Kyrkeberg

Skog i Murum - 18 ha

Lättillgänglig och produktiv skogsfastighet i ett skifte med stor andel gallringsskog. Fastighetens virkesförråd är totalt ca 2.332 m³sk, varav 920 m³sk gallringsskog, G1.

 • Ekonomi
  Pris
  1 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Torsdag 17 jun

  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 17,8 ha fördelat på produktiv skogsmark 17,5 ha, linjer/väg/vatten 0,3 ha. Enligt preliminär uppgift från förrättningslantmätare uppgår arealen till totalt 17.57 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 17,5 ha. Planen är upprättad 2021-01-13. Fastighetens virkesförråd är totalt ca 2.332 m³sk, varav 920 m³sk gallringsskog, G1. Trädslagsfördelning: tall 4%, gran 78 % och löv 18%. Boniteten är beräknad till 8,5 m³sk/ha o år. Förväntad tillväxt första säsongen 131 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Taxeringsvärden

  Det finns inga fastställda taxeringsvärden på grund av att fastigheten nyligen är avstyckad.

  Jakt

  Jakten är upplåten kommande jaktår t.o.m 2022-06-30. Därefter övergår jakträtten till en ny fastighetsägare.

  Pantbrev/intecknigar

  Fastigheten säljs fri från pantbrev/inteckningar.

  Lantmäteriförrättning

  Lantmäteriförrättning pågår där detta område avstyckas från Kyrkeberg 1:2. Angivna arealuppgifter är inte exakta, eventuella avvikelser mellan angivna arealer och den areal som Lantmätare senare flyttar mellan fastigheterna får köpare och säljare finna sig i utan kompensation. Det är befintliga markeringar i terrängen som gäller och begränsar områdets yta. Hälften av Kyrkeberg 1:2s skattetal samt andelar i samfälligheter fördelas till styckningslotten 1:15. Tillträde kan ske först efter det att avstyckningen vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret. Säljaren står för denna lantmäterikostnad som är en direkt följd av avstyckning. Lantmäteriförrättningen beräknas vara klar i sommar.

  Byggnad på ofri grund

  I avdelning 8 enligt skogsbruksplanen finns ett vindskydd och ett utedass. Dessa byggnader ingår inte i försäljningen och säljarna förbehåller sig rätten att ta bort dessa efter tillträdet.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att för ägokörning begagna vägen litt. a till samfällda vägen till en högsta bredd av fyra meter. - Väg. Till förmån för Kyrkeberg 1:8.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Vattenledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att för all framtid begagna lägenheten rydbergs utfartsväg till den samfällda vägen. - Väg. Till förmån för Kyrkeberg 1:10

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att för utfart begagna vägen nr, 4 och dess fortsättning. - Väg. Till förmån för Kyrkeberg 1:8.

  Samfällighet

  ULRICEHAMN SÖLVARP S:3

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING,OPTOKABEL

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail. (Be mäklaren att bekräfta att budet kommit fram)

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris
1 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN KYRKEBERG 1:15
Adress
Kyrkeberg
Ort
Älmestad
Areal
17.8 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!