10.5 ha
Driftskostnad
38 715 kr

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!