Låkhult 4

Skog i Mårdaklev - 107 ha

Välskött och produktiv skogsfastighet med 94,9 ha skogsmark och ett virkesförråd på 16.208 m³sk utbjudes nu till försäljning. Skogen växer på bördig och kuperad mark med en bonitet på 9,3 m³sk/ha och år. Exceptionellt bra tillgänglighet då det finns en skogsbilväg som sträcker sig genom hela fastigheten. Skogen genererar idag en tillväxt på 4 % av befintligt virkesförråd och under planperioden rekommenderas ett virkesuttag om ca 7.700 m³sk. På fastigheten finns ett äldre gårdscentrum som omgärdas av 3,6 ha inägomark.

 • Ekonomi
  Pris
  14 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 5 dec
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 309 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadsbyggnad med stomme av trä på torpargrund. Fasaden är beklädd med eternitplattor och taket har belagts med plåt. Bostadshuset har stått tomt sedan början av 1990-talet. Det finns en grävd vattenbrunn på gården men ledningen till huset är trasig. Äldre avlopp som inte använts på många år. För upplysning har det under någon period varit grävling som tagit sig in under huset.

  Entréplan rymmer ett kök med vedspis (ej besiktigad). Vardagsrum, kammare som kan användas som sovrum/kontor. Huvudentré med trappa till övervåningen. Köksingång i tillbyggnad där även badrummet ryms.

  Övervåningen har 2 sovrum, hall samt förvaringsutrymme i stora kattvindar.

  Bostadsbyggnaden lämnas i det skick den befinner sig inklusive all lös egendom. Städning kommer inte att göras av säljarna.

  Ladugård

  Ladugårdsbyggnad som delvis har rasat. Byggnaden inklusive lös egendom lämnas som den är till köparen. Vid besök på fastigheten beträds ladugården på egen risk.

  Brygghus

  Äldre brygghus och snickarbod. Stomme och fasad av trä. Tak av plåt. Även denna byggnad lämnas i befintligt skick inklusive lös egendom.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Mikael Nord på Skogspartner 2022-10-07.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 94,9 ha med ett virkesförråd på 16.208 m³sk. Av det består 5.703 m³sk av gallringsskog (G1) och 7.915 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2). 25,1 ha utgörs av skog i huggningsklassen R1 och R2.

  Trädslagsfördelning; tall 11 %, gran 82 %, löv 6 % och ek 1 %.

  Boniteten uppgår till 9,3 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 722 m³sk, vilket motsvarar 4 % på befintligt virkesförråd. Genomsnittligt virkesförråd är 171 m³sk/ha.

  Skogen har god tillgänglighet med skogsbilväg som sträcker sig från söder till norr genom fastigheten.

  Jakt

  Jakträtten kommer förbehållas till 2 av de 11 säljarna fram till och med 30/6-2026. Därmed blir jakträtten tillgänglig för köparen först 1/7-2026. Köparen förbinder sig i samband med undertecknande av köpekontrakt att i samband med tillträdet upprätta jaktavtal med de 2 säljarna. Mäklaren kan tillhandahålla det avtal som kommer användas på förfrågan samt svara på eventuella frågor om jakten.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten har följande taxeringsvärde: Totalt 7.755.000 kr, varav skog 7.062.000, impediment 30.000, betesmark 190.000, ekonomibyggnad 21.000, småhusmark 140.000 och småhusbyggnad 312.000. Typkod 120 Lantbruksenhet bebyggd.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till xxx ha och enligt fastighetsregistret är arealen på fastigheten 106,4 ha.

  Forn- och kulturlämningar

  Vid kontroll via fornsök fanns på sökdagen inga registrerade forn och kulturlämningar på fastigheten.

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner då fastigheten är belägen i s.k. glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Undantag är privatpersoner som varit folkbokförda sedan minst 1 år i glesbygdsområdet i södra Svenljunga kommun (Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och Håcksvik).

  Visning

  Marken förutsätts kunna besiktigas av spekulanter på egen hand med hjälp av denna beskrivning samt skogsbruksplan och kartor. Om visning av byggnaderna önskas så kontakta mäklaren för att boka tid för visning.

  Förkommet pantbrev

  Det skriftliga pantbrevet med aktnummer 83/12325 på 109.000 kr har inte återfunnits av säljarna. Om pantbrevet inte återfinns kommer ansökan om dödning göras av säljarna. Slutlig dödning kommer troligen behöva utföras av köparen. Vid tillträde av fastigheten kommer det att från köpeskillingen avsättas ett belopp motsvarande 109.000 kr + 15%, på konto där beloppet inte släpps till säljarna förrän pantbrevet dödats eller återfunnits.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Svenljunga Ölsbo Ga:1

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.
Visningsanmälan

Fakta

Pris
14 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
SVENLJUNGA LÅKHULT 2:5
Adress
Låkhult 4
Ort
Mårdaklev
Areal
107.7 ha
Boarea
100 m2

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!