Skog & jakt norr om Gråbo - 74 ha

Skog & jakt med stor andel gallringsskog 6 km norr om Gråbo, 74 ha. Talldominerad fastighet med god självföryngring. Viltrika marker med mindre sjö/tjärn på fastigheten och sjöar på intilliggande fastigheter. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

 • Ekonomi
  Pris
  4 800 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 4 okt
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 74,2 ha fördelat på produktiv skogsmark 57,2 ha, impediment 14,0 ha samt annat 3,0 ha. På fastigheten finns även Lövsjötjärnen om 1,3 ha vatten. Areal enligt fastighetsregistret 71,8 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad i augusti 2021 till 57,2 ha med ett virkesförråd på ca 7.223 m³sk, varav ca 6.170 m³sk är gallringsskog och ca 412 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 80%, gran 13% och löv 7%. Boniteten är beräknad till 5,8 m³sk/ha/år. Skogsmarken har goda förutsättningar för självföryngring. Läs vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan.

  Jakt/jaktstuga

  Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Jaktstuga uppförd i trä med tak av papp. Vinterbonat golv. Förberett för att bygga sovloft och tilläggsisolera. Jämte jaktstuga finns hundgård och löplina för hund. Till jaktstugan finns intilliggande utedass. Jakttorn finns på fastigheten.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2020) är 2.267.000 kr fördelat på följande: skogsmark 2.221.000 kr och impediment 46.000 kr.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  I Björboholm tag av mot "Burhult 4". Kör ca 4 km, tag vänster mot "Ryd 5". Därefter ytterligare ca 2 km. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Ale Burhult Ga:1 (Alefjälls Samfällighetsförening).

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
4 800 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
LERUM OLSTORP 3:118
Areal
74.2 ha

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Handler : Shared memory (Memcache)
Cache hits : 0 [N/A]
Cache misses : 0 [N/A]
Cache total : 0
Url added to cache : 0Misses list