Lilla Bredhult 1

Gård i Öxabäck - 24 ha

Lilla Bredhult ligger vackert och ostört med egen framfartsväg, 2 km från Öxabäck. Trevligt bostad/fritidshus, ladugård, 4 ha betesmark och 16 ha ungskog.

 • Ekonomi
  Pris
  2 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 3 maj

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Uppvärmning
  4 800 kr
  Sophämtning
  2 400 kr

  Försäkring

  3 240 kr
  Totalt
  10 440 kr

  Taxeringsår
  2021
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 1 100 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Timrat bostadshus uppfört år 1884 i 1½ plan. Utvändigt mått ca 6 x 12 meter. Yttertaket gjordes om 2007-08 med nytt tegel och underarbete. 2010 renoverades huset med nya fönster, ny ytterdörr, ny brädfodring, ny köksinredning, WC och dusch sattes in med tillhörande avlopp och ytterväggarna tilläggsisolerades. Uppvärmning genom luft/luftvärmepump (2019), vedspis och braskamin. Avlopp med trekammarbrunn och minireningsverk, Ecobox (2021). Vatten från grävd brunn. Boyta 72 m² (uppgifter från fastighetstaxeringen). Huset har varit uthyrt sedan december 2020.

  Första våning Entre med hall. Kök med vedspis, diskbänk och kylskåp. Skåpsinredning i vitmålad pärlspont . Storstuga med braskamin och trägolv. Takhöjd ca 2,0-2,05 meter. Badrum med WC, dusch och tvättställ. Våtrumsmatta på väggar och golv. Mindre varmvattenberedare.

  Andra våning Hall, ett rum och stora sidoförråd.

  Energideklaration är inte upprättad. Säljaren åtar sig att upprätta energideklaration om köparen begär det.

  Friggebod

  Strax bakom bostadshuset ligger en friggebod uppförd i trä med plåttak. Utvändigt mått ca 2,5 x 3,5 meter.

  Ladugård

  Ladugård uppförd i trä med tak beklätt med eternit. Utvändigt mått ca 23 x 7 meter. Fähus med takhöjd ca 2,15 meter till bärande bjälke. Överbyggd gödselstad med gjutet golv. Loge och förrådsutrymmen.

  Hydroforrum

  Hydroforrum med vattenpump och gjutet golv. Väggar i putsad cementsten/trä och tak med aluminiumplåt. Förrådsutrymme. Utvändigt mått ca 7 x 5 meter.

  Förråd

  Förrådsbyggnad i sämre skick men med fungerande tak. Utvändigt mått ca 8 x 4 meter + skärmtak 3 x 4 meter.

  Vedbod

  Vedbod uppförd i trä med tak av plåt.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 24,8 ha fördelat på skog 15,9 ha, impediment 1,6 ha, jordbruksmark 4,0 ha, ledningsgata, tomt och övrig mark 3,3 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 24,7 ha.

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för 2020 uppgår till totalt 1.626.000 kr fördelat på tomt 240.000 kr, bostad 721.000 kr, skog 587.000 kr, impediment 6.000 kr, jordbruk 37.000 kr och ekonomibyggnad 35.000 kr.

  Jordbruksmark

  Enligt skogsbruksplan finns totalt 4,0 ha jordbruksmark på fastigheten och ligger väl samlad runt byggnaderna. Markerna är inte utarrenderade. EU-stödrätter saknas.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsinventering upprättad 2021 till 15,9 ha med ett virkesförråd på totalt 373 m³sk, varav 152 m³sk är gallringsskog (G1). 3,1 ha består av röjningsskog (R1) och kalmark 11,2 ha (K2). Kalmarken är f.n. oplanterad men säljaren åtar sig att på egen bekostnad återplantera all kalmark under våren 2021. Planteringen kommer att ske genom Derome. Trädslagsfördelning: tall 34%, gran 45% och löv 21%. Boniteten är beräknad till 7,3 m³sk/ha/år. Medelvolym 23 m³sk/ha. Skogsmarken ligger väl samlad i ett skifte. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan

  Jakt

  All jakt är upplåten till 2026-06-30, enligt skriftligt jakträttskontrakt. Älgjakten bedrivs f.n. i Stommen-Backa jaktlag omfattande ca 400 ha.

  Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning, väg som förvaltas av Lilla Bredhults vägsamfällighet. Ingen utdebitering har skett under senare år.

  Planer och bestämmelser

  Byggnaderna på fastigheten har pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla och omfattas av de krav som Plan- och bygglagen (PBL (SFS 2010:900) kap 8 § 13, 14 och 17 innebär, bl.a. utökad bygglovsplikt

  Optisk fiber

  Fastigheten är inte ansluten till optisk fiber. Det kan dock finnas möjlighet att ansluta fastigheten till fibernätet genom Öxabäcks Fiber, mot faktisk kostnad.
  Mer information och kontaktuppgifter hittar ni på föreningens hemsida, www.oxafiber.se.

  Skola, barnomsorg och service

  I Öxabäck finns förskola och skola år Fk-6. Högstadieskola år 7-9 ligger i Örby och gymnasieskola i Skene.
  I Öxabäck finns även bl.a. lanthandel och sporthall.

  Vägbeskrivning

  Från Öxabäck kör av mot kyrkan och fortsätt förbi och vidare på grusväg. Efter drygt 1 km tag vänster. Fortsätt ytterligare ca 700 meter så ligger gården på vänster sida om vägen. Våra skyltar visar.

  Tillträde

  Tillträde sker efter överenskommelse.

 • Närområde & Kommunikationer
  Område

  Välkommen till Öxabäck! Öxabäck sträcker sig över ett stort område som präglas av öppna marker och gårdar. I Öxabäck bor ca 880 personer som har tillgång till livsmedelsbutik, idrottshall, förskola och grundskola med undervisning upp till årskurs 6. Trots den lugna och lantliga miljön finns här mycket att uppleva. Fiska i Stockasjöarna eller bada i Öxasjön där det finns både bryggor och en mysig sandstrand. Området kring den restaurerade sågen Brokvarn erbjuder fina promenadstråk. Öxabäck är en del av Trivselbygden och en halvtimmas bilfärd bort ligger Ullared med ett stort shoppingutbud. Härifrån kan man sedan ta sig vidare till Varberg, Falkenberg och övriga delar av Hallandskusten. Vill du hellre till Borås eller Göteborg ligger det inom en timmes resväg. I Öxabäck finns flertalet olika hantverkare så som skogsentreprenad, konsulttjänster och gårdsbutik med närproducerat. För dig som vill och behöver jobba hemifrån finns goda möjligheter för det, då det finns fiber på orten. Föreningslivet är aktivt och det anordnas bland annat midsommarfirande, musikquiz i bygdegården och hemvändardagar. I Öxabäck finns fotbollslag men även en aktiv innebandyförening med verksamhet från barn till vuxen.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele med ledningshavare, Affärsverket Svenska kraftnät.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström med ledningshavare, Vattenfall Västsverige

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
2 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
MARK BREDHULT 1:5
Adress
Lilla Bredhult 1
Ort
Öxabäck
Areal
24.8 ha
Driftskostnad
10 440 kr

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!