Lindsåsen 1

Torp med skog i Östra Frölunda - 9,3 ha

Unik chans att förvärva ett pedantskött torp med 9,3 ha mark på ostört läge mellan Östra Frölunda och Håcksvik. Lindsåsen motsvarar mångas dröm om en röd stuga med en vacker gårdsbild mitt i naturen. Här tillbringas sommaren på bästa sätt och för dig som är intresserad av skog så tillhör 7,4 ha produktiv skogsmark. Alla byggnader är mycket välskötta och högt belägna på fastigheten. Välkommen på visning!

 • Ekonomi
  Pris
  1 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 10 maj

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Sotning
  226 kr

  Kostnad El

  2 764 kr

  Försäkring

  3 855 kr

  Renhållning

  1 606 kr
  Totalt
  8 451 kr
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 11 650 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus som är uppfört med stomme och fasad av trä. Byggnaden helrenoverades av nuvarande ägare 1999. Då byttes fasaden, golv isolerdas, delvis ny grund, ny interiör och el. Taket är belagt med eternitplattor. Kopplade 2-glasfönster. Uppvärmning sker via el-element samt eldstäder. på gården finns en grävd brunn med en elektrisk sänkpump. Det finns dock inte vatten indraget i bostaden utan vatten hämtas vid brunnen.

  Byggnaden rymmer ett kök vedspis och matplats. Köksinredning med diskbänk. I murstocken finns en gammal bakugn som ger karaktär åt köket. Bakugnen är dock inte i funktion. I anslutning till köket finns en liten kammare med plats för en säng. Storstuga med vackert plankgolv och tapetserade väggar. Här finns en murspis med insatskamin från Keddy. Tillbyggd entré med hall samt ett skafferi och ett toalettrum där man tidigare haft en kassettoa. Mindre hall med trappa till loftet. I hallen har man tagit fram stenen i murstocken på ett mycket vackert sätt. Sovloft med plankgolv och panel. Här ryms flera sängar.

  Ladugård

  Ladugården används idag som förråd och här ryms b.la. ett traktorgarage, loge, vedbod samt en isolerad verkstadsdel med gjutet golv. Byggnaden har en stomme av trä. Fasad av trä och plåt. Taket är belagt med eternitplattor.

  Förrådbyggnad

  Förråd med en öppen sida. Detta är en överbyggnad av den gamla gödselplattan som idag används som förråd. Gjuten platta med murad grund. Stomme och fasad av trä. Tak av plåt. På byggnaden finns gårdens elskåp med elmätare.

  Paviljong

  Paviljongen är 8 kantig och uppförd på en gjuten platta. Väggarna är murade till ungefär hälften och den övre delen har träfasad. Plåttak. Byggnaden kan användas som förråd, garage eller som en trevlig festlokal.

  Förrådshus

  Mindre förrådshus som är uppfört på en källare i souterräng. träfasad och tak av eternit.

  Toaletthus

  I kanten av trädgården finns ett nyare toaletthus uppfört. Här finns en installerad separett toalett. Tak av plåt. Träfasad.

  Trädgårdsdammar

  I trädgården finns två vackra trädgårdsdammar. Den större dammen är murad på berget och den mindre har en botten av duk. nuvarande ägare har guldfiskar i dammarna, vilka ger trädgården en extra dimension.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 7,4 ha med ett virkesförråd på totalt 709 m³sk. Därav är 488 m³sk slutavverkningsbar skog (S1 och S2). 4,8 ha utgörs av ungskog i huggningsklasserna (R1 och R2). Trädslagsfördelning: tall 27 %, gran 65 % och björk 8 %. Boniteten är beräknad till 7,7 m³sk/ha/ år. Förväntad tillväxt för den första växtsäsongen är beräknad till 40 m³sk vilket motsvarar 5,6 %på befintligt virkesförråd.

  I skogsbruksplanen föreslås att man under planperioden föryngringsavverkar 455 m³sk och gallrar 72 m³sk.

  Skogsbruksplanen är upprättad med fältarbete i januari 2021 av Olle Linder.

  Se detaljerade uppgifter om skogen i skogsbruksplanen.

  Inägomark

  Enligt skogsbruksplanen finns 0,7 ha inägomark. Denna marken är belägen kring byggnaderna och kan användas för bete.

  Jakt

  Jakträtten tillfaller köparen vid tillträdet.

  Taxeringsvärde

  De båda fastigheterna är samtaxerade och har följande taxeringsvärde: Totalt 298.000 kr fördelat på skog 122.000 kr, tomt 120.000 kr, bete 32.000 kr, ekonomibyggnad 20.000 kr och impediment 4.000 kr. Typkod 113 (Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde under 50.000 kr).

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 9,3 ha och enligt fastighetsregistret är de båda fastigheternas gemensamma areal 7,854 ha.

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner då fastigheten är belägen i s.k. glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Undantag är privatpersoner som varit folkbokförda sedan minst 1 år i glesbygdsområdet i södra Svenljunga kommun (Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och Håcksvik). Köparen står för ansökningsavgiften om 4.600 kr.

 • Närområde & Kommunikationer
  Område

  Välkommen till Östra Frölunda! I Östra Frölunda bor runt 510 personer. Det finns bland annat F-6 skola och äldreboende på orten. Till Svenljunga tar det ca 15 minuter med bil. Östra Frölunda är en del av Trivselbygden, som har närhet till flera större städer. Med bil når du Göteborg, Borås, Varberg eller Falkenberg inom ca en timmes restid. Bland företagen finns industrier och hantverkare inom olika branscher. Föreningslivet är stort och flertalet evenemang hålls varje år, så som midsommarfirande och tomtepromenad. När det är dags för festligheter används ofta Hids festplats.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
1 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Svenljunga Lerbäcksbo 1:4 och 3:4
Adress
Lindsåsen 1
Ort
Östra Frölunda
Areal
9.3 ha
Driftskostnad
8 451 kr

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!