Lygnövägen 75B

Gård utanför Alingsås med egen strand vid Lygnösjön - 71 ha

Välkommen till Lygnöholm. Tillfälle att förvärva vackert belägen gård med strand vid Lygnösjön. 71 ha mark varav 62 ha skog med ca 10.350 m³sk. Stor andel gallringsskog med hög värdetillväxt. Bonitet 8,8. I anslutning till gårdscentra finns ca 4,4 ha åker- och betesmark. Befintliga hyresintäkter är ca 24.500 kr per månad.

 • Ekonomi
  Pris
  12 200 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Fredag 14 okt
  Pantbrev
  17st inteckningar på totalt 3 314 000 kr
 • Byggnader
  "Vita" Bostadshuset

  Stort bostadshus uppfört år 1981, ombyggt år 2017 till 2 st lägenheter. Uppfört i 2 plan med källare. Ytterfasad av trä och tak av glaserade takpannor/bandfalsadplåt/ profilerad plåt. Vattenburen uppvärmning med luft/vatten - värmepump. Djupborrad brunn. Trekammaravlopp med infiltration. 2-3 glas fönster. Badrum på entréplan i båda lägenheterna är renoverade under år 2017-2018. Nya balkonger i söderläge år 2021. Nya luft/vatten - värmepumpar år 2017 och 2021. Totala hyresintäkter för de tre boenden (inkl "röda huset") är ca 24.500 kr/månad.

  Lägenhet 1: Hall/entré. Kök med kyl/frysskåp, spis, fläkt och diskmaskin, utgång till altan i söderläge. Badrum med klinkergolv och kakel på väggarna, dusch, wc och handfat. Vardagsrum med utgång till altan i söderläge. Två st sovrum, varav ett med klädkammare. Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och tvättho.

  Lägenhet 2: 1:a våning: Hall med klinkergolv. Badrum med badkar, handfat och wc, klinkergolv och väggar med kakel. Kök med kyl- och frysskåp, spis, fläkt och diskmaskin. Till köket finns tillhörande matsalsrum med altanutgång i västerläge. 2:a våning Stor hall/allrum med utgång till balkong i söderläge. Två st sovrum vara ett med utgång till balkong i österläge. Toalett med wc, handfat och tvättmaskin.

  Källare: Verkstad. Pannrum med ackumulatortankar Borö och Euronom. Flera förrådsutrymmen, varav ett av dem med vattenrenare och hydropress.

  "Röda" bostadshuset

  Bostadshus uppfört i 1 ½ - plan med torpargrund. Ytterfasad av trä och tak av plåt. Vattenburen uppvärmning med luft/vatten - värmepump. Djupborrad brunn. Trekammaravlopp med infiltration. 2-glas fönster. 1:a våning Hall. Vardagsrum. Kök med kyl/frysskåp, spis, fläkt och diskmaskin. Tvättstuga med tvättmaskin, tvättho och ackumulatortank. Badrum med dusch, wc och handfat, klinkergolv och väggar med kakel. Sovrum. 2:a våning Hall/allrum med utgång till balkong i söderläge. Mindre sovrum. Badrum med dusch, wc och handfat.

  Verksamhetslokal

  Verksamhetslokal i 1 ½ - plan med källare och vidbyggd carport. Ytterfasad med trä och tak av profilerad plåt. 1:a våning Hall. Kök med kyl/frysskåp, spis, fläkt och diskmaskin, utgång till altan i söderläge. Badrum med dusch, wc och handfat. Sovrum. 2:a våning Hall/allrum. Sovrum. Toalett med wc och handfat.

  Ladugård

  Ladugård med väggar av trä/plåt och plåttak. Innehåller utrymmen såsom vagnbod, förrådsutrymmen och ränne. Yttermått ca 13 x 6 m. Till ladugården finns ett tillbyggt garage, yttermått ca 8 x 4,5 m

  Uthus/förråd

  Mindre uthus/förråd i sämre skick.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 70,7 ha fördelat på produktiv skogsmark 62,4 ha, åker- och betesmark 4,4 ha, impediment 1,8 ha, väg och kraftledning 0,4 ha och annat 1,7 ha. Areal enligt fastighetsregistret 67,6 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad i augusti 2022 till 62,4 ha med ett virkesförråd på ca 10.361 m³sk, varav ca 7.700 m³sk är gallringsskog och ca 1.625 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 10%, gran 66%, björk 18%, ek 2%, löv 1% och övrigt 3%. Boniteten är beräknad till 8,8 m³sk/ha/år. Läs vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan.

  Åker- och betesmark

  På fastigheten finns ca 4,4 ha åker- och betesmark. Markerna är inte utarrenderade.

  Jakt och fiske

  Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Fiskerätt i Lygnösjön

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2020) är 8.510.000 kr fördelat på följande: skogsmark 4.261.000, ekonomibyggnad 111.000 kr, impediment 29.000 kr, bostadshus 2.833.000 kr och tomtmark 1.276.000 kr. Föreslaget taxeringsvärde för år 2023 är totalt 11.123.000 kr.

  Frågelista

  Frågelista finns i fullständig version på nätet och kommer att finnas tillgänglig på visningen.

  Besiktning

  Besiktning av bostadshuset är utförd i september 2022 och finns tillgänglig på visningen, alternativt kontakta mäklaren för info.

  Driftskostnader

  Information om driftskostnader, vänligen kontakta mäklaren.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Vägbeskrivning

  Från väg 180 mellan Borås och Alingsås, tag mot "Lygnö 3" (ca 8 km från Alingsås, mot Borås). Kör ca 3 km, passera Lygnö missionshus och ni är framme vid gården. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Alingsås Stora Lygnö Ga:3

  Gemensamhetsanläggning

  Alingsås Lilla Lygnö Ga:1

  Gemensamhetsanläggning

  Alingsås Stora Lygnö Ga:2

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Färgensjöarna, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20200222, Registreringsdatum: 20220809)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Brunn

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning mm

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Samfällighet

  VÅRGÅRDA BREDVIKSHULTS HÄRADSALLMÄNNING S:1

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya vattenledning i ungefärlig sträcka a-b-c. - Vattenledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya vattenledning i ungefärlig sträcka d-c. - Vattenledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya vattenledning i ungefärlig sträcka e-c. - Vattenledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya vattenledning i ungefärlig sträcka f-c. - Vattenledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya avloppsledning i ungefärlig sträckaa-b. - Avloppsledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya avloppsledning i ungefärlig sträckag-b. - Avloppsledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya avloppsledning i ungefärlig sträckah-i. - Avloppsledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda och underhålla väg i sträckning 1-2-3-4. - Väg

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda och underhålla väg i sträcka 2-3-4. - Väg

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda och underhålla väg i sträcka 5-3-4. - Väg

  Rättigheter last

  Officialservitut: Utrymme

  Rättigheter last

  Officialservitut: Utrymme

  Rättigheter last

  Officialservitut: Utrymme

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att anlägga, använda och underhålla väg inom området x. - Väg

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att anlägga, använda och underhålla en vattenledning i ungefärlig sträckning från f till brunnen e. - Vattenledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

  Samfällighet

  ALINGSÅS BREDVIKSHULTS HÄRADSALLMÄNNING S:1

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning
Visningsanmälan

Fakta

Pris
12 200 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ALINGSÅS STORA LYGNÖ 1:31
Adress
Lygnövägen 75B, Lygnö
Ort
Alingsås
Areal
70.7 ha
Boarea
298 m2

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!